Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.75

BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO A WIEDZA I AKTYWNOŚĆ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

Mirosław SOŁTYSIAK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.75

Streszczenie

Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego jest bardzo ważnym zagadnieniem zarówno dla całego państwa, jak i dla statystycznego obywatela – mieszkańca danej gminy. To właśnie w ramach tych jednostek, na mocy obowiązującego prawa, mieszkańcy tworzą wspólnoty samorządowe, które są odpowiedzialne za zaspokojenie ich zbiorowych potrzeb wspólnotowych. Realizacjach zadań mających na celu zaspokojenie tych potrzeb ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych pozostających w dyspozycji poszczególnych jednostek samorządowych może wywoływać szereg kontrowersji nie tylko wśród decydentów, ale również wśród poszczególnych mieszkańców lub grup mieszkańców. Dlatego niezwykle istotnym zagadnieniem jest posiadanie przez obywateli odpowiedniego poziomu wiedzy o działalności tych jednostek – przede wszystkim o zasadach i przepisach na podstawie których następuje opracowywanie oraz realizacja ich budżetu. Władze jednostek samorządowych w ramach prowadzonego dialogu z mieszkańcami powinny dokładać szczególnych starań, aby przybliżyć im te zagadnienia, pobudzać ich aktywność oraz starać się włączyć jak największą liczbę mieszkańców do realizacji tych zadań. Przykładem dobrego działania w tym zakresie jest aktywizacja lokalnej społeczności poprzez umożliwienie jej współudziału w tworzeniu wydzielonej części budżetu jednostki samorządowej w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. W artykule przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na mieszkańcach południowo-wschodniej Polski dotyczących stanu wiedzy społeczeństwa na temat budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz aktywności członków lokalnej społeczności w zakresie ich udziału w tworzeniu budżetu jednostek samorządowych.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. 72 Frequently Asked Questions about Participatory Budgeting. UN-HABITAT, Quito 2004.
  2. Sołtysiak M., Suraj M., Engagement of local community members in terms of participatory budgeting based on municipality of Rzeszów. Proceedings 14thInternational Scientific Conference “Economic Policy in the European Union Member Countries”. Silesian University, Karvina, 2016.
  3. Wampler B., A guide to participatory budgeting. http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/A-Guide-to-Participatory-Budgets.pdf.
  4. Wampler B., Participatory Budgeting in Brazil. Contestation, Cooperation, and Accountability. The Pennsylvania State University Press, University Park, Pennsylvania 2007.
  5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875).

Podsumowanie

TYTUŁ:
BUDŻET JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO A WIEDZA I AKTYWNOŚĆ LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI

AUTORZY:
Mirosław SOŁTYSIAK

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
budżet, jednostka samorządu terytorialnego, wiedza i aktywność, mieszkańcy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/364

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.75

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.75

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności