Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.76

ROZUMIENIE SŁOWNICTWA Z OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA W DOKUMENTACH PAŃSTWOWYCH

Hanna SOMMER, Grzegorz ZAKRZEWSKI
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.76

Streszczenie

Artykuł jest kontynuacją rozważań, które sygnalizowaliśmy w artykule „Założenia dla edukacji ekologicznej czy bezpieczeństwa ekologicznego” opublikowanym w kwartalniku „Humanities and Social Science”. Autorzy artykułu badają różne rozumienie słownictwa i pojęć związanych z ochroną
i kształtowaniem środowiska człowieka w dokumentach państwowych, na przykładzie strategii bezpieczeństwa narodowego z: 2003, 2007 i 2014 roku. Na tematy i problemy związane z szeroko rozumianą „ekologią” w dzisiejszych czasach wypowiadają się przedstawiciele różnych dziedzin nauki zarówno teoretycy jak i praktycy. To, co dla jednych badaczy jest oczywiste, dla drugich stanowi pole do polemiki. Autorzy zwracają uwagę, że współcześnie najsilniejszym źródłem edukacji nieformalnej są media. Niestety, nie można wydać pozytywnego komunikatu po opracowaniu badań ankietowych, których celem było poznanie poziomu rozróżnialności słów i pojęć używanych w dokumentach formalnych. Jako metodę badania zastosowano sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem ankiety. Poziom wiedzy ankietowanych jest zdecydowanie za mały. Istotną kwestią jest fakt, że to za ich życia dokonała się przemiana postaw proekologicznych. Czy brali w niej udział i zauważyli zmianę? Na te pytania odpowiedzi nie zawsze są proste i jednoznaczne, ale wymagają dalszych pogłębionych i ukierunkowanych badań na innych populacjach badanych. Artykuł wskazuje na rolę edukacji w kształtowaniu postaw i jej niezbędność we współczesnym świecie ze względu na coraz większy i negatywny wpływ antroposfery na środowisko przyrodnicze.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bezpieczeństwo: istota, podstawowe kategorie i historyczna ewolucja, https://www.

bbn.gov.pl/.../Bezpieczenstwoistotapodstawowekategorieihistorycznaewol...

[2] Efekt potwierdzenia w praktyce. Forex, fundusze, inwestowanie, gra..., https://blogi.

bossa.pl › Trystero

[3] HEURYSTYKI – czyli o tym dlaczego tak łatwo wpadamy w pułapki..., konradszczyp-

czyk.pl/heurystyki-czyli-o-tym-dlaczego-tak-latwo-wpada...

[4] http://wol.jw.org/pl/wol/d/r12/lp-p/2014642#h=2]

[5] http://www.biotechnolog.pl/gmo

[6] ttp://bazhum.muzhp.pl/media//files/Studia_Philosophiae_Christianae/Studia_

Philosophiae_Christianae-r2000-t36-n2/Studia_Philosophiae_Christianae-r2000-t36-n2-

s67-79/Studia_Philosophiae_Christianae-r2000-t36-n2-s67-79.pdf

[7] http://bip.kozienice.pl/dokument-2152-strategia_bezpieczenstwa_narodowego.html

[8] http://www.msz.gov.pl/resource/7d18e04d-8f23-4128-84b9-4f426346a112

[9] http://seib.uksw.edu.pl/sites/default/files/tom_10_1_2_mariusz_ciszek_bezpieczenstwo_

ekologiczne_i_zrownowazony_rozw%C3%B3j_w_aspekcie_strategii_bezpieczenstwa_

narodowego.pdf

[10]        http://wyborcza.pl/1,75400,20620239,poczatek-antropocenu-po-smieciach-nas-poznacie.

html

[11]        http://sjp.pwn.pl/sjp/bezpieczny

[12]        https://www.bbn.gov.pl/ftp/SBN%20RP.pdf

[13]        Konstytucja RP. Tekst uchwalony w dniu kwietnia 1997r. przez Zgromadzenie Narodowe (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483).

[14]        Majer P., W poszukiwaniu uniwersalnej definicji bezpieczeństwa wewnętrznego, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 7/12, cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element...8840.../PBW_nr_7.11-19.pdf

[15]        Pojęcie bezpieczeństwa – Geopolityka.net – polski portal o geopolityce..., geopolityka.

net/pojecie-bezpieczenstwa/

[16]        Założenia polityki bezpieczeństwa i strategia obronna..., koziej.pl/wp-content/uploads/

2015/07/Strategia_RP_z_92_r.doc

Podsumowanie

TYTUŁ:
ROZUMIENIE SŁOWNICTWA Z OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA W DOKUMENTACH PAŃSTWOWYCH

AUTORZY:
Hanna SOMMER (1)
Grzegorz ZAKRZEWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
(2) Wydział Finansów i Zarządzania, Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
konstytucja, strategia bezpieczeństwa narodowego, ochrona środowiska, bezpieczeństwo ekologiczne, sozologia, antropopresja

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/365

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.76

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.76

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności