Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
19 (1/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.einh.4

Informacje w procesie decyzyjnym konsumenta rynku IT – ujęcie jakościowe.

Marcin Gąsior

DOI: 10.7862/rz.2012.einh.4

Streszczenie

Procesy informacyjne, stanowiące istotny element zachowania konsumenta na rynku, mają olbrzymi potencjał z punktu widzenia komunikacji marketingowej oraz kreowania relacji pomiędzy przedsiębiorstwem a nabywcami. Niniejszy artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące postrzegania informacji i ich źródeł przez konsumentów polskiego rynku technologii informacyjnych oraz wynikające z niego konsekwencje. Prowadzone rozważania oparto na danych jakościowych, pozyskanych dzięki wykorzystaniu serii zogniskowanych wywiadów grupowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Antonides G., W.F. van Raaij, Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, PWN, Warszawa 2003. [2] Badania marketingowe. Od teorii do praktyki, red. D. Maison, A. Noga-Bogomilski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007. [3] Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, PWN, Warszawa 2005. [4] Blackwell R.D., Miniard P.W., Engel J.F., Consumer behavior, Harcourt College Publishers, Fort Worth, TX 2001. [5] Eppler M.J., Managing Information Quality, Springer, Heidelberg 2006. [6] Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk 2009. [7] Gąsior M., Czynniki wpływające na wybór przez konsumenta miejsca dokonania zakupu produktów rynku IT, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2012/25. [8] Jachnis A., Psychologia konsumenta, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2007. [9] Jachnis A., Psychologia konsumenta i reklamy, Oficyna Wydawnicza „Branta”, Bydgoszcz 1998. [10] Kahn B.K., Strong D.M., Wang R.Y., Information quality benchmarks: product and service performance, „Communications of the ACM” 2002/45. [11] Rosen E., Anatomia marketingu szeptanego, Media Rodzina, Poznań 2003. Ekonomiczne, Warszawa 2000. [12] Schmidt B., Spring R., A Proposed Model of External Consumer Information Serach, „Journal of the Academy of Marketing Science” 24/3 (1996).

Podsumowanie

TYTUŁ:
Informacje w procesie decyzyjnym konsumenta rynku IT – ujęcie jakościowe.

AUTORZY:
Marcin Gąsior

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Zarządzania, Politechnika Lubelska.

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
19 (1/2012)

SŁOWA KLUCZOWE:
Zachowanie konsumenta, procesy informacyjne, jakość informacji, podejmowanie decyzji, badania jakościowe.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/4

DOI:
10.7862/rz.2012.einh.4

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.einh.4

PRAWA AUTORSKIE:
Politechnika Rzeszowska

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności