Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (2/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.34

Badanie obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim – ograniczenia i wyzwania analizy danych dla nieadministracyjnych podziałów regionu

Katarzyna WIDERA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.34

Streszczenie

Celem artykułu jest przestawienie obszarów funkcjonalnych jako obiektów badań ilościowych. Ich powstanie było odpowiedzią na zapotrzebowania społeczności lokalnych na wspólne rozwiązywanie problemów. Analiza dokumentów strategicznych wskazała na kategorie badawcze ważne z punktu widzenia rozwoju tych obszarów. Przy pomocy zmiennej syntetycznej skonstruowano dla tych terenów wskaźnik atrakcyjności osiedleńczej. Artykuł jest próbą wskazania ograniczeń i wyzwań analizy danych dla nieadministracyjnych podziałów regionu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Grabiński T., Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 61, Kraków 1984.
  2. Kukuła K., Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, vol. XIII/1, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Warszawa 2012.
  3. Ostasiewicz W., Statystyczne metody analizy danych,  Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1999.
  4. Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do roku 2020, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej, Opole 2012.
  5. Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014–2020:  https://aglomeracja-opolska.pl/rpo-wo-2014-2020/zapoznaj-sie-z-prawem-i-dokumentami/ dokumenty- strategiczne - ao.
  6. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020: http://partnerstwo-nyskie2020.pl/index.php/strategie.
  7. Strategia Rozwoju Współpracy Subregionu Brzeskiego na lata 2014–2020 z perspektywą do roku 2025:  http://www.subregionbrzeski.pl/dokumenty.html.
  8. Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego do roku 2020: http://www.subregionkk.pl/index.php/dokumenty-strategiczne.
  9. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno: http://www.powiatkluczborski.pl/aktualnosci/strat_of/Strategia_Rozwoju_OF_KNO_14_01_15.pdf.
  10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073, 1566).

Podsumowanie

TYTUŁ:
Badanie obszarów funkcjonalnych w województwie opolskim – ograniczenia i wyzwania analizy danych dla nieadministracyjnych podziałów regionu

AUTORZY:
Katarzyna WIDERA

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Katedra Ekonomii, Finansów i Badań Regionalnych

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
25 (2/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
strategia rozwoju, atrakcyjność osiedleńcza, zmienna syntetyczna, obszar funkcjonalny, kumulacja danych na poziomie NTS 5

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/402

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.34

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.34

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności