Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (2/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.26

Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 1)

Katarzyna KURZĘPA-DEDO, Agata GEMZIK-SALWACH
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.26

Streszczenie

Artykuł prezentuje analizę skutków wejścia w życie art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw. Deklarowanym ratio legis tej zmiany było wprowadzenie limitu opłat tzw. windykacyjnych (art. 33a u.k.k.) i tym samym zwiększenie poziomu ochrony konsumentów korzystających z usług instytucji finansowych udzielających pożyczek pozabankowych. Instytucje pożyczkowe przed wejściem w życie wspominanego art. 33a u.k.k. na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 11 u.k.k. odwołującego się do zasady swobody umów pobierały od konsumentów opłaty i prowizje z tytułu zaległości w spłacie pożyczki w wysokości najczęściej znacznie przekraczającej realne koszty windykacyjne. Co więcej, powołany przepis art. 30 ust. 1 pkt 11 u.k.k.  nie chronił też konsumentów przed obchodzeniem przez instytucje pożyczkowe przepisów o maksymalnych odsetkach za opóźnienie (481 § 2 1 k.c.).

Wprowadzony limit opłat windykacyjnych zniwelował asymetrię między stronami umów o pozabankowe pożyczki. Dodatkowo konsumenci w przypadku wszczynania przez instytucje pożyczkowe postępowań sądowych lub pozasądowych o zaległe należności zyskali pewność co do prawa w zakresie ujednolicenia wykładni przepisów dotyczących wysokości opłat z tytułu dochodzonych należności.

Ocena skutków wejścia w życie z dniem 11 marca 2016 r. art. 33a u.k.k. przeprowadzona została przy wykorzystaniu metody badawczej tzw. kompletu normatywnego i ujęta w dwóch artykułach.

Niniejszy artykuł stanowi pierwszą część omówienia zakreślonej problematyki badawczej i obejmuje omówienie głównych motywów wprowadzenia ograniczeń w zakresie pobierania opłat windykacyjnych oraz inicjatorów tych zmian. Oszacowano korzyści i ewentualne koszty, jakie poniosą poszczególne podmioty stosujące wspomniany przepis, w tym przede wszystkim konsumenci oraz instytucje pożyczkowe.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Komisja Nadzoru Finansowego: Rekomendacja T,  https://www.knf.gov.pl/Images/Rekomendacja%20T_tcm75-18474.pdf (dostęp: 15.05.2018 r.).
 2. Komitet Stabilności Finansowej: Analiza działań organów i instytucji państwowych w odniesieniu do Amber Gold sp. z o.o., 18.03.2013, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1159297/20130321_raport.pdf (dostęp: 30.04.2018 r.).
 3. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce: Sektor firm pożyczkowych w Polsce. Raport z badania ankietowego członków KPF. Lata 2008–2013, Gdańsk, maj 2014.
 4. Narodowy Bank Polski: Raport o stabilności systemu finansowego, grudzień 2017, http://www.nbp.pl/systemfinansowy/rsf122017.pdf (dostęp: 30.04.2018 r.).
 5. Pismo Prezesa UOKiK z dn. 14.02.2012 r.  w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o BGK oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych (znak pisma: DPR-0799-2(8)/12/AW).
 6. PwC: Rynek firm pożyczkowych w Polsce, grudzień 2013, https://www.pwc.pl/pl/publikacje/assets/pwc_raport_rynek_firm_pozyczkowych.pdf .
 7. Pismo Prezesa ZBP z dn. 19.12.2014 r. dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/262790/262803/262804/dokument148037.pdf.
 8. Pismo Pierwszego Zastępcy Prezesa NBP z dn. 19.12.2014: dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw (pismo znak: DP-  I/IIHN/WG2414/14).
 9. Pismo Prezesa Zarządu ZFP z dn. 19.12.2014 r. dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw (pismo znak: ZFP/191214/A).
 10. Pismo Prezesa UOKiK z dn. 22.12.2014: dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw (pismo znak: DDK-073-47/14/BK).
 11. Raport Komitetu Stabilności Finansowej z dn. 18.03.2013r.: Analiza działań organów i instytucji państwowych w odniesieniu do Amber Gold sp. z o.o.”, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/1159297/20130321_raport.pdf.
 12. Stanowisko KPF z dn. 18.12.2014: dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i niektórych innych ustaw,  http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/262790/262803/262804/dokument148029.pdf.
 13. Stanowiska instytucji pożyczkowych: GPExpert sp. zo.o., Profit Credit sp z o.o., VIVUS Finance sp. z o.o, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/262790/262803/262804/dokument148033.pdf, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/262790/262803/262804/dokument148106.pdf, http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/262790/262803/262804/dokument148107.pdf.
 14. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Opłaty stosowane przez instytucje parabankowe. Raport, Warszawa 2013, http://www.uokik.gov.pl/raporty 2.php.Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Raport z kontroli przedsiębiorców udzielających kredytów konsumenckich w roku 2012, Warszawa 2012, https://uokik.gov.pl/raporty2.php (dostęp: 30.04.2018).
 15. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Reklama parabanków – raport z kontroli reklam pozabankowych instytucji finansowych oferujących pożyczki konsumentom, Warszawa 2013, https://uokik.gov.pl/raporty2.php (dostęp: 30.04.2018).
 16. Wypowiedzi G. Masłowskiej i J. Żyżyńskiego na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych dn. 08.07.2015 r. http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/FPB-493 (dostęp: 06.05.2018 r.).
 17. Wypowiedź A. Dąbrowskiego oraz A. Wachnickiej na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych dn. 24.06.2015 r. http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/wgskrnr/FPB-481 (dostęp: 06.05.2018 r.).

Podsumowanie

TYTUŁ:
Ustawa antylichwiarska a zmiany na rynku instytucji pożyczkowych – wybrane zagadnienia (część 1)

AUTORZY:
Katarzyna KURZĘPA-DEDO (1)
Agata GEMZIK-SALWACH (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Nauk o Administracji, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
(2) Katedra Finansów, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
25 (2/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
limit opłat windykacyjnych, zaległości w spłacie pożyczki, instytucje pożyczkowe, konsumenci

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/394

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.26

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.26

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności