Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (1/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.15

ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW W SIECI JAKO ZASÓB NIEMATERIALNY W PROCESIE KONKUROWANIA

Bogdan WIERZBIŃSKI
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.15

Streszczenie

Artykuł jest próbą charakterystyki istotnych czynników mających znaczenie w procesie konkurowania przedsiębiorstwa na rynku. Z całego wachlarza niematerialnych zasobów organizacji gospodarczej, zdolności adaptacyjne należą do dynamicznych zdolności przedsiębiorstwa dynamic capabilities. Badania nad tą teorią zostały zapoczątkowane i rozwijane głównie przez Teeceg’o. Zdolności te pozostają w kanonie paradygmatu zasobowego i są  kluczowym czynnikiem sukcesu na współczesnym rynku, w warunkach  bardzo agresywnej walki o klienta.  Są one determinowane ciągłymi zmianami otoczenia biznesowego i zdolnością dostosowania się do pojawiających nowych uwarunkowań.  Zdolność adaptacyjna przedsiębiorstwa jest szczególnie widoczna chociażby w kontekście budowy i dostosowania się do istniejących powiązań międzyorganizacyjnych (sieci), gdzie kluczową korzyścią jest m. in.  ograniczenie ryzyka czy dotarcie do wiedzy innych organizacji w strukturze, umożliwiając budowę przewagi konkurencyjnej. Należy podkreślić, iż teraźniejsze środowisko gospodarcze oraz szybkie zmiany dokonujące się w nim dają szansę jedynie na tworzenie krótkotrwałych przewag konkurencyjnych co związane jest głównie ze zjawiskiem emulacji zasobów niematerialnych organizacji będących impulsem do pojawiania się tego typu zachowań

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Allen T., Communication network in R&D laboratories, "R&D Management" 1970, (1), p. 14–21.
 2. Bass B.M., Leadership and performance beyond expectations, New York , London 1985.
 3. Berger C.R. & Calabres, R.J., Some explorations in initial interaction and beyond: toward a developmental theory of interpersonal communication, "Human Communication Research" 1975, 1(2), p. 99–112, https://doi.org/10.1111/j.1468-2958.1975.tb00258.x
 4. Blau P.M., Exchange and power in social life, New York 1964.
 5. Brass D.J., A social network perspective on human resources management, "Research in Personnel and Human Management" 1995, (13), p. 39–79.
 6. Brass D.J., Butterfield, K.D., & Skaggs B.C., Relationships and Unethical Behavior: A Social Network Perspective, "The Academy of Management Review" 1998, 23(1), p. 14–31, https://doi.org/10.2307/259097.
 7. Carley K., A Theory of Group Stability, "American Sociological Review" 1991, 56(3), p. 331–354, https://doi.org/10.2307/2096108.
 8. Coase R., The nature of the firm, 1937, p. 386–405.
 9. Conger J.A., & Kanungo R.N., Charismatic leadership the elusive factor in organizational effectiveness. San Francisco 1988, pobrano z http://books.google.com/books?id=wFK3AAAAIAAJ.
 10. Contractor N.S. & Eisenberg E.M., Communication networks and new media in organizations [w:] J. Fulk & C. W. Steinfield (red.), Organizations and Communication Technology, Newbury Park, CA: Sage 1990, p. 143–172.
 11. Cook K.S., Cheshire C. & Gerbasi A., Power, dependence and social exchange [w:] P.J. Burke (red.), Contemporary social psychological theories, Stanford 2006.
 12. Emerson R.M., Power-Dependence Relations, "American Sociological Review" 1962, 27(1), p. 31–41.
 13. Fajfer P., Pawlak R. & Swoboda B., Procesowe zarządzanie z wykorzystaniem zintegrowanych systemów informatycznych na przykładzie systemu iScala, t. 2, Poznań 2009.
 14. Festinger L., A Theory of Social Comparison Processes, "Human Relations" 1954, 7(2), p. 117–140, https://doi.org/10.1177/001872675400700202
 15. Festinger L., Informal social communication, "Psychological Review" 1950, 57(5), p. 271–282, https://doi.org/http://dx.doi.org.libaccess.hud.ac.uk/10.1037/h0056932
 16. Festinger L., A Theory of Cognitive Dissonance, Stanford University Press 1962.
 17. Frishammar J., Organizational Environment Revisited, "International Studies of Management & Organization" 2006, 36(3), p. 22–49.
 18. Fuller R.L. & Russ-Eft D. F., Organizational responsiveness of Russian and American growth-oriented small and medium enterprises (SMEs), "Human Resource Development International" 2010, 13(3), p. 317–339, https://doi.org/10.1080/13678868.2010.483820.
 19. Granovetter M.S., The Strength of Weak Ties, "American Journal of Sociology" 1973, 78(6), p. 1360–1380.
 20. Han J., Han J. & Brass D.J., Human capital diversity in the creation of social capital for team creativity, "Journal of Organizational Behavior" 2014, 35(1), p. 54–71, https://doi.org/10.1002/job.1853.
 21. Heath A. (red.), Rational choice & social exchange: a critique of exchange theory, Cambridge 1976.
 22. Jablin F.M. & Putnam L. (red.), The new handbook of organizational communication: advances in theory, research, and methods, Thousand Oaks, Calif: Sage Publications 2001.
 23. Kaufman G.G., Bank Contagion: A Review of the Theory and Evidence, "Journal of Financial Services Research" 1994, 8(2), p. 123–150.
 24. Khan N.R., Taha S.M., Ghouri A.M., Khan M.R. & Chee K. Yong, The Impact of Hrm Practices on Supply Chain Management Success in Sme, Einfluss von Hrm-Praktiken (Human Resources Management) auf den Erfolg im Management von Lieferketten in Klein- und Mittelgroßen Unternehmen, 2013, 9(3), p. 177–189.
 25. Lakey B. & Cohen S., Social support theory and selecting measures of social support [w:] S. Cohen, B.H. Gordon & B.H. Gottlieb (red.), Social support measurement and intervention: a guide for health and social scientists, Oxford; New York: Oxford University Press 2000, p. 29–52.
 26. Levine S. & White P.E., Exchange as a Conceptual Framework for the Study of Interorganizational Relationships, "Administrative Science Quarterly" 1961, 5(4), 583, https://doi.org/10.2307/2390622.
 27. Lipowski A., Model rywalizacji firm o wydatki nabywców, "Ekonomista" 2008, nr 3, s. 293–327.
 28. Marwell G. & Oliver P., The critical mass in collective action: a micro-social theory, Cambridge, New York 1993.
 29. Mitręga M., Marketing relacji. Teoria i praktyka, wyd. 2, Warszawa 2008.
 30. Meindl J.R., On leadership: An altemative to the conventional wisdom [w:] B.M. Staw & L.L. Cummings (red.), "Research in Organvational Behavior" 1990, Vol. 12, p. 159–203. Greenwich.
 31. Molm, L.D., The social Exchange framework [w:] P.J. Burke (red.), Contemporary social psychological theories, Stanford, Calif: Stanford Social Sciences 2006.
 32. Montgomery C.A., Resource-Based and Evolutionary Theories of the Firm: Towards a Synthesis, Boston 1995, pobrano z http://dx.doi.org/10.1007/978-1-4615-2201-0.
 33. Noga A., Teorie przedsiębiorstw, Warszawa 2010, pobrano z http://www.pwe.com.pl/zarzadzanie/teorie_przedsiebiorstw,p1944923605.
 34. Oliver P.E. & Marwell G., The Paradox of Group Size in Collective Action: A Theory of the Critical Mass. II, "American Sociological Review" 1988, 53(1), 1–8, https://doi.org/10.2307/2095728.
 35. Olson M., Logic of collective actions, Harvard University Press 1965.
 36. Pastor J.-C. & Mayo M.C., An empirical test of the social contagion theory of charismatic leadership, "Academy of Management Proceedings", 1994(1), p. 259–263, https://doi.org/10.5465/AMBPP.1994.10344763.
 37. Penrose E.T., The theory of the growth of the firm, New York 1959.
 38. Rogers E.M., Diffusion of innovations (3rd ed), New York, London 1983.
 39. Schachter S., The psychology of affiliation: experimental studies of the sources of gregariousness. Stanford 1959.
 40. Schachter S. & Singer J., Cognitive, social, and physiological determinants of emotional state, "Psychological Review" 1962, 69(5), p. 379–399, https://doi.org/http://dx.doi.org.libaccess.hud.ac.uk/10.1037/h0046234.
 41. Scherer C.W. & Cho H., A Social Network Contagion Theory of Risk Perception, "Risk Analysis" 2003, 23(2), p. 261–267, https://doi.org/10.1111/1539-6924.00306
 42. Sohail M.S. & Alashban A.A., An Analysis of Product-Market Strategy and Export Performance: Evidence from Sme’s in Saudi Arabia, "International Journal of Entrepreneurship" 2009, 13, p. 49–65.
 43. Steiner F., Formation and early growth of business webs: modular product systems in network markets. Heidelberg ; New York 2005.
 44. Tajfel H., Social categorization, social identity and social comparison [w:] H. Tajfel (red.), Differentiation between social groups: studies in the social psychology of intergroup relations. London 1978.
 45. Tuck R., Free riding. Cambridge, Mass: Harvard University Press 2008.
 46. Williamson O.E., Markets and Hierarchies: Some Elementary Considerations, "The American Economic Review" 1973, 63(2), p. 316–325.
 47. Williamson O.E., The Economics of Internal Organization: Exit and Voice in Relation to Markets and Hierarchies, "The American Economic Review" 1976, 66(2), p. 369–377.
 48. Williamson O.E., Hierarchies, Markets and Power in the Economy: An Economic Perspective, "Industrial and Corporate Change" 1995, 4(1), p. 21–49, https://doi.org/10.1093/icc/4.1.21.
 49. Williamson O.E., Strategy research: governance and competence perspectives, 1999, 20(12), p. 1087–1108, https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199912)20:12<1087::AID-SMJ71>3.3.CO;2-Q.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZDOLNOŚCI ADAPTACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW W SIECI JAKO ZASÓB NIEMATERIALNY W PROCESIE KONKUROWANIA

AUTORZY:
Bogdan WIERZBIŃSKI

AFILIACJE AUTORÓW:
Wydział Ekonomii, Uniwersytet Rzeszowski

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
25 (1/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
zdolności adaptacyjne, proces konkurowania przedsiebiorstw

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/383

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.15

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.15

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności