Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.53

NUCLEAR ENERGY AND ITS CONTRIBUTION TO THE ENERGY AND CLIMATE SECUIRITY OF EUROPEAN UNION

Tomasz MŁYNARSKI
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.53

Abstract

Nuclear power plays an important role in ensuring the security of electricity supplies in the EU. It combines ecological and economic attributes, i.e. reduces dependence on fossil fuels and helps to avoid huge amounts emissions of carbon dioxide to the atmosphere per annum. The biggest challenge for the EU's nuclear power industry is aging fleet of nuclear reactors. Therefore, if the EU wants to maintain the current potential of nuclear power, Member States must make significant investments in order to balance production capacities that will be lost due to closure of aging power plants. In the long term perspective to replace nuclear power with renewable energy would be counterproductive, because it would mean to maintain a large share of fossil fuels in the EU's energy balance.

Full text (pdf)

References

 1. Bajczuk R., Odnawialne źródła energii w Niemczech obecny stan rozwoju, grupy interesu i wyzwania, Raport OSW, Warszawa 2014.

[2]Barroso J. M., European Nuclear Energy Forum, Prague, 22.05.2008, SPEECH/08/259, Press Release, http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-08-259_en.htm (access: 30.04.2016). 

 1. COM(2015) 80 final, http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF (access: 30.04.2016).
 2. Conclusions on 2030 Climate and Energy Policy Framework,  European Council 23-24 October 2014, Brussels, 23 October 2014, SN 79/14.
 3. EC puts figure on maintaining nuclear capacity, WNA April 4, 2016, http://www.world-nuclear-news.org/NP-EC-puts-figure-on-maintaining-nuclear-capacity-0404164.html (access: 20.04.2016).
 4. Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, 22.12.2013, http://www.atom.edu.pl/index.php/component/content/article/59-ej-w-unii-europejskiej/74-energetyka-jadrowa-w-unii-europejskiej.html (access: 2.05.2016). 
 5. Energy Roadmap 2050, European Commission Staff Working Paper 2011.
 6. EU energy in figures, Statistical Pocketbook 2015.

 

 1. Europe Wide Jobs Map, Foratom, http://foratom.org/public/topical-publications/8649-europe-wide-jobs-map/file.html (access: 6.05.2016).

 

 1. FORATOM on PINC: maintaining nuclear’s current capacity to reach EU energy goals 2050, October 2, 2015, http://www.foratom.org/newsfeeds/377-foratom-on-pinc-maintaining-nuclear-s-current-capacity-to-reach-eu-energy-goals-2050.html (access: 8.05.2016).
 2. Jezierski G., Energia jądrowa wczoraj i dziś, Warszawa 2005.
 3. Joint Ministerial Communiqué on Nuclear Energy in Europe, London, 12th March, 2013 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/140109/final_EU_Nuclear_Energy_Communiqu_.pdf (access: 8.05.2016).
 4. Komunikat Komisji, Przykładowy program energetyki jądrowej przedstawiony na podstawie art. 40 traktatu Euratom w celu uzyskania opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Bruksela, 4.4.2016 r. COM(2016) 177 final.
 5. Młynarski T., Francja w procesie uwspólnotowienia bezpieczeństwa energetycznego i polityki klimatycznej Unii Europejskiej, Kraków 2013, s. 65.   
 6. Motowidlak T., Energetyka jądrowa w Unii Europejskiej, Polityka Energetyczna, Tom 12, Zeszyt 2/1, 2009.
 7. Nuclear energy statistics, Eurostat 2016,  http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Nuclear_energy_statistics (access: 2.05.2016).
 8. Nuclear Fission, SETIS magazine, No. 7, October 2014, https://setis.ec.europa.eu/system/files/Setis_magazine_07_2014_web_version.pdf (access: 8.05.2016).
 9. Nuclear Power in Hungary, WNA, November 2015, http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles/Countries-G-N/Hungary (25.04.2016).
 10. Nuclear Power in Romania, WNA January 2016, http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/romania.aspx (access: 23.04.2016).
 11. Nuclear Power in Sweden, March 2016, http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/sweden.aspx (access: 25.04.2016).  
 12. Nuclear Power in the European Union, World Nuclear Association, May 2016, http://www.world-nuclear.org/information-library/country-profiles/others/european-union.aspx (access: 5.05.2016).
 13. Rezolucja Parlamentu Europejskiego (2007 / 2091 (INI) z 24 października 2007 roku o źródłach energii konwencjonalnej oraz technologiach energetycznych, Parlament Europejski,  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+20071024+ITEMS+DOC+XML+V0//PL#sdocta23 (access: 30.04.2016).
 14. Schneider M., Froggatt A., The World Nuclear Industry Status Report 2014, Paris, London, Washington, D.C., July 2014.
 15. Strategia ramowa na rzecz stabilnej unii energetycznej opartej na przyszłościowej, Bruksela, 25.2.2015 r.
 16. Ten nations petition Brussels for nuclear, World Nuclear News, 4.07.2014, http://www.world-nuclear-news.org/NP-Ten-nations-petition-Brussels-for-nuclear-0407141.html (access: 15.04.2016).
 17. The UK’s Nuclear Future, Industrial strategy: government and industry in partnership, HM Government, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/168048/bis-13-627-nuclear-industrial-strategy-the-uks-nuclear-future.pdf (access: 5.05.2016).
 18. Tricastin: l'usine d'enrichissement Georges Besse II, http://www.areva.com/FR/activites-887/site-du-tricastin-l-usine-d-enrichissement-georges-besse-ii.html (access: 5.05.2016).

About this Article

TITLE:
NUCLEAR ENERGY AND ITS CONTRIBUTION TO THE ENERGY AND CLIMATE SECUIRITY OF EUROPEAN UNION

AUTHORS:
Tomasz MŁYNARSKI

AUTHORS AFFILIATIONS:
prof UJ, Associate Professor at Jagiellonian University

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
24 (3/2017)

KEY WORDS AND PHRASES:
nuclear energy, energy – climate security, European Union

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/341

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.53

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.53

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności