Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.68

AMERICAN ECONOMIC AID PLANS ON THE EXAMPLE OF THE MARSHALL PLAN AND THE ALLIANCE FOR PROGRESS: SIMILARITIES AND DIFFERENCES

Kamil KOWALSKI
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.68

Abstract

Two American economic aid plans: European Recovery Program and Alliance for Progress are compared in the article. The author focuses on economic and political conditions which resulted in both initiatives. The text demonstrates the reasons for the formulation of the two aid proposals, and especially the premises that determined that the program for Europe was launched three years after the war, while the program for Latin America as late as in the 1960s. In the second part the author focuses on the objectives of both programs. To present the objectives preliminary assumptions indicated during the speeches of George C. Marshall of June 5, 1947, and of J. F. Kennedy of March 13, 1961 are quoted. Detailed objectives are be discussed based on the Foreign Assistance Act of 1948 and the provisions of the Charter of Punta del Este. The most important issues addressed in the third part are to compare programs’ effects, stress successes and failures of these two initiatives and attempt to identify their causes. In addition, the amount of economic assistance is presented, its scope and the types of benefits.

Full text (pdf)

References

  [1]  Act of Bogotá: measures for social improvement and economic development within the
      framework of Operation Pan America
, Pan American Union 1961.

  [2]  Bógdał-Brzezińska A., Globalizacja polityki Stanów Zjednoczonych 1945–1949 [Globaliza            tion of US policy 1945-1949], Warszawa 2001.

  [3]  Council of the Organization of American States, Special Committee to Study the Formulation          of New Measures for Economic Cooperation, vol. L: Report and Documents, First Meeting,         Washington 1959.

  [4]  Derwich K., Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej
      1945–2000 [Instruments of US foreign policy towards the countries of Latin America
      1945-2000]
, Kraków 2010.

  [5]  Dobrzycki W., Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej. Historia i współczesność
      [International Relations in Latin America. History and the Present]
, Warsaw 2000.

  [6]  Eichengreen B., Uzan M., The Marshall Plan: Economic Effects and Implications for
      Eastern Europe and the Former USSR, ‘Economic Policy’, 7, (1992), 14
.

  [7]  Fatalski M., Widmo rewolucji. Polityka USA wobec Ameryki Południowej 1961–1968 [The
      spectre of revolution.
US Policy towards South America 1961–1968], Kraków 2011.

  [8]  Foreign Assistance Act of 1948 of 3 April 1948, (United States Statutes at Large 1948, vol.
      62), Washington 1949.

  [9]  Foreign Relations of the United States (FRUS) 1946, vol. VI.

[10]  Gawrycki M.F., Ameryka Łacińska we współczesnym świecie [Latin America in the con-
         temporary world]
, ed. M.F. Gawrycki, Warsaw 2006.

[11]  Giglio J.N., Stephen G. Rabe, Debating the Kennedy Presidency, Oxford 2003.

[12]  Hogan M., America, Britain and the Reconstruction of Western Europe, 1947–1952, Cam-
         bridge 1987.

[13]  Interim Report on European Recovery Programme, vol. I, Paris 1948.

[14]  Knothe T., Ameryka Łacińska w polityce USA 1945–1975 [Latin America in US policy
         from 1945 to 1975,
Wrocław 1976.

[15]  Latham M.E., Ideology, Social Science, and Destiny: Modernization and the Kennedy-Era
         Alliance for Progress,
‘Diplomatic History’, 22 (1998), 2.

[16]  Maier C.S., The Two Postwar Eras and the Conditions for Stability in Twentieth-Century
         Western Europe
, ‘American Historical Review’, 86 (1981), 2.

[17]  Mazur M., Europejskie organizacje gospodarcze [European economic organizations],
         Rzeszow 2001
.

[18]  Michałek K., Amerykańskie stulecie. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1900–2001
         [American century. History of the United States of America 1900-2001]
, Warszawa 2004.

[19]  Oberda-Monkiewicz A., Polityka USA wobec Ameryki Łacińskiej po zimnej wojnie [US
         policy towards Latin America after the Cold War]
, Warszawa 2009.

[20]  Pipes R., Żyłem. Wspomnienia niezależnego [I have lived. Memories of an independent],
         Warszawa 2003.

[21]  Price H.B., The Marshall Plan and its Meaning. An Independent and Unbiased Appraisal
         of the Entire Record
, New York 1955.

[22]  Public Papers of the Presidents of the United States: John F. Kennedy, Washington 1961.

[23]  Rabe S.G., Dulles, Latin America, and Cold War Anticommunism, [in:], John Foster
         Dulles and the Diplomacy of the Cold War
, ed. R. H. Immerman Princeton 1992.

[24]  Reynolds D., The European Response, ‘Foreign Affairs’ 76 (1997), 3.

[25]  Sakwa R., The Rise and Fall of the Soviet Union 1917–1991, London 1999.

[26]  Salient Features of the World Economic Situation, 1945–47, New York 1948.

[27]  Scheman L.R., The Alliance for Progress: Concept and Creativity, New York 1988.

[28]  Schlesinger A.M. Jr., A Thousand days. John F. Kennedy in the White House, New York
         2002.

[29]  Smetherman R.M., Smetherman B.B., The Alliance for Progress: Promises Unfulfilled,
         ‘American Journal of Economics and Sociology’ 31 (1972).

[30]  Smith P.H., Talons of the Eagle. Latin America, the United States, and the World, Oxford
         1999.

[31]  Spahn P. B., The Marshall Plan: Searching for a ‘Creative Peace’ Then and Now [in:]
         The Marshall Plan Today: Model and Metaphor, eds. J.A. Agnew, J.N. Entrikin Routledge
         2004.

[32]  Tarnoff C., The Marshall Plan: Design, Accomplishments and Relevance to the Present,
         [in] The Marshall Plan From Those Who Made It Succeed, ed. C. Menges New York 1999.

[33]  The Mutual Security Program for a Strong and Free World, Second Report to Congress,
         June 30, 1952
.

[34]  The Papers of George Catlett Marshall, vol. VI: The Whole World Hangs in the Balance,
         January 8, 1947–September 30, 1949
, eds L.I. Bland, M.A. Stoler, S.R. Stevens, D.D. Holt,
         Baltimore 2013.

[35]  Tulchin J. S., The United States and Latin America in the 1960s, ‘Journal of Interamerican
         Studies and World Affairs’ 30 (1988).

[36]  Tussi D., The Inter-American Development Bank, vol. IV, Colorado, 1995.

[37]  U.S. Department of State, Waging Peace in the Americas, Address by Secretary Acheson,
         Sept. 19, 1949, Bulletin, vol. XXI.

[38]  Wexler I., The Marshall Plan Revisited: The European Recovery Program in Economic
         Perspective,
Greenwood 1983.

[39]  Wright T.C., Latin America in the Era of the Cuban Revolution, London 2001.

[40]  ‘Zimna wojna’ [The Cold War] - an editorial discussion between professors Włodzimierz
         Borodziej, Czesław Madajczyk,and Lubomir Zyblikiewicz,
‘Dzieje Najnowsze’ XXIX
         (1997), 2.

About this Article

TITLE:
AMERICAN ECONOMIC AID PLANS ON THE EXAMPLE OF THE MARSHALL PLAN AND THE ALLIANCE FOR PROGRESS: SIMILARITIES AND DIFFERENCES

AUTHORS:
Kamil KOWALSKI

AUTHORS AFFILIATIONS:
Faculty of Economics and Sociology, University of Lodz

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
24 (4/2017)

KEY WORDS AND PHRASES:
Marshall Plan, Alliance for Progress, cold war, communism.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/357

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.68

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.68

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności