Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (2/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.12

SYMULACYJNY MODEL GOSPODARKI - PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

Małgorzata Baran, Justyna Stecko
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.12

Streszczenie

Artykuł związany jest z systemem gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Początkowo wytłumaczono istotę gospodarki materiałowej, która stanowi jeden z kluczowych procesów wchodzących w skład działalności podstawowej przedsiębiorstwa produkcyjnego. Wskazano i krótko scharakteryzowano najważniejsze procesy magazynowe powiązane bezpośrednio z gospodarką materiałową. Następnie przedstawiono profil działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego Fotosystem, w którym przeprowadzono badania mające na celu praktyczne zapoznanie się z systemem gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie. Dzięki temu wskazano zmienne i stałe budujące symulacyjny model systemu gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie. Model symulacyjny opracowano w konwencji metody dynamiki systemów, pozwalającej na przedstawianie procesów zachodzących w systemach (jakimi są również przedsiębiorstwa) zarówno w aspekcie ilościowym, jak i pod kątem analizy dynamiki ich zachowania. Wykorzystano tu oprogramowanie Vensim® DSS. Przedstawiono postać graficzną modelu oraz zdefiniowano zmienne i wartości stałych modelu. W kolejnym kroku przeprowadzono symulację modelu. Przyjmując dany krok symulacji przedstawiono przebiegi zmiennych akumulacyjnych modelu. Dokonując analizy przebiegów tych zmiennych wytłumaczono ich odmienne zachowanie. W podsumowaniu odniesiono się do korzyści, jakie mogą płynąć dla przedsiębiorstw, wynikających z korzystania z przedstawionego modelu oraz wskazano kierunki testów związanych z weryfikacją założonych strategii zarządzania gospodarką materiałową w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Artykuł nawiązuje także do najnowocześniejszej koncepcji współczesnego zarządzania – do zarządzania procesowego w organizacji. Modelowanie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie stanowi jeden z elementów całościowej struktury zarządzania procesami. Pozwala ono, między innymi, na identyfikację poszczególnych działań składających się na dany proces, graficzne przedstawienie ich kolejności, ogólną analizę procesu, wskazanie zasobów niezbędnych do jego realizacji oraz wyeliminowanie działań nie wnoszących wartości do danego procesu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Baran M., Rozwinięcie symulacyjnego modelu dostosowania zatrudnienia do potrzeb produkcyjnych przedsiębiorstwa Alfa w konwencji dynamiki systemów, „Zeszyty naukowe Politechniki Rzeszowskiej”, „Zarządzanie i Marketing” 17/4 (2010).
[2] Bik J., Gospodarka materiałowa w procesach produkcyjnych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Katowice 1974.
[3] Bitkowska A., Zarządzanie procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie, VIZJA PRESS&IT, Warszawa 2009.
[4] Grajewski P., Procesowe zarządzanie organizacją, PWE, Warszawa 2012.
[5] Grajewski P., Organizacja procesowa, PWE, Warszawa 2007.
[6] http://www.vensim.com.
[7] Liwowski B., Działalność podstawowa przedsiębiorstwa i jej wyspecjalizowane zakresy, [w:] Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, red. J. Kortan, C. H. Beck, Warszawa 1997.
[8] Niemczyk A., Zarządzanie magazynem, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2010.
40 M. Baran, J. Stecko
[9] Pająk E., Zarządzanie produkcją, PWN, Warszawa 2006.
[10] Pasternak K., Zarys zarządzania produkcją, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
[11] Romanowska M., Trocki M., Podejście procesowe w zarządzaniu, t. 1, SGH, Warszawa 2004.
[12] Skowronek C., Gospodarka materiałowa w samodzielnym przedsiębiorstwie, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1989.
[13] Sołtysiński B., Zaopatrzenie i gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie przemysłowym, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1963.
[14] Sterman J., Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World, Irwin McGraw-Hill, Boston 2000.
[15] Szatkowski K., Przygotowanie produkcji, PWN, Warszawa 2008.

Podsumowanie

TYTUŁ:
SYMULACYJNY MODEL GOSPODARKI - PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

AUTORZY:
Małgorzata Baran (1)
Justyna Stecko (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) ... (afiliacja nr 1 dla Małgorzata Baran)
Zakład Ekonomii i Podstaw Zarządzania, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski, ul
...
(2) ... (afiliacja nr 1 dla Justyna Stecko)
Zakład Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska,

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (2/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
symulacyjny model gospodarki materiałowej, metoda dynamiki systemów, zarządzanie procesowe

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/42

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.12

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.12

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-04-01

DATA PRZYJĘCIA DO DRUKU:
2013-04-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności