Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (2/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.28

Analiza czynników mających wpływ na wybór leków

Andrzej PACANA, Dominika SIWIEC
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.28

Streszczenie

Umiejętne stosowanie instrumentów zarządzania jakością jest bardzo ważne w przypadku przeprowadzania różnego typu analiz. Instrumenty te, do których zalicza się między innymi narzędzia, metody zarządzania jakością wykorzystywane mogą być nie tylko podczas analizy problemów z branży produkcyjnej, ale również z branży usługowej. Ich główna zaleta to prostota. Nie trzeba mieć specjalistycznego przygotowania, aby je stosować. Umiejętne ich zastosowanie zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celu. Celem tym jest często satysfakcja klienta. Tak więc instrumenty zarzadzania jakością staja się nieskomplikowanym sposobem rozwoju organizacji. Dotyczy to również branży farmaceutycznej. W przypadku produktów farmaceutycznych, od których zależy zdrowie i życie człowieka, warto zwrócić uwagę na satysfakcję klientów. Konsument pragnie za niską cenę, kupić lek skuteczny i dobrej jakości. Specyfika odróżniająca tę sytuację od innych branż jest taka, że podczas zakupu leków wydawanych na receptę wybór konsumenta jest znacznie ograniczony, ponieważ zależy on od lekarza. Tym bardziej celowe wydaje się badanie czynników wpływających na zakup leków. Prezentowany artykuł zawiera wyniki takich badań. Są to wnioski z badań ankietowych dotyczących wpływu czynników zewnętrznych na wybór leków farmaceutycznych przez potencjalnego konsumenta. Badania ankietowe przeprowadzono wśród 280 pacjentów rzeszowskiego szpitala. Podczas analiz posłużono się diagramem Ishikawy oraz mapą myśli. Uzyskane wyniki wskazują jak duży wpływ na zakup leku ma jego cena oraz jak ważna jest znajomość instrumentów zarządzania jakością oraz umiejętne ich stosowanie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Chudzian J., Wpływ promocji na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich, Autoreferat rozprawy doktorskiej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2011.
  2. Grzywińska D., Determinanty procesu podejmowania decyzji na rynku generycznych leków receptowych w Polsce, Rozprawa doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Poznań 2013.
  3. Hys K., Wpływ przekazu handlowego na sprzedaż produktów leczniczych i suplementów diety w Polsce, Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Wydawca: WSM w Warszawie, nr 22(4)/2017, s. 27–33.
  4. Liczmańska K., Kluczowe czynniki determinujące zachowania konsumenta na przykładzie mieszkańców województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 41, t. 2, Szczecin 2015.
  5. Urban S., Michałowska M., Czynniki wpływające na zachowania konsumentów w zakresie wyboru targowisk jako miejsca zakupu produktów konsumpcyjnych na przykładzie województwa lubuskiego. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, t. 100, z. 2, Zielona Góra 2013.
  6. Żuchowski I., Berlik A., Wybrane zagadnienia teorii zachowania konsumenta, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, nr 21, Muzeum Historii Polski, Ostrołęka 2017.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Analiza czynników mających wpływ na wybór leków

AUTORZY:
Andrzej PACANA (1)
Dominika SIWIEC (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) prof. PRz, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Technologii Maszyn i Inżynierii Produkcji, Politechnika Rzeszowska
(2) brak afiliacji

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
25 (2/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
instrumenty zarządzania jakością, apteka, mapa myśli, diagram Ishikawy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/396

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.28

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.28

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności