Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
25 (1/2018), DOI: 10.7862/rz.2018.hss.2

THE GNOSEOLOGICAL JUSTIFICATION OF THE USE OF THE "MARKET" CATEGORY IN THE SPHERE OF POLICY OF A TRANS-ESTATE SOCIETY

Александр Гугнин
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2018.hss.2

Abstract

The article considers the assumption of the use of the concept of the market in the study of the political and electoral sphere of a transitive society. Despite the wide application of this concept, especially in the CIS countries, an unambiguous idea of it from the authors did not work out. The article under this term is understood firstly, the society of post-totalitarian development in its transition to democracy, and secondly, the Eastern European states as a society of a special historical destiny due to their geographical location between Europe and Asia. One of the main paradigms of the knowledge of such a society is the concept of a political market, exploring socio-political processes in the form of updating market interactions of policy actors. The author of the article considers the hypothesis of the political market as a kind of scientific metaphor to be the key to the study of transitive societies. He tries to prove that market metaphorisation is an important tool in building a new scientific approach in the field of political marketing. From the content of the article it follows that, in the epistemological aspect, the category of the political market is a completely permissible scientific abstraction. Ontologically, this abstraction contains a completely tangible objective content: parties and politicians - suppliers, voters - buyers, mass media - intermediaries, and elections - the exchange of values.

Full text (pdf)

References

 1. Алтухова Н., Политический рынок и его специфика в современной России, Интернетресурс: https:// superinf.ru/view_helpspud.php? id1835, 29.05.2017.
 2. Афонцев С., Политические рынки и экономическая политики.- М.: Изд. Комкнига, 2010.
 3. Березинский В., Політичний ринок як атрибутивна властивість транзитивного суспільства, «Грані», № 12, 2015.
 4. Бьюкенен Дж., Конструкция экономической политики.- М.: Изд. Дело 1997.
 5. Зубков В., Мудрость тысячелетия. - М.: Изд. Олма-Пресс, 2008.
 6. Квасова Г., Политический рынок: институциональный анализ: дис. канд. полит. наук: 23.00.02. - Ростов-на-Дону 2007.
 7. Кузнецова М., Транзитивные общества: опыт философского поиска в работах А.А.Зиновьева / «Межкультурная коммуникация», БГУ, Минск 2007.
 8. Нежданов Д., Политический рынок как метафора / «Социум и власть», 2008, №3.
 9. Нежданов Д., Русакова О., Метафора «политический рынок» как методологическая основа и дискурсивный компонент политических исследований / «Полис», 2009, №4.
 10. Нежданов Д., Научная метафора в контексте типологии метафор политической науки / «Социум и власть», 2011, №2.
 11. Нежданов Д., Политический рынок как метафора современных политических исследований: Автореферат дис. доктора политических наук. – Екатеринбург: 2010.
 12. Федорова М., К содержанию понятия «транзитивное общество», Вестник Вятского Госуниверситета. Социология, №4. - Вятка, 2010.
 13. Dzieciński Р., Marketing polityczny, Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, Włocławek 2007.
 14. Sempach M., Koncepcja marketingowa wobec wyzwań współczesnego rynku politycznego [w:] Marketing polityczny: szanse czy zagrożenia dla współczesnej demokracji?, red. P. Pawełczyk, Wyd. Naukowe INPiD UAM, Poznań 2007.

About this Article

TITLE:
THE GNOSEOLOGICAL JUSTIFICATION OF THE USE OF THE "MARKET" CATEGORY IN THE SPHERE OF POLICY OF A TRANS-ESTATE SOCIETY

AUTHORS:
Александр Гугнин

AUTHORS AFFILIATIONS:
Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Poliechnika Rzeszowska

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
25 (1/2018)

KEY WORDS AND PHRASES:
political market, transitive society, political metaphor, public choice theory

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/370

DOI:
10.7862/rz.2018.hss.2

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2018.hss.2

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności