Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.78

PRÓBA ROZWAŻAŃ NA TEMAT ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA W SPORCIE

Szczepan STEMPIŃSKI
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.78

Streszczenie

Postępujący rozwój technologiczny powoduje także wzrost ludzkiej kreatywności która ukierunkowana jest na opracowywanie i wdrażanie nowych sposobów wykonywania czynności (pracy, uczenia się, komunikacji, relaksu, spędzania czasu wolnego, samorealizacji itp.). Zjawiskiem które towarzyszy tym zmianom jest poszerzanie katalogu współczesnych zagrożeń dla środowiska bezpieczeństwa, które dotykają wszystkich obszarów aktywności ludzkiej w tym także współczesnego sportu. W niniejszym artykule autor podejmuje rozważania nt. zagrożeń dla bezpieczeństwa uczestników szeroko postrzeganej rywalizacji sportowej. W tym kontekście postrzega tematykę znacznie szerzej niż dotychczasowe jej ujęcie zawarte choćby w aktach normatywnych, np. ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych czy w ustawie o sporcie. Postuluje poddanie diagnozie zarówno warstwy przedmiotowej (typologii zagrożeń; naturalnych, infrastrukturalnych i cywilizacyjnych dla olimpijskich dyscyplin sportu) jak i podmiotowej (m.in. uczestnicy, organizatorzy, podmioty odp. za bezpieczeństwo, porządek publiczny i ochronę przeciwpożarową, zarzadzanie kryzysowe, opiekę medyczną, media
i inne).  Zakłada przy tym, iż przeprowadzenie badań umożliwi opracowanie typologii właściwej dla zagrożeń bezpieczeństwa w sporcie oraz wypracowania dyrektyw kierunkowych zmniejszających ryzyko ich wystąpienia. Nadmienia również, iż przyjęty kierunek nie był dotychczas przedmiotem postepowania badawczego.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Brzeziński M., Kategoria bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia. red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Wyd. Dom Wydawniczy Elipsa Warszawa 2009.
 2. Chojancki W., Integracyjne i dezintegracyjne podejścia do bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo w teorii i badaniach naukowych, red. B. Wiśniewski, WSPol, Szczytno 2011.
 3. Dziubiński Z., Jankowski K.W. (red), Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym Warszawa 2009.
 4. Fehler W., Zagrożenie – kluczowa kategoria teorii bezpieczeństwa [w:] Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, red. K. Jałoszyński, B. Wiśniewski, R. Jakubczak, J. Flis, Warszawa 2006.
 5. http://library.la84.org/SportsLibrary/SportsHistorian/1998/sh181i.pdf  (dostęp:  21.04.
  2017 r.). 
 6. http://rcb.gov.pl/ (dostęp: 10.08.2017 r.).
 7. http://www.bbc.com/news/magazine-27540668 (dostęp: 18.04.2017 r.).
 8. http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/homilie/sport_29102000.html. (dostęp: 17.04.2017 r.).
 9. https /pl.wikipedia.org/wiki/ Puchar_Francji_w_piłce_nożnej (dostęp: 28.07.2017 r.).
 10. https://www.olympic.org/sports (dostęp: 28.07.2017 r.).
 11. Jemioło T., Dawidczyk A., Wprowadzenie do metodologii badań bezpieczeństwa, AON, Warszawa 2008.
 12. Kaczmarczyk B., Typologia zagrożeń, „Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza”, Wydawnictwo CNBOP-PIB nr 3, 2014.
 13. Korzeniowski L.F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, wyd. II,  Zarządzanie bezpieczeństwem Difin, Warszawa 2017.
 14. Krzyżanowski L., O podstawach kierowania organizacjami inaczej, PWN, Warszawa 1999.
 15. Marczuk K.P., Bezpieczeństwo wewnętrzne w poszerzonej agendzie studiów nad bezpieczeństwem [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Wyd. Dom Wydawniczy Elipsa Warszawa 2009.
 16. Prońko J., Bezpieczeństwo państwa. Zarys teorii problemu i zadań administracji publicznej,  Bielsko-Biała 2007.
 17. Rawa K., Dać młodzieży to co lubi. Rp.PL/PLUSMINUS, wydanie W1 nr 175 (10813)
  29–30 lipca 2017.
 18. Rawa K.,, Stadiony strachu, „Rzeczpospolita” nr 87 (10725).
 19. Ronikier A., Sport i rekreacja w zjednoczonej Europie [w:] Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym, red. Z. Dziubiński, K.W. Jankowski, Warszawa 2009.
 20. Rotfeld A.D., Europejski system bezpieczeństwa in statu nascendi, Wyd. PISM, Warszawa 1990.
 21. Stempiński S., Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej w świetle opinii ekspertów Minerwa, Wyd. Naukowe WH US, Szczecin 2016.
 22. Sulowski S., O nowym paradygmacie bezpieczeństwa w erze globalizacji [w:] Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Wybrane zagadnienia, red. S. Sulowski, M. Brzeziński, Wyd. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2009.
 23. Tyrała P., Zarządzanie bezpieczeństwem w warunkach gospodarki rynkowej [w:] Zarządzanie bezpieczeństwem, red. P. Tyrała, Kraków 2000.
 24. Wach A., Ograniczenia w uprawianiu sportu przez zawodników [w:] Kultura fizyczna
  w społeczeństwie nowoczesnym,
  red. Z. Dziubiński, K.W. Janowski, Warszawa 2009.
 25. Wiśniewski B., Zalewski S. (red) Bezpieczeństwo wewnętrzne RP w ujęciu systemowym
  i zadań administracji publicznej,
  Bielsko Biała 2006.
 26. Witek M., Interdyscyplinarność a nauki humanistyczne, Przegląd Uniwersytecki, Wyd. Nauk. Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 1–3, 2017.
 27. Wojtuszek T., Współczesne postrzeganie bezpieczeństwa WSA Bielsko Biała 2007.
 28. Zdebska H.,,  Walka sportowa jako przejaw działania człowieka. [w:] Kultura fizyczna
  w społeczeństwie nowoczesnym,
  red. Z. Dziubiński, W. Jankowski, Warszawa 2009.
 29. Zuchora K., Związki sportu i sztuki: etyka i estetyka [w:] Kultura fizyczna w społeczeństwie nowoczesnym, red. Z. Dziubiński, K.W. Jankowski,  Warszawa 2009.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PRÓBA ROZWAŻAŃ NA TEMAT ZAGROŻEŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA W SPORCIE

AUTORZY:
Szczepan STEMPIŃSKI

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Strategii i Bezpieczeństwa Europejskiego, Instytut Politologii i Europeistyki, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Szczeciński

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
bezpieczeństwo, sport, zagrożenia, typologia, badania.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/367

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.78

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.78

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności