Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (1/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.14

REGIONAL SMART SPECIALISATIONS IN AGRIBUSINESS

Andrzej Piotr Wiatrak
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.14

Abstract

It is assumed that regional smart specialisations are a good tool for regional structural transformations, hence the need to provide some insight into how they function. Therefore, the aim of this article is as follows: to provide information on the nature, scope and grounds for the development of regional smart specialisations, with special emphasis on agribusiness. In discussing these issues, the following points are presented: the nature and objectives of regional smart specialisations, the foundations of regional smart specialisations in agribusiness and their analysis, taking selected Polish voivodships as examples. The basis for this article was provided by data processing methods, i.e. analysis and synthesis, and logical inference methods, in particular induction. The examination carried out shows that Poland lacks both a systemic approach to the preparation of smart strategies in voivodships and a sufficient diagnosis of conditions when such strategies are being devised, treating them as a financial assistance instrument or an obligation to implement the EU policy in this regard. The scope of smart specialisations of voivodships covers different areas, mostly economic but also environmental and social spheres, especially if these are interrelated as exemplified by agribusiness. In all voivodships, there are smart specialisations in agribusiness, yet they generally concern sustainable agriculture and environmentally sustainable food processing.

Full text (pdf)

References

 1. Brzóska J., Rola inteligentnych specjalizacji w projektowaniu wdrażaniu regionalnej strategii innowacji województwa śląskiego, Nauki o Zarządzaniu, no. 1 (26), 2016, pp. 9–26.
 2. Dziemianowicz W., Szlachta J., Peszat K., Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw, Geoprofit, Warszawa 2014.
 3. EU: Communication from the Commission to the European Parliament and the Council on the European Innovation Partnership 'Agricultural Productivity and Sustainability’ of 29 February 2012, Brussels: European Commission, EUR-Lex, COM(2012)79 final, Brussels 2012a.
 4. EU: Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3), Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012b.
 5. EU: Opinion of the Committee of the Regions on ‘The European Innovation Partnership: Agricultural productivity and sustainability’, Official Journal of the European Union (2013/C 17/10), of 10 January 2013, Brussels 2013.
 6. EU: Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions of 6 October 2010, COM(2010) 553 final, 2010.
 7. Kardas M., Inteligentna specjalizacja – (nowa) koncepcja polityki innowacyjnej, Optimum. Studia Ekonomiczne, no. 2 (50), 2011, pp. 121–134.
 8. Małopolska: Inteligentne specjalizacje województwa małopolskiego. Uszczegółowienie obszarów wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020, Zarząd Województwa Małopolskiego, Kraków 2015.
 9. Mazowsze:  Inteligentna Specjalizacja Województwa Mazowieckiego, Załącznik do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Mazowieckiego 2013-2020, Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2013.
 10. Miłek D., Specjalizacje regionalne a Strategia Europa 2020, Zarządzanie i Finanse, no. 1, part 2, 2013, pp. 189–198.
 11. National/Regional Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3), 2014, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/smart_specialisation_en.pdf (accessed: 12.04.2016).
 12. Pilarska Cz., Koncepcja smart specialisation w polityce ekonomicznej Unii Europejskiej, Studia Europejskie, no. 4, 2014, pp. 59–80.
 13. Podkarpacie: Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), Sejmik Województwa Podkarpackiego, Rzeszów 2015.
 14. Wiatrak A.P., Sieć innowacji w rolnictwie – istota, cele i uwarunkowania, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, vol. XVIII, no. 3. 2016, pp. 380–384.
 15. Woś A., Agrobiznes. Makroekonomika, Wyd. Key Text, Warszawa 1996.

About this Article

TITLE:
REGIONAL SMART SPECIALISATIONS IN AGRIBUSINESS

AUTHORS:
Andrzej Piotr Wiatrak

AUTHORS AFFILIATIONS:
Chair of Organisation and Management Theory, Faculty of Management, University of Warsaw

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
25 (1/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
innovation, knowledge, partnership, strategy, development

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/382

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.14

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.14

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności