Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (1/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.8

ANALYSIS OF INSURANCE DEVELOPMENT TRENDS IN EUROPEAN COUNTRIES

Ryszard PUKAŁA, Nataliya VNUKOVA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.8

Abstract

The article analyses the state of development and growth dynamics of insurance markets in selected European countries through applying four statistical indicators: share of insurance premium in the global insurance market premium, share of insurance premium per capita, share of insurance premium in GDP and share of life insurance premium in the entire insurance premium amount.

A strategic developmental objective of the European financial services market is to guarantee a high degree of integration of insurance markets of particular countries within the European financial community and to adapt those insurance markets to the requirements of the Solvency II Directive.

The applied analysis of insurance market concentrations in European countries helped divide them into three clusters that differ from one another. The first cluster includes countries with a large share of insurance premiums in the global market and a large share of insurance premiums in GDP. The second cluster groups together countries with a high level of insurance premiums per capita and a high share of life insurance premiums in the total amount of insurance premiums. The third one encompasses countries with the lowest values of analysed indicators, i.e. those that exhibit a low development level of insurance market, where property insurance prevails.

The years 2011–2016 basically saw no changes in the structure of those clusters, although it was observed that even small fluctuations of indicator values may lead to a change in a certain insurance market position in a given cluster.

The calculated average indicators of insurance market development dynamics have revealed a high degree of heterogeneity of analysed countries as regards the level of development of their insurance markets and their structure. The Polish insurance market has qualified to the third cluster and, as such, approximates average cluster values in terms of its development, while its development dynamics is decreasing.

Full text (pdf)

References

 1. Директива 2009/138/ЄС Solvency II Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dfp.gov.ua/746.html
 2. Ермасов С.В., Страхование: учебник / С.В. Ермасов, Н.Б. Ермасова. – М.: Юрайт 2014. – 800 с.
 3. Назаров М.Г., Курс социально-экономической статистики / М.Г. Назаров. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 340 с
 4. Пукала Р., Шляхи розвитку страхових ринків країн Східної Європи / Р.Пукала // Страхова справа. – 2010. - № 3. – С. 40–42.
 5. Пукала Р., Оцінка розвитку страхування європейських країн / Р. Пукала, Н. Внукова, А. Чернобай // Правове забезпечення адаптації інвестиційної моделі розвитку економіки України та ринків фінансових послуг до права Європейського Союзу: збірник матеріалів круглого столу (м. Харків, 8 грудня 2017 р.) / Х.: Право, 2017. – С. 59–64.
 6. Barth M., Risk-Based Insurance Solvency Regulation in the U.S. [Electronic resource] / Presented at World Bank Contractual Savings Conference Supervisory and Regulatory Issues in Private Pensions and Life Insurance. – Аccess mode: com [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://info.worldbank.org/etools/docs/library/157491/contractual2003/pdf/ day1/ses3_barth.pdf.
 7. Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the taking-up and pursuit of the business of Insurance and Reinsurance (Solvency II) (recast) (Text with EEA relevance) , http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009L0138-20140523&from=EN.
 8.    European Insurance – Key Facts // European Insurance. – 2015. – August. – 16 р.
 9. Solvency II [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.pwc.com /gx/en/insurance/pdf/Solvency_finalproof4.pdf.
 10. Pukała R., Оценка  развития страхового рынка Украины с учетом требований ЕС / R. Pukała, N. Vnukova // Humanities and Social Sciences, Politechnika Rzeszowska –HSS, Vol. XXII, 24 (2/2017) //  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://hss.prz.edu.pl/pl/wersja-elektroniczna/2017/23-22016-kwiecien---czerwiec/
 11. World Insurance − sigma Swissre.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sigma-explorer.com/

About this Article

TITLE:
ANALYSIS OF INSURANCE DEVELOPMENT TRENDS IN EUROPEAN COUNTRIES

AUTHORS:
Ryszard PUKAŁA (1)
Nataliya VNUKOVA (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(0) 1.  кандидат экономических наук, Государственная высшая технико-экономическая школа им.Б.Маркевича, Польша, г. Ярослав 2. доктор экономических наук, профессор, заведующий  кафедрой  управления финансовыми услугами Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
25 (1/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
insurance market, insurance premium, life insurance, EU Directives, cluster analysis.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/376

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.8

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.8

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności