Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (4/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.66

Family as a determinant of tourist activity of students of the University of Lviv

Anna DELEKTA, Justyna STECKO
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.66

Abstract

The research presented in this paper is a continuation of a research project whose aim is to observe the phenomenon of tourist activity of young people, with particular emphasis on young people studying both in the largest Polish academic centers and Ukrainian centers. These studies focus on the search and an analysis of factors determining participation in tourism for academic youth. Of the many groups of factors determining the phenomenon studied, the present article focuses only on the analysis of one factor from the group of social determinants, which is the family. This factor, during research conducted in Poland, was most often accented. It was decided for the purpose of this work to concentrate on such variables as: the frequency of tourist trips in the past with parents, a possibility of participation in preparations for family trips, parents' education and their social position, and the material status of the respondent's family.

The aim of this paper is to analyze the impact of the family and its selected features on the level of tourism activity of students of the University of Lviv. The research was conducted in 2018 using quantitative and qualitative methods among 215 students selected in a random and purposeful manner, including all faculties of the University.

Full text (pdf)

References

 1. Alejziak W., Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Wydawnictwo AWF, Kraków 2009.
 2. Bryman A., Quantitative and qualitative research: further reflections on their integration [in:] Mixing methods: Qualitative and quantitative research, J. Brannen J. (ed.), Aldershot: Avebury 1992, p. 57–80.
 3. Delekta A., Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
 4. Delekta A., Społeczne determinanty aktywności turystycznej studentów krakowskiego ośrodka akademickiego, Humanities and Social Sciences, Vol. XIX, No. 21 (4), Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, p. 25–35.
 5. Delekta A., Stecko J., Social and economic conditions of tourism activity of students in Krakow. Humanities and Social Sciences, Vol. XXI,  No. 23 (3/2016), Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, p. 23–35.
 6. Flick, U., Jakość w badaniach naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011, p. 80–81.
 7. Frankfort-Nachmias C., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2011, p. 611.
 8. Kamiński A., O wczasach pełnych i wychowawczo poprawnych, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 197/3
 9. Kawula S., Brągiel J., Janke A., Pedagogika rodziny: obszary i panorama problematyki, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014.
 10. Koerner A.F., Fitzpatrick M.A., Family Conflict Communication, The Sage Handbook of Conflict Communication” 2006, p. 159–183.
 11. Kowalczyk-Anioł J., Rozwój przestrzeni urlopowo-wakacyjnej rodzin studentów, Łódź 2007.
 12. Kowalczyk-Anioł J., Włodarczyk B., Turystyka rodzinna – istota i zakres pojęcia [in:] Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, ed. Śledzińska J., Włodarczyk B. Wydawnictwo PTTK „Kraj”, 2011, p. 9–25.
 13. Łopaciński K., Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej, „Problemy Turystyki”, No. 2, Warszawa 1986, p. 17.
 14. Murdock G.P., Social Structure, Macmillan, New York 1949, p. 1, https://archive.org/details/socialstructurem00murd
 15. Przecławski K., Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków 2004.
 16. Schanzel H., Yeoman I., Backer E., Family Tourism: Multidisciplinary Perspectives,  Channel View Publications, 2012.
 17. Stasiak A., Turystyka rodzinna w świecie ponowoczesnym [w:] Turystyka rodzinna a zachowania prospołeczne, ed. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Wydawnictwo PTTK Kraj, Warszawa 2011, p. 35.
 18. Stecko J., Zarządzanie zaufaniem – aksjologiczny aspekt problemu, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, „Zarządzanie i Marketing”, nr 2/2011, s. 169–178.
 19. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, PWN, Warszawa 1970.
 20. Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 21. Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa [in:] Pedagogika społeczna, ed. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995, p. 137–154.
 22. Wartecka-Ważyńska A., Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
 23. Yeoman I., Tomorrow’s Tourist: Scenarios and Trends, Elsevier, Oxford 2008.

About this Article

TITLE:
Family as a determinant of tourist activity of students of the University of Lviv

AUTHORS:
Anna DELEKTA (1)
Justyna STECKO (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Faculty of Geography and Biology, National Education Commission Pedagogical University, Kraków
(2) Department of Humanities, Faculty of Management, Rzeszów University of Technology

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
25 (4/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
family, tourist activity, family tourism, students, Ukraine, the University of Lviv

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/434

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.66

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.66

COPYRIGHT:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności