Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (3/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.61

FAMILY AND ITS IMPACT ON CHILDREN'S EDUCATION

Marek URBANIK
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.61

Abstract

Nowadays, the number of young people who enter the criminal route increases (thefts, robberies,
drugs, etc.). The reason for this is the most frequently carried out inadequate process
of bringing up a child in the family. Therefore, as part of this work, it was decided to present
the most important educational functions that the family must meet in order to ensure that the
process of upbringing was carried out correctly. The family is the most basic institution in all
societies. Each member of this institution gains individual experience in the field of living
together. Former reformers of education recognize that along with the dissemination of education,
the educational role of the family will be reduced. However, reality has shown that
this direction of thinking was wrong. It turned out that no educational system is able to replace
the family. Families cannot be replaced by any educational system because the family has
a strong emotional background, a personal attitude and natural parental love for the child,
as well as the child's natural trust in the parents. This can be evidenced by the child's deep
experiences in the event of the loss of parents or the emotional constraints of their relationship
or family breakdown. The article also presents the basic definitions of the family. The educational
function of the family has been described.

Full text (pdf)

References

1. Akerman W., The psychodynamics of family life, Publishers Basic Books, New York 1959.
2. Augustyn J., Jak kochać dzieci? 12 zasad rodzicielskiej miłości. Edycja Świętego Pawła,
Częstochowa 2002.
3. Garbowska M., Rodzina szczęśliwa czyli jak wychowywać, by nie dopuścić do poczucia
osamotnienia dziecka w rodzinie, „Psychologia i Rzeczywistość” 2003, nr 3.
4. Jan Paweł II; List do rodzin GRATISSIMAM SANE: z okazji Roku Rodziny 1994.
5. Jundziłł E., Rodzina zrekonstruowana we współczesnej Polsce. Rozdział zawarty w książce
pod red. J. Żebrowskiego Rodzina Polska na przełomie wieków. Przeobrażenia – zagrożenia
– patologie. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
6. Jurczak M., Leksykon. Wyrazy trudne, ważne i ciekawe, Warszawa 1977.
7. Kuwala S., Brągiel J., Pedagogika rodziny, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.
8. Pilch T., Leparczyk I., Pedagogika społeczna, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1995.
9. Pomykało W., Encyklopedia Pedagogiczna, Fundacja Innowacja, Warszawa 1997.
10. Przetacznikowa M., Włodarski Z., Psychologia wychowawcza, PWN, Warszawa 1981.
11. Smarzyński H., Wychowanie w Rodzinie, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław,
Warszawa, Kraków, Gdańsk 1978.
12. Szafrańska A., Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Synod Biskupów
1980 r. Instytut wydawniczy PAX, Warszawa 1986 r. Przemówienie Ojca Świętego Jana
Pawła II do Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów w dniu 23 lutego 1980 r.
13. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1963.
14. Zaborowski Z., Rodzina jako grupa społeczno-wychowawcza, Warszawa 1980.
INTERNET SOURCES
1. Judycka J., Funkcje i zadania rodziny jako środowiska dydaktyczno-wychowawczego;
opublikowany na stronie „Publikacje edukacyjne”, http://www.publikacje.edu.pl (dostęp:
1.12.2017 r.).
2. Mlonka W., Rodzina: jej funkcje, zadania i przemiany, artykuł opublikowany na stronie
http://www.publikacje.edu.pl/publikacje.php?nr=1797 (dostęp: 1.12.2017 r.).
3. Słownik pojęć z socjologii umieszczony na stronie http://socjologia2005.webpark.pl/slownik.
htm (dostęp: 1.12.2017 r.).
4. Strzelecka A., Rodzina i jej funkcje wychowawcze: opublikowany na stronie „Publikacje
edukacyjne”, http://www.publikacje.edu.pl (dostęp: 1.12.2017 r.).

About this Article

TITLE:
FAMILY AND ITS IMPACT ON CHILDREN'S EDUCATION

AUTHORS:
Marek URBANIK

AUTHORS AFFILIATIONS:
Rzeszow University of Technology

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
25 (3/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
family, family functions, family definition, upbringing

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/428

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.61

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.61

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności