Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.73

RELACJE POLSKO-NIEMIECKIE A RACJA STANU. SPÓR PIS – PO O MODEL POLITYKI ZAGRANICZNEJ WOBEC REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC (2001–2015)

Joanna SANECKA-TYCZYŃSKA
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.73

Streszczenie

Analiza dyskursu politycznego po 2001 roku skłania do wniosku, że jednym z obszarów spornych między PO a PiS był model relacji polsko-niemieckich. O ile obie partie zgadzały się co do tego, że dobre relacje z państwami ościennymi, w tym z Niemcami, stanowią treść polskiej racji stanu, o tyle spór koncentrował się na kwestiach szczegółowych dotyczących dróg realizacji celów wynikających z raison d’état. Zasadnicze różnice i spory między obiema partiami wynikały z propagowania różnych modeli polityki zagranicznej. Stanowisko PO bliskie było liberalnemu podejściu do relacji międzynarodowych oraz ponowoczesnemu modelowi państwa. Zwolennicy państwa ponowoczesnego nie przywiązywali wagi do suwerenności jako szczególnego atrybutu państwa, a interes państwowy traktowali jako coraz mniej determinujący czynnik w polityce zagranicznej. PiS natomiast hołdowało paradygmatowi realistycznemu, uważając, że stosunki międzynarodowe były nieustanną areną walki między partykularnymi interesami poszczególnych państw, gdzie rządzą narodowe egoizmy. Uznawano, że tylko podejście realistyczne gwarantuje dobre relacje bilateralne z Niemcami.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bronisław Komorowski w Bonn: Stawiam na Trójkąt Weimarski, http://www.dw.com/
  pl/bronis%C5%82aw-komorowski-w-bonn-stawiam-na-tr%C3%B3jk%C4%85t-weimarski/a-4934012
 2. Bronisław Komorowski: Trójkąt Weimarski siłą w UE, http://www.dw.com/pl/bronis%
  C5%82aw-komorowski-tr%C3%B3jk%C4%85t-weimarski-si%C5%82%C4%85-w-ue/a-4933545
 3. Dylematy i perspektywy stosunków polsko-niemieckich, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,587,Dylematyiperspektywy_stosunkow_polskoniemieckich
 4. Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej
  w 2011 roku, https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/historia/ministrowie_sz_1918_
  2014/wystapienia_radoslawa_sikorskiego/
 5. Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej
  w 2013 roku, http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=36&dzien=
  1&wyp=0#093
 6. Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej
  w 2011 roku, https://www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/historia/ministrowie_sz_1918_
  2014/wystapienia_radoslawa_sikorskiego/
 7. Komorowski: mocna rola Polski w UE bez członkostwa w unii walutowej – wątpliwa, http://www.radiopik.pl/3,33045,komorowski-mocna-rola-polski-w-ue-bez-
  czlonkostw&s=2&si=2&sp=2
 8. Ministrowie obrony Polski, Francji i Niemiec o współpracy, http://www.defence24.pl
 9. Nord Stream nie utrudni rozwoju portów, http://www.tvp.info/1419359/informacje/
  biznes/nord-stream-nie-utrudni-rozwoju-portow/
 10. Od lat jesteśmy w sporze o bezpieczeństwo Europy Wschodniej z Niemcami, http://wiadomosci.onet.pl/kraj/waszczykowski-od-lat-jestesmy-w-sporze-o-bezpieczenstwo-europy-wschodniej-z-niemcami/9s2jhy 
 11. Trójkąt Weimarski: propaganda zamiast narzędzia, http://ryszardczarnecki.blog.onet.pl/
  tag/francja/.
 12. Waszczykowski: Chcemy dokonać korekty w relacjach z Niemcami, http://natemat.pl/
  145845,chcemy-dokonac-korekty-w-relacjach-z-niemcami-waszczykowski.
 13. Wypowiedź Arkadiusza Mularczyka po informacji ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=91&dzien=2&wyp=42&view=S.
 14. Wypowiedź Bronisława Komorowskiego po informacji rządu na temat realizacji traktatu Polsko-Niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 roku, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata5.nsf/main/67E5240B
 15. Wypowiedź Donalda Tuska na Konwencji PO w Sopocie przed wyborami do europarlamentu 12 IV 2014 r.”, http://www.platforma.org/aktualnosc/36601/przemowienie-donalda-tuska-na-konwencji-w-sopocie-tekst
 16. Wypowiedź Donalda Tuska po sprawozdaniu Komisji Spraw Zagranicznych o poselskim projekcie uchwały w sprawie reparacji Niemiec na rzecz Polski, http://www.sejm.
  gov.pl/archiwum/2004r/pos83z.htm
 17. Wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego po informacji rządu na temat polskiej polityki
  zagranicznej w 2003 roku, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/
  9a905bcb5531f478c125745f0037938e/.
 18. Wypowiedź Kazimierza Michała Ujazdowskiego po informacji ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2005 roku, http://orka2.sejm.gov.pl/Debata4.nsf/9a905bcb5531f478c125745f0037938e/.
 19. Wypowiedź Witolda Waszczykowskiego po informacji ministra spraw zagranicznych
  o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r., http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/
  wypowiedz.xsp?posiedzenie=36&dzien=1&wyp=4&type=A&symbol.
 20. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych RP Radosława Sikorskiego na forum Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej w Berlinie 28 listopada 2011 roku, http://www.msz.gov.pl/pl/c//ministerstwo/historia/ministrowie_sz_1918_2014/wystapienia_radoslawa_sikorskiego/

Podsumowanie

TYTUŁ:
RELACJE POLSKO-NIEMIECKIE A RACJA STANU. SPÓR PIS – PO O MODEL POLITYKI ZAGRANICZNEJ WOBEC REPUBLIKI FEDERALNEJ NIEMIEC (2001–2015)

AUTORZY:
Joanna SANECKA-TYCZYŃSKA

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Teorii Polityki i Metodologii Politologii, Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
racja stanu, myśl polityczna, partie polityczne, relacje polsko-niemieckie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/362

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.73

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.73

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności