Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (1/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.9

Kultura projektowa – parametry oceny i wpływ na przebieg projektów

Jacek Strojny
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.9

Streszczenie

W artykule przedstawiono zagadnienie oceny dojrzałości projektowej. Jej przeprowadzenie jest ważną czynnością analityczną, którą można wykonywać w dwóch głównych przypadkach.  Po pierwsze, służy do przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej w ramach projektów wdrożenia metody zarządzania projektami, pozwalając ocenić wyjściowy poziom orientacji projektowej. Po drugie, ocena dojrzałości projektowej powinna być elementem audytów Systemu Zarządzania Projektami w organizacjach w których już tę metodę wdrożono. Dzięki temu uzyskuje się cykliczną informację na temat poziomu orientacji projektowej oraz skuteczności procesów rozwojowych tym zakresie.

Mimo sporej użyteczności tego typu badania jest ono w Polsce wciąż traktowane raczej w kontekście badań naukowych niż procedury wchodzącej w skład procesu zarządzania organizacją. Tymczasem dzięki tego typu badaniom organizacja uzyskuje możliwość wyznaczania kierunków zmian strategicznych w zakresie związanym z orientacją projektową. Wyjaśniając to zagadnienie, autor skupia się w niniejszym artykule na przedstawieniu możliwości wykorzystania oceny dojrzałości projektowej w obszarze kultury projektowej organizacji. W zastosowanym, autorskim narzędziu służącym do przeprowadzania badania jest to pierwszy z pięciu wymiarów orientacji projektowej. Pozostałe odnoszą się natomiast do: zarządzania zespołem projektowym, zarządzania strategicznego, przebiegu modelu fazowego oraz kompleksowego podejścia do zarządzania projektami.

W artykule omówiono procedurę przeprowadzenia badania z wykorzystaniem narzędzia, odnosząc się zarówno do procesu zbierania informacji, jak i analizy i prezentacji wyników. Zwrócono uwagę na konieczność zachowania obiektywizmu w ocenie, co wymaga raczej powołania zespołu oceniającego. Dzięki odpowiednio przygotowanej procedurze ocena sytuacji znacznie bardziej odpowiada rzeczywistości organizacyjnej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1]   Aniszewska G., Geneza pojęcia kultura organizacyjna, „Przegląd Organizacji” 2003/17.

[2]   Ekonomika innowacji, red. J. Czupiał, Wydawn. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1994.

[3]   Frame J.D., Zarządzanie projektami w organizacjach, WIG-PRESS, Warszawa 2001.

[4]   Lewis J.P, Podstawy zarządzania projektami, Helion, Gliwice 2005.

[5]   Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

[6]   Lock D., Zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2009.

[7]   Pacholski M., Słaboń A., Słownik pojęć socjologicznych, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1997.

[8]   PMBok Guide, 4th Edition, Project Management Institute, USA 2008.

[9]   Podręcznik Oslo, OECD/European Communites, Warszawa 2008.

[10] Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA, red. B. Dałkowski, L. Staśko, M. Zalewski, Stowarzyszenie Project Management Polska, Gdańsk 2009.

[11] Porter M.E., Competitive Advantage, Free Press, New York 1985.

[12] PRINCE2TM – Skuteczne zarządzania projektami, TSO, GB 2010.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Kultura projektowa – parametry oceny i wpływ na przebieg projektów

AUTORZY:
Jacek Strojny

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Ekonomii, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska,

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (1/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
zarządzanie projektami, wdrożenia, badania, audyt systemowy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/40

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.9

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.9

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2013-03-01

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności