Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.59

INFLUENCE OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN IN SELECTED ENERGYCOMPANIES IN POLAND

Jolanta STEC-RUSIECKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.59

Abstract

The article presents the importance of the concept of sustainable development and the concept of Corporate Social Responsibility (CSR) on the functioning of the supply chain in organizations.
 The relationship between socially responsible business and sustainable development has also been noticed, as is also emphasized by many international documents, including the ISO 26000 standard, which is a guide for organizations wishing to implement these concepts into their functioning. 
The principles of social responsibility, like the concept of sustainable development from which they originate, emphasize the balance between the economic, social and ethical sphere of business activity. 
Necessary for proper and sustainable supply chain management is also the identification of all stakeholder groups with which the organization interacts and the company's policy, which creates a responsible organizational culture. 
Enterprises that try to operate in a socially responsible manner also pay attention to the principles of running business by all stakeholders with whom they cooperate, which is why the requirements towards them are increasingly increasing. 
The responsibility of the entire supply chain and the implementation of a sustainable supply chain is becoming more and more popular for contemporary enterprises, thanks to which organizations gain additional long-term benefits and, as a result, they provide a competitive advantage. 
The article also shows how the concept of social responsibility can become the basis for creating and implementing a sustainable supply chain in the organization and how these sustainable chains function on selected examples of energy companies in our country.

Full text (pdf)

References

 1. Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Wyd. Difin, Warszawa 2011.
 2. Graafland J., van de Ven B., Strategic and moral motivation for corporate social responsibility, Journal of Corporate Citizenship 22 (2006).
 3. Herbuś A., Społeczna odpowiedzialność biznesu w energetyce. Przedsiębiorstwa energetyczne społecznie odpowiedzialne. A report within the FEWE project "Improvement of the level of education in local governments in the field of sustainable energy management and protection of the Earth's climate’. http://www.energiaisrodowisko.pl.
 4. JOL 2001 No. 62, item. 627 ACT of 27 April 2001 Environmental Protection Law (Prawo ochrony środowiska), art. 3 [Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 3.]
 5. Kisperska-Moroń D., Społeczna odpowiedzialność łańcuchów dostaw i ich systemów logistycznych (założenia koncepcyjne), „Logistyka”, nr 4, ILiM, Poznań 2012.
 6. Korpus J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w obszarze kształtowania środowiska pracy, Wyd. Placet, Warszawa 2006.
 7. Krasodomska J., Społeczna odpowiedzialność w praktyce polskich przedsiębiorstw i kształceniu studentów [in:] Społeczna odpowiedzialność organizacji. Polityczna poprawność czy obywatelska postawa? ed. Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  no. 220, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 8. Nakonieczna J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
 9. Norm BS ISO 26000:2010, Guidance on social resposibility, BSI 2010.
 10. Porter M. E., Kramer M. R., The competitive advantage of corporation philanthropy, “Harvard Business Review”, Vol. 80(2002) No. 12.
 11. Report: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych. „Biuletyn URE” 2011, No. 3(77).
 12. Rok B.(ed.), Więcej niż zysk, czyli odpowiedzialny biznes. Programy, strategie, standardy, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2001.
 13. Rok B., Społeczna odpowiedzialność biznesu, [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialność,  ed. W. Gasparski, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
 14. Rybak M., Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 15. Social report GK PGE 2013-2014.
 16. Social report GK PGNiG 2014, Odpowiedzialna energia.
 17. Teneta-Skwiercz D., Uwarunkowana realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w przedsiębiorstwach polskich na tle doświadczeń Wielkiej Brytanii i Niemiec, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 18. Zwoździak J., Szałata Ł., Fortuna M., Promowanie idei zrównoważonego ekorozwoju miast niskowęglowych na wybranych przykładach [in:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Wybrane aspekty marketingu terytorialnego, ed. A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, no. 663 (75/2011), Szczecin 2011.

About this Article

TITLE:
INFLUENCE OF SOCIAL RESPONSIBILITY ON IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE SUPPLY CHAIN IN SELECTED ENERGYCOMPANIES IN POLAND

AUTHORS:
Jolanta STEC-RUSIECKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Katedra Przedsiębiorczości, Zarządzania i Ekoinnowacyjności, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
24 (3/2017)

KEY WORDS AND PHRASES:
social responsibility, sustainable development, CSR strategy.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/345

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.59

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.59

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności