Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (3/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.50

WYDATKI NA UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH A ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA MIESZKANIE W BUDŻETACH GOSPODARSTW DOMOWYCH

Agnieszka NAPIÓRKOWSKA-BARYŁA, Mirosława WITKOWSKA-DĄBROWSKA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.50

Streszczenie

W teorii ekonomii konsumpcja pojmowana jest jako proces zaspokojenia potrzeb ludzkich. Istnieje wiele podziałów i klasyfikacji potrzeb definiowanych jako „pewien stan psychofizyczny człowieka, przejawiający się w subiektywnym poczuciu braku lub pożądania jakiegoś dobra lub stanu”,  powstałych na gruncie badań zarówno z zakresu psychologii jak i ekonomii. Niewątpliwe jedną z potrzeb podstawowych jest posiadanie mieszkania. Zakup mieszkania nie należy do wydatków konsumpcyjnych, ale już koszty użytkowania i utrzymania lokalu są stałą pozycją w budżetach gospodarstw domowych. Celem artykułu była identyfikacja trendów pojawiających się w strukturze wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych, w szczególności związanych z utrzymaniem mieszkań w latach 2000–2015. Poziom wydatków na utrzymanie mieszkania został porównany z rozmiarem zaległości w opłatach za mieszkania przy uwzględnieniu form własności lokali oraz wskaźnikami ubóstwa w Polsce i w UE. Zidentyfikowano, w których formach własności lokali występują najwyższe zaległości w opłatach za mieszkanie.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa 1987.
 2. Bywalec Cz., Rudnicki L., Podstawy ekonomiki konsumpcji, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1999.
 3. Gierszewska R., Łopato J., Zamożność, dochody, ubóstwo, świadczenia społeczne [w:] Polityka społeczna, red. G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. 
 4. GUS, Sytuacja społeczno-ekonomiczna gospodarstw domowych w latach 2000–2015.
 5. Hodoly A., Gospodarstwo domowe i jego rola społeczno-ekonomiczna, Wyd. KiW, Warszawa 1971.
 6. Kramer J., Konsumpcja w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1997.
 7. Krzeczkowski K., Kwestia mieszkaniowa w miastach polskich, Związek Miast Polskich, Warszawa 1939.
 8. Napiórkowska-Baryła A., Witkowska-Dąbrowska M., Świdyńska N., 2016, Subsydiowanie wydatków mieszkaniowych jako instrument socjalnej polityki mieszkaniowej. Zeszyty Naukowe WSES w Ostrołęce 4/2016(23).
 9. Olechowski K., Załęcki P., Słownik socjologiczny, Graffiti BC, Toruń 1999.
 10. Szelągowska A., Finansowanie społecznego budownictwa mieszkaniowego, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2011.
 11. Wiszniewski E., Ekonomika konsumpcji, PWN, Warszawa 1983.
 12. Żelazna K., Kowalczuk I., Mikuta B., Ekonomika konsumpcji. Elementy teorii, Wyd. SGGW, Warszawa 2002.

 

NETOGRAFIA

 1. Gorczyca M., Zaległości w opłatach za użytkowanie mieszkań, 2017, http://www. administrator24.info/artykul/id9688,zaleglosci-w-oplatach-za-uzytkowanie-mieszkan (dostęp: 01.07.2017 r.).
 2. Kędzior Z., Relacje konsument – gospodarstwo domowe jako przedmiot badań marketingowych [w:] Kontrowersje wokół marketingu w Polsce – tożsamość, etyka przyszłość red. L. Garbarski, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004, https://books.google.pl/books?isbn=8389437333 (dostęp: 20.06.2017 r.).

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYDATKI NA UTRZYMANIE LOKALI MIESZKALNYCH A ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH ZA MIESZKANIE W BUDŻETACH GOSPODARSTW DOMOWYCH

AUTORZY:
Agnieszka NAPIÓRKOWSKA-BARYŁA (1)
Mirosława WITKOWSKA-DĄBROWSKA (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
(2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
25 (3/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
potrzeby mieszkaniowe, wydatki na utrzymanie mieszkania, zaległości w opłatach za mieszkanie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/417

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.50

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.50

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności