Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (1/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.9

REFLEKSJE NAD JAKOŚCIĄ ŻYCIA OSÓB NIE-PELNOSPRAWNYCH W ASPEKCIE GLOBALIZACJI KULTURY

Krzysztof Rejman, Grzegorz Błażejewski
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.9

Streszczenie

Pozytywne skutki globalizacji kultury, to m.in. szerokie upowszechnianie najnowszych osiągnięć nauki i techniki wśród różnorodnych grup społecznych, w tym także tych zagrożonych marginalizacją, jaką są osoby z niepełnosprawnością. Korzyści jakich mogą one doświadczać, to nie tylko możliwość otrzymywania profesjonalnej, specjalistycznej opieki medycznej w ośrodkach zdrowia, gabinetach fizjoterapeutycznych, szpitalach, ale pełne uczestnictwo w życiu społecznym poprzez edukację, pracę zawodową oraz powszechne zwalczanie popularnych stereotypów dotyczących ich miejsca i roli w społeczeństwie. Globalizacja, mimo licznych negatywnych ocen jest szansą dla upowszechniania ideałów moralizmu i humanizmu chrześcijańskiego, zgodnie z którymi każdy człowiek, bez względu na swoją kondycję psychofizyczną stanowi istotę wyjątkową, której życie posiada szczególną wartość. Efektem globalizacji kultury jest także szybkie rozprzestrzenianie się wielu groźnych dla społeczeństw, w tym zwłaszcza dla osób z niepełnosprawnością zjawisk. Należą do nich m.in. nadmierne przywiązywanie wagi do osobistego wyglądu, kształtu sylwetki ciała, urody, ubioru, mody; lekceważenie ludzkiego cierpienia, zanikanie solidarności osób sprawnych i niepełnosprawnych w pokonywaniu codziennych wyzwań życiowych; utrzymywanie się w społeczeństwie krzywdzących osoby z niepełnosprawnością stereotypów, dominacja orientacji życiowej „mieć” nad orientacją „być kimś”. Problemem i zarazem wyzwaniem wielu krajów na świecie jest bezrobocie i edukacja osób niepełnosprawnych. Mimo podejmowanych przez rządy państw wysiłków sytuacja nie jest jeszcze zadawalająca. Osoby niepełnosprawne należą w znacznej większości do najsłabiej wykształconej części społeczeństwa, dlatego w dobie powszechnej informatyzacji i wysoko zaawansowanych technologii mają nikłe szanse na rynku pracy. Bezrobocie jest istotną przyczyną pogarszania się jakości ich życia, prowadzi do życia w ubóstwie.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Furmanek W., Zarys humanistycznej teorii pracy (nowe horyzonty pedagogiki pracy), Wydawnictwo IBE, Warszawa 2006.
  2. Heller M., Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje, Wydawnictwo Znak, Kraków 2012.
  3. Jakubczak M., Cielesna tożsamość człowieka współczesnego. Sztuka Leczenia, 4 (1999), s.83-89; cyt. za Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji, red. I. Heszen, J. Życińska,Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2008.
  4. Kowalik S., Ja-cielesne – próba nowego spojrzenia. Polskie Forum Psychologiczne, 8 (2003), 1-2 cyt. za Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2008.
  5. Kubacka-Jasiecka D., Ja cielesne i problematyka identyfikacji z ciałem w kontekście wartości współczesnej kultury i zdrowia [w:] Psychologia zdrowia w poszukiwaniu pozytywnych inspiracji, red. I. Heszen, J. Życińska, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2008.
  6. Łysiak W., Stulecie kłamców, Wydawnictwo Andrzej Frukacz, EX LIBRIS, Warszawa-Chicago 2000.
  7. Podolski A., Przywrócić sens cierpienia i godność cierpiącego [w:] Święty Jan Paweł II – pierwszy doktor honoris causa Uniwersytetu rzeszowskiego, red. ks. S. Nabywaniec, Wydawnictwo Uniwersytetu rzeszowskiego, Rzeszów 2015.

Podsumowanie

TYTUŁ:
REFLEKSJE NAD JAKOŚCIĄ ŻYCIA OSÓB NIE-PELNOSPRAWNYCH W ASPEKCIE GLOBALIZACJI KULTURY

AUTORZY:
Krzysztof Rejman (1)
Grzegorz Błażejewski (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markowicza, Instytut Humanistyczny
(2) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
25 (1/2018)

SŁOWA KLUCZOWE:
jakość życia, niepełnosprawność, społeczeństwo, globalizacja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/377

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.9

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.9

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności