Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (4/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.67

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ A POKONYWANIE TRUDNOŚCI W PROCESIE ROZWOJU MAŁEJ FIRMY

Adriana KASZUBA-PERZ
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.67

Streszczenie

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym. Ta grupa przedsiębiorstw odróżnia się od innych podmiotów specyficznymi cechami, m.in. sposobem zarządzania. Wiedza właścicieli – przedsiębiorców z zakresu kierowania przedsiębiorstwem w przypadku zwłaszcza małych przedsiębiorstw, jest często niewystarczająca, a decyzje są niejednokrotnie podejmowane intuicyjnie. Ważnym problemem są przeszkody tkwiące w działaniach właścicieli firm, związane z ich postawą. Przyjmowane przez nich rozwiązania dla zapewnienia doraźnego sukcesu lub w dłuższej perspektywie stabilności firmy – podejmowane są spontanicznie – na zasadzie wykorzystania pojawiających się szans. Należy jednak pamiętać, że rodzaj, wielkość i zakres trudności w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw – są uzależnione od wielu czynników, w tym również od wieku przedsiębiorstwa. Charakterystyczny dla funkcjonowania tych firm, jest proces wzrostu, przechodzenia w kolejne fazy rozwojowe, poprzedzone kryzysami. W poszczególnych etapach życia małego przedsiębiorstwa pojawiają się nowe wyzwania, które wymagają trafnych decyzji, podjęcia ryzyka i pokonywania trudności. Stąd ważne wydaje się właściwe dobranie instrumentów, które będą pomagały w ich pokonaniu. W artykule, na tle popularnych modeli wzrostu przedsiębiorstwa, analizie poddano bariery występujące w przełomowych momentach funkcjonowania małej i średniej firmy i podjęto próbę ich usystematyzowania. Na tak zarysowanym tle przedstawiono wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej, które mogą wspierać przedsiębiorców w niwelowaniu negatywnych skutków kryzysów, występujących pomiędzy kolejnymi fazami wzrostu przedsiębiorstwa.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Bednarczyk M., Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą. Zeszyty Naukowe. Monografie nr 128, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996.
 2. Bober P., Chęciński S., Kryzys gospodarczy a rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690; Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 51/2012.
 3. Borowiecki R., Siuta-Tokarska B., Problemy funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Difin, Warszawa 2008.
 4. Dobija D., Kucharczyk M. (red.), Rachunkowość zarządcza. Analiza i interpretacja, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 5. Churchil N.C., Levis V.L., The five stages of small business growth, Harvard Business Review, May-June 1983.
 6. Gorzelany-Dziadkowiec M., Kozień E., Wpływ kryzysu na rozwój małego przedsiębiorstwa, w: Zeszyty Naukowe UEK, 2013/ 908.
 7. Greiner L.E., Evolution and Revolution as Organizations Grow, „Harvard Business Review”, July–August 1972.
 8. Kaszuba-Perz A., Warunki przezwyciężania barier rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce południowo-wschodniej, rozprawa doktorska – UEK, Kraków 2001, materiał niepublikowany.
 9. Kaszuba-Perz A., Wzrost małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście stosowanych narzędzi rachunkowości zarządczej i controllingu, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. 20, red. nauk. M.G. Woźniak, Wydawnictwo UR, Rzeszów 2011.
 10. Kaszuba-Perz A., Wybrane uwarunkowania kształtujące skłonność przedsiębiorstw do stosowania narzędzi rachunkowości zarządczej w kolejnych etapach ich rozwoju, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, „Modern Management Review” 2/2014.
 11. Kochamńska M., Bariery rozwoju przedsiębiorczości małych i średnich firm, Zeszyty Naukowe 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanitas, Sosnowiec 2007.
 12. Lisowska R., Analiza warunków ograniczających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w regionach zmarginalizowanych [w:] Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, red. M. Matejun, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
 13. Lisowska R., Ropęga J., Przyczyny upadku małych firm na terenach zmarginalizowanych [w:] Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, red. J. Sokołowski, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, t. 1, nr 39/2009.
 14. Matejun M., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (na podstawie badań
  w aglomeracji łódzkiej)
  [w:] Przedsiębiorczość szansą na sukces rządu, gospodarki, przedsiębiorstw, społeczeństwa, red. K. Piech, M. Kulikowski, Instytut Wiedzy SGH, Warszawa 2003.
 15. Wawrzyniak B., Odnowienie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999 .
 16. Vesper K.H., Entrepreneurship and National Policy, Carnegie-Mellon University, The Graduate School of Industrial Administration, Pittsburgh 1983.

Podsumowanie

TYTUŁ:
NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ A POKONYWANIE TRUDNOŚCI W PROCESIE ROZWOJU MAŁEJ FIRMY

AUTORZY:
Adriana KASZUBA-PERZ

AFILIACJE AUTORÓW:
adiunkt w Zakładzie Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (4/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
małe i średnie przedsiębiorstwo, rachunkowość zarządcza, procesy rozwoju MSP, bariery rozwoju MSP

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/356

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.67

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.67

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności