Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
20 (1/2013), DOI: 10.7862/rz.2013.hss.3

Marka jako istotny element komunikacji marketingowej przedsiębiorstw mleczarskich z Lubelszczyzny

Anna Iwanicka
Dodany przez: Justyna Stecko

DOI: 10.7862/rz.2013.hss.3

Streszczenie

Celem niniejszego artykułu jest określenie roli marki w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw mleczarskich z Lubelszczyzny z nabywcami finalnymi oraz struktury zachowań zakupowych nabywców finalnych ze względu na kryterium marki. W opracowaniu zaprezentowano znaczenie marki wśród pozostałych elementów zamieszczonych na opakowaniu produktu mleczarskiego na podstawie badań ankietowych oraz nieustrukturalizowanych wywiadów uzupełniającychprzeprowadzonychwśród nabywców finalnych z terenu województwa lubelskiego. Do opracowania danych pierwotnych uzyskanych z badań ankietowych wykorzystano między innymi analizę czynnikową,której główne zastosowania można sprowadzić do redukcji liczby zmiennych stanowiących dane pierwotne uzyskane z badań ankietowych oraz wykrywania struktur w związkach między tymi zmiennymi. .Przedstawiono ponadto specyfikę zachowań zakupowych nabywców finalnych ze względu na kryterium marki, w tym zagadnienia związane ze strategią marki, nazwą marki, logo marki oraz lojalnością respondentów. Na podstawie przeprowadzonych badań określono równieżrolę marki w komunikacji marketingowej przedsiębiorstw mleczarskich mających swoją siedzibę na terenie województwa lubelskiego. Marka okazała się jednym z istotnych elementów komunikacji marketingowej wpływających na decyzje respondentów związane z nabywaniem produktów mleczarskich z Lubelszczyzny.Niestety dość duża liczba ankietowanych, dopiero biorąc udział w omawianych badaniach, dowiedziała się o istnieniu niektórych marek producentów i wytwarzanych przez nich produktów.Można zatem stwierdzić, że w wypadku tych przedsiębiorstw mleczarskich występuje wyraźna luka informacyjna zwiększająca dystans marketingowy pomiędzy producentami a respondentami, którą ci pierwsi powinni przynajmniej zmniejszyć.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Analiza czynnikowa jako metoda redukcji danych, http://www.statsoft.pl/ textbook/stfacan.html#index.
  2. Baruk A., Marketing-mix w przedsiębiorstwie, AR, Lublin 2001.
  3. Baruk A., Nabywcy finalni jako podmioty marketingowego oddziaływania, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruń 2008.
  4. Górska-Warsewicz H., Perspektywy rozwoju marek w sektorze żywnościowym w Polsce, „Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego” XX/5 (2008).
  5. Jeznach M., Podstawy marketingu żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
  6. Sokołowski A., Sagan A., Przykłady stosowania analizy danych w marketingu i badaniu opinii publicznej:
  7. http://www.statsoft.pl/czytelnia/marketing/adwmarketingu.html#wymiarowosci.
  8. Staszczak D.E.,Globalizacja. Zbiorowa hegemonia mocarstw i korporacji transnarodowych a globalny marketing, Wydawnictwo A. Marszałek, Toruń 2007.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Marka jako istotny element komunikacji marketingowej przedsiębiorstw mleczarskich z Lubelszczyzny

AUTORZY:
Anna Iwanicka

AFILIACJE AUTORÓW:
Katedra Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

DODANY PRZEZ:
Justyna Stecko

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
20 (1/2013)

SŁOWA KLUCZOWE:
marka, produkty mleczarskie, przedsiębiorstwa mleczarskie, komunikacja marketingowa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/34

DOI:
10.7862/rz.2013.hss.3

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2013.hss.3

DATA WPŁYNIĘCIA DO REDAKCJI:
2012-12-20

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności