Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.45

Rola Centralnego Biura Śledczego Policji w walce z przestępczością zorganizowaną. Zarys problematyki funkcjonowania służby

Anna Maria Hernacka
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.45

Streszczenie

Celem artykułu jest zaprezentowanie Centralnego Biura Śledczego Policji jako służby właściwej w zakresie rozpoznawania, zwalczania i przeciwdziałania przestępczości zorganizowanej. Z uwagi na trudności eksplanacyjne związane z nieostrością pojęcia ,,przestępczość zorganizowana”, podjęta została próba zaprezentowania syntetycznej definicji w oparciu o poszczególne kryteria identyfikujące zjawisko.

We wstępie rozważań zaprezentowana została wykładnia terminologiczna podstawowych pojęć związanych z poruszanym zagadnieniem. Wobec pojawiających się nowych zagrożeń związanych  z rozwojem cywilizacyjnym, w tym także technologicznym, zorganizowane grupy przestępcze wykazują aktywność w różnorodnych płaszczyznach życia społecznego. Intensyfikacja działalności zorganizowanych grup przestępczych wpływa zasadniczo na percepcję bezpieczeństwa w efekcie czego państwo podejmuje odpowiednie działania
w przedmiocie wykrywania, zwalczania oraz przeciwdziałania tego typu zagrożeniom.
W artykule wyznaczono główne obszary działalności zorganizowanych grup przestępczych również w wymiarze statystycznym. Przedstawiono ponadto proces legislacyjny towarzyszący tworzeniu się nowej jednostki oraz główne zmiany przepisów w ustawie
o Policji.

Szczególnej uwadze poddano główne obszary działań zorganizowanych grup przestępczych: obszar kryminalny, gospodarczy i narkotykowy. Z uwagi na różnorodność podejmowanych działań przez zorganizowane grupy przestępcze, przedstawiony został katalog zadań niniejszej służby w oparciu o powyższą rodzajowość. Ponadto zaprezentowano zadania funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji w poszczególnych płaszczyznach działalności zorganizowanych grup przestępczych.

Konstatację powyższych rozważań stanowi próba przedstawienia zasadności powołania do życia omawianej służby z uwagi na dynamicznie rozwijającą się problematykę przestępczości zorganizowanej.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Babiński A., Wybór aktów normatywnych z zakresu prawa policyjnego, wydanie XXIX, stan prawny na dzień 3.11.2014 r., Szczytno 2014.
 2. Bandoch E., Zagrożenia młodzieży na terenie miejscowości Góra, Warszawa 2008.
 3. Bułat K., Czarniak P., Gorzelak A., Grabowski K., Grzyb M., Iwański M. i in., Kryminologia. Repetytorium, Warszawa 2013.
 4. Gądzik Z.B. , Przestępstwo prania brudnych pieniędzy jako przejaw działalności zorganizowanych grup przestępczych [w:] Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej, red. K. Laskowska, Białystok 2014.
 5. Grubicka J., Przeciwdziałanie wiktymizacji zagrożeń internetowych – bezpieczeństwo [w:] Acta Pomerania, red. T. Maciejewski, T. Biernat, J. Gierszewski, nr 3, 2011.
 6. Historia CBŚP, http://cbsp.policja.pl/cbs/o-cbsp/historia/120311,Historia-CBSP.html (dostęp: 9.11.2016 r.).
 7. http://cbsp.policja.pl/cbs/o-cbsp/podstawowe-zadania/9889,Podstawowe-zadania.html.
 8. Kochman I., Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, www.wspia.eu/file/20335/30-KOCHMAN+IZABELA.pdf (dostęp: 16.02.2017 r.).
 9. Kozłowska-Kalisz P., Rozdział I - Zasady odpowiedzialności karnej [w:] Kodeks karny. Komentarz, red. M. Mozgawa, Warszawa 2015.
 10. Kronika Sejmowa, Kancelaria Sejmu, nr 65 (790) Warszawa 2014.
 11. Mądrzejowski W., Przestępczość zorganizowana. System zwalczania, Warszawa 2015.
 12. Moskal M., Zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego związane z przestępczością zorganizowaną w Polsce na początku XXI wieku, www.wspia.eu/file/20334/31-MOSKAL+MATEUSZ.pdf (dostęp: 16.02.2017 r.).
 13. Nie ma już CBŚ… Powstało Centralne Biuro Śledcze Policji, http://wpolityce.pl/kryminal/217270-nie-ma-juz-cbs-powstalo-centralne-biuro-sledcze-policji (dostęp: 9.11.2016 r.).
 14. Pływaczewski W., Świerczewski J. (red.), Policja Polska wobec przestępczości zorganizowanej, Szczytno 1996.
 15. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw z dnia 13 marca 2013 r., http://www.adwokatura.pl/projekty-legislacyjne/ (dostęp: 9.11.2016 r.).
 16. Powstanie CBŚP (nr 115/10.2014), „Policja” 997, http://www.gazeta.policja.pl/997/informacje/104284,Powstanie-CBSP-nr-115102014.html (dostęp: 11.11.2016 r.).
 17. Sobol E. (red.), Nowy słownik języka polskiego, Warszawa 2003.
 18. Struzik M., Przestępstwa związane z narkotykami. Próba zdefiniowania zjawiska, http://www.narkomania.org.pl/czytelnia/przestepstwa-zwiazane-z-narkotykami-proba-zdefiniowania-zjawiska/ (dostęp: 15.02.2017 r.).
 19. Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2067).
 20. Wypowiedzi na posiedzeniach Sejmu. Posiedzenie nr 63 w dniu 14-03-2014 (3. dzień obrad), http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=63&dzien=3&wyp=26&symbol=RWYSTAPIENIA_WYP&id=445 (dostęp: 9.11.2016 r.).
 21. Zarządzenie nr 54 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 października 2014 r. w sprawie organizacji, rzeczowego i miejscowego zakresu działania oraz zasad współdziałania Centralnego Biura Śledczego Policji z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, paragraf 3, ust. 1, pkt 1.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Rola Centralnego Biura Śledczego Policji w walce z przestępczością zorganizowaną. Zarys problematyki funkcjonowania służby

AUTORZY:
Anna Maria Hernacka

AFILIACJE AUTORÓW:
doktorantka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Humanistyczny

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (3/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
Centralne Biuro Śledcze Policji, przestępczość zorganizowana, przestępczość kryminalna, przestępczość narkotykowa, przestępczość ekonomiczna

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/334

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.45

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.45

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności