Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.48

Communication and its differences among men and women

Patrycja KĄKOL
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.48

Abstract

What does it mean to be female or male, a woman or a man? The idea of gender has become a battleground, with scientists, philosophers, writers and activists clashing over its definition, and its usefulness as a category. Where is the line where “man” becomes “woman”, and vice versa? Is it to do with having the “right” genitals, or a particular kind of brain? Are there fundamental differences between the two? Historically, the terms “sex” and “gender” have been used interchangeably, but, in modern society, their meanings are becoming increasingly distinct. Being clear on the differences between the two concepts is more important than ever. So while your sex as male or female is a biological fact that is the same in any culture, what that sex means in terms of your gender role as a 'man' or a 'woman' in society can be quite different cross culturally. “Gender” is more difficult to define but can refer to the role of a male or female in society (gender role), or an individual's concept of themselves (gender identity). In this article, we will look at the meaning of “sex”, “gender” and “communication”. In the context of the distinction between verbal an nonverbal communication will be shown the differences between men and women in the process of communication

Full text (pdf)

References

 1. Ardener E., Belief and the problem of women [w:] Perceiving women, red. S. Ardener, London 1975.
 2. Barker C., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005.
 3. Bravo-Baumann H., Capitalisation of experiences on the contribution of livestock projects to gender issues, Working Document. Bern, Swiss Agency for Development and Cooperation 2000.
 4. Butler J., Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.
 5. Edelsky C., Who’s got the floor?, pp. 189–227 in: D. Tannen (ed.) Gender and Conversational Interaction, Oxford University Press 1993.
 6. FAO. Gender: the key to sustainability and food security. SD Dimensions (available at www.fao.org/sd), 1997.
 7. Jakobson R., Closing Statement: Linguistics and Poetics in Style in Language (ed. Thomas Sebeok) 1960.
 8. Jessel D., Moir A., Brain sex: the real difference between men and women, Mandarin Paperback, London 1989.
 9. Lakoff R., Language and Woman's Place, Cambridge University Press 1975.
 10. Leacook E., Women’s Status in Egalitarian Society: Implications for Social Evolution, „Current Anthropology” 19 (2), 1978.
 11. Mądrzycki T., Osobowość jako system tworzący i realizujący plany, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1996.
 12. Mandal E., W kręgu gender, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
 13. Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
 14. Oppermann K., Webber E., Style porozumiewania się w pracy, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 15. Ortner S., Is Female to Male as Nature is to Culture?, Stanford University Press, Stanford 1982.
 16. Oxford Dictionary of English 2nd edition – 2003.
 17. Rostowska T., Małżeństwo, rodzina, praca a jakość życia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Uniwersytet Gdański, Kraków, Gdańsk 2008.
 18. Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, WSiP, Warszawa 2005.
 19. Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja. Wykłady z teorii komunikacji, GWP, Gdańsk 2006.
 20. Watzlawick P., Pragmatics of Human Communication, W.W. Norton & Company, New York 1967.

About this Article

TITLE:
Communication and its differences among men and women

AUTHORS:
Patrycja KĄKOL

AUTHORS AFFILIATIONS:
Faculty of English Philology, University of Rzeszow

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
24 (3/2017)

KEY WORDS AND PHRASES:
gender, sex, verbal communication, nonverbal communication

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/337

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.48

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.48

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności