Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (2/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.19

Skuteczny marketing treści w zintegrowanej komunikacji marketingowej klastra

Bogusław BEMBENEK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.19

Streszczenie

Przedmiotem artykułu o charakterze badawczym jest istota i znaczenie koncepcji marketingu treści w zintegrowanej komunikacji marketingowej klastra. Podjęte w nim rozważania i formułowane wnioski oparto na wynikach badań empirycznych, analizie literatury przedmiotu i danych zastanych (metoda desk research). Praktyczne podejście do problemu badawczego poparto doświadczeniami i dobrymi praktykami klastrów w Polsce. Artykuł składa się z trzech części. Przedstawiono w nich w sposób syntetyczny fundamentalne atrybuty zintegrowanej komunikacji marketingowej klastra, zalety tworzenia i rozpowszechniania wartościowych i angażujących treści, odpowiednio profilowanych pod względem potrzeb kluczowych interesariuszy klastra oraz aktywność Krajowych Klastrów Kluczowych w obszarze marketingu treści w środowisku Internetu. Wyniki badań wykazały, że rzetelnie przygotowane i rozpowszechniane treści spójne ze strategią rozwoju klastra, w tym jego strategią marketingową, mogą zachęcać do zapoznania się z jego ofertą rynkową i budowania z nim trwalszych relacji społeczno-biznesowych. Ta skuteczna forma dialogu klastra z jego kluczowymi interesariuszami, która zwiększa jakość i zasięg jego komunikacji marketingowej oraz buduje społeczność wokół jego marki, wymaga m.in. integracji kanałów online i offline oraz strategicznego myślenia w podejmowanych działaniach marketingowych. Z uwagi, że 3 spośród 36 standardów zarządzania klastrem w Polsce w znacznej mierze dotyczą marketingu treści, tym samym można przypuszczać, że stymulować będą one koordynatorów klastrów do skutecznego zarządzania treściami klastra, aby możliwe było uzyskanie satysfakcjonującego efektu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bembenek B., Budowa marki klastra – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrem, „Marketing i Rynek” 2015, nr 9, s. 30–44.
 2. Bembenek B., Sprawna komunikacja marketingowa jako współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami, „Marketing i Zarządzanie” 2017, nr 1 (47), s. 83–103.
 3. Boesso I., D’Orazio M., Torresan A., Marketing klastra i budowanie jego marki, PARP, Warszawa 2014.
 4. Brzozowska-Woś M., Inbound marketing a skuteczna komunikacja marketingowa, „Marketing i Rynek” 2014, nr 8, s. 39–45.
 5. Brzustewicz P., Marketing 3.0 – nowe podejście do tworzenia wartości, „Marketing i Rynek” 2014, nr 2, s. 2–8.
 6. Chan A., Astari D., The analysis of content marketing in online fashion shops in Indonesia, “Review of Integrative Business and Economics Research” 2017, nr 6 (2), s. 225–233.
 7. Datko M., Sponsoring: klucz do nowoczesnego marketingu, Placet, Warszawa 2012.
 8. Frączek D., Kryjom P., Standardy zarządzania klastrem, PARP, Warszawa 2016.
 9. Frączek D., Kryjom P., Weryfikacja standardów zarządzania w wybranych klastrach – edycja 2015, PARP, Warszawa 2016.
 10. Gębarowski M., Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Regan Press, Gdańsk 2010.
 11. Golińska W., Wykorzystanie content marketingu w biznesie, „Journal of Modern Management Process” 2016, nr 2 (1), s. 92–100.
 12. Hajduk G., Organizacja struktur w procesie zintegrowanej komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Ekonomiczne Problemy Usług” 2011, nr 662 (74), s. 111-122.
 13. Hajduk G., Specyfika komunikacji marketingowej powiązań kooperacyjnych na przykładzie klastrów, „Logistyka” 2015, nr 2, s. 1479–1486.
 14. Iwankiewicz-Rak B., Innowacyjne aspekty komunikacji marketingowej w środowisku organizacji obywatelskich, „Współczesne Zarządzanie” 2011, nr 3, s. 69–79.
 15. Janeczek U., Strategie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw działających na rynkach zagranicznych, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2013, nr 140, s. 22–41.
 16. Jaworowicz M., Jaworowicz P., Skuteczna komunikacja w nowoczesnej organizacji, Difin, Warszawa 2017.
 17. Kose U., Sert S., Improving content marketing processes with the approaches by artificial intelligence, “Ecoforum” 2017, nr 6 (1/10), s. 1–8.
 18. Łopacińska K., Social media w zintegrowanej komunikacji marketingowej, „Marketing i Rynek” 2014, nr 12, s. 2–6.
 19. Mongkol K., Integrated marketing Communications to increase brand equity: the case of a Thai Beverage Company, “International Journal of Trade, Economics and Finance” 2014, nr 5 (5), s. 445–448.
 20. Naeem B., Bilal M., Naz U., Integrated marketing communication: a review paper, “Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business” 2013, nr 5 (5), s. 124–133.
 21. Pikuła-Małachowska J., Content marketing jako element komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem, „Marketing i Zarządzanie” 2017, nr 1 (47), s. 291–299.
 22. Porcu L., Barrio-Garcia S., Kitchen P.J., How integrated marketing communications works? A heoretical review and an analysis of its main drivers and effects, “Comunicacion y Sociedad” 2012, nr XXV (1), s. 313–348.
 23. Rehman S.U., Ibrahim M.S., Integrated marketing communication and promotion, “Journal of Arts, Science & Commerce” 2011, nr II (4), s. 187–191.
 24. Rogala A., Wyzwania zintegrowanej komunikacji marketingowej w dobie społeczeństwa informacyjnego, „Marketing i Rynek” 2014, nr 11, s. 57–65.
 25. Rydel M., Zintegrowana komunikacja marketingowa. Nowe podejście – propozycja upo-rządkowania pojęć, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica” 2004, nr 179, s. 351–359.
 26. Sitarski K., Ścibisz M., Pięta S., Wykorzystanie koncepcji marketingu treści w polskich przedsiębiorstwach – wyniki badań, „Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach” 2016, nr 281, s. 168–178.
 27. Skrobich L., Content marketing jako jeden z kluczowych elementów nowoczesnej strategii marketingowej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej – Zarządzanie” 2016, nr 22, s. 84-92.
 28. Stawarz B., Content marketing po polsku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
 29. Stawarz-Garcia B., Content marketing i social media, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
 30. Stopczyńska K., Inbound marketing, czyli wykorzystanie na rynku nowoczesnych narzędzi komunikacyjno-relacyjnych, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu” 2013, nr 777 (32), s. 95–106.
 31. Szymoniuk B., Klaster jako sieć interesariuszy według założeń marketingu 3.0, „Polityki Europejskie, Finanse i Marketing” 2017, nr 17 (66), s. 170–179.
 32. Świeczak W., Content marketing jako istotny element strategii marketingowej instytucji naukowych, „Marketing i Rynek” 2013, nr 10, s. 16–24.
 33. Taranko T., Komunikacja marketingowa: istota, uwarunkowania, efekty, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2015.
 34. Tarczydło B., Content marketing w budowaniu wizerunku marki w sieci: studium przypadku, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2014, nr 825, „Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu”, nr 36, s. 343–354.
 35. Tarczydło B., Trendy w komunikacji marketingowej na rzecz marek – wybrane aspekty, „Marketing i Zarządzanie” 2016, nr 4 (45), s. 381–392.
 36. Turoń K., Juzek M., Content marketing – koncepcja marketingu alternatywnego na przykładzie firm kurierskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej – Transport” 2015, nr 87 (1929), s. 87–94.
 37. Wawer M., Społeczna odpowiedzialność organizacji w zintegrowanej komunikacji marketingowej w przedsiębiorstwach logistycznych, „Logistyka” 2015, nr 4, s. 6473–6482.
 38. Wiktor J., Komunikacja marketingowa: modele, struktury, formy przekazu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 39. Wyrwisz J., Blogi korporacyjne w kreowaniu relacji z klientami, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” 2016, nr 45 (1), s. 437–448.
 40. Zajkowska M., Komunikacja wewnętrzna jako element systemu zintegrowanej komunikacji marketingowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego – Ekonomiczne Problemy Usług” 2009, nr 559 (42), s. 210–216.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Skuteczny marketing treści w zintegrowanej komunikacji marketingowej klastra

AUTORZY:
Bogusław BEMBENEK

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
25 (2/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
klaster, zarządzanie, zintegrowana komunikacja marketingowa, marketing treści

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/387

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.19

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.19

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności