Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (3/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.42

THE IMPACT OF COAL MINING REDUCTION ON THE ENERGY MIX OF POLAND

Lidia GAWLIK, Dominik KRYZIA, Monika PEPŁOWSKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.42

Abstract

The article is aimed at assessing the impact of reducing coal mining on the energy mix of Poland. Taking into account the current economic situation in the mining industry and its key role in the raw material economy of the country, the authors have attempted to assess the impact of the reduction the size or abandoning the production of hard coal mining in Poland on the situation in domestic energy sector and to present some of the resulting consequences. It is important that the share of coal in the national energy mix decreases each year, mainly in favor of natural gas and renewable energy sources. The wind power share in energy systems is increasing each year. This situation takes place both worldwide and in Poland. This development is a result of introducing requirements dictated by the conduct of climate policy. The energy solutions, which have a positive impact on the environment and climate change are mainly supported. However, it should be noted that in 2015 more than 50% of electricity was generated from burning hard coal in power generation plants. The vast majority of Polish power plants are hard coal fired power plants. A much smaller number are power plants powered by another type of fuel, including power plants powered by renewable energy sources. Currently, new capacities based on this fuel, i.e.: Kozienice, Jaworzno, and Opole power plants, are being built. The abovementioned conditions and the results of detailed analysis indicate that hard coal will continue to be used in Poland for many years.

Full text (pdf)

References

[1] Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Katowicach, data processed on the basis of the results of the survey of public statistics by the Minister of Economy „Coal mining“, executed by ARP SA O / Katowice 2015.

[2] Awerbuch S., Yang S., Efficient electricity generating portfolios for Europe: maximizing energy security and climate change mitigation, “EIB papers“ 2007, Vol. 12, No. 2, p. 8–37.

[3] Budzanowski W.M., Target for national carbon intensity of energy by 2050: A case study of Poland’s energy system, “Energy” 2012, Vol. 46, p. 575–581.

[4] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. Energy Roadmap 2050, COM(2011) 885/2 final. European Commission (EC), 2011.

[5] Gawlik L. (ed.), Węgiel dla polskiej energetyki w perspektywie 2050 roku – analizy scenariuszowe. Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. Wyd. IGSMiE PAN, Katowice 2013, 299 p.

[6] Gawlik L., Szurlej A., Wyrwa A., The impact of the long-term EU target for renewables on the structure of electricity production in Poland, “Energy” 2015, Vol. 92 (Polish Energy Mix), p. 172–178.

[7] Gawlik L., Kaliski M., Kamiński J., Sikora A.P., Szurlej A., Hard coal in the fuel-mix of Poland: the long-term perspective, “Arch. Min. Sci.“ 2016, Vol. 61, No. 2, p. 339–354.

[8] Gökgöz F., Atmaca M.E., Financial optimization in the Turkish electricity market: Markowitz’s mean-variance approach, “Renewable and Sustainable Energy Reviews“ 2012, Vol. 16, No. 1, p. 257–268. 

[9] Kicki J., Sobczyk E.J., Jarosz J., Stachurski K., Gospodarka zasobami złóż węgla kamiennego w Polsce w latach 1990–2015, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 2016, No. 92, p. 37–56.

[10] Kryzia D., Wybór technologii wytwarzania energii elektrycznej w warunkach ryzyka. Studia Rozprawy Monografie nr 195, Wyd. IGSMiE PAN, Kraków 2015.

[11] Kubica K., Szlęk A., Wilk R., Czyste technologie węglowe – badania, rozwój i upowszechnianie wyników, Monografia, Instytut Techniki Cieplnej, Gliwice 2007.

[12] Narodowe Centrum Badań i Rozwoju [online], http://www.ncbr.gov.pl/programy-strategiczne/zaawansowane-technologie-pozyskiwania-energii/ available: 20.05.2016.

[13] Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. [online], http://www.pse.pl/index.php?modul=8&y=2015&m=12&id_rap=212 available 1.05.2016.

[14] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów zagospodarowania złóż (Dz.U. z 2012 r., poz. 511).

[15] 2015 Trillema Index: benchmarking the sustainability of national energy systems. World Energy Council, London 2015, 151 p. [online], http://www.worldenergy.org/publications/2015/2015-energy-trilemma-index-benchmarking-the-sustainability-of-national-energy-systems-2/.

[16] European Union, 2015. Energy, transport and environment indicators. Luxemburg Publication Office of the European Union.

About this Article

TITLE:
THE IMPACT OF COAL MINING REDUCTION ON THE ENERGY MIX OF POLAND

AUTHORS:
Lidia GAWLIK (1)
Dominik KRYZIA (2)
Monika PEPŁOWSKA (3)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, prof. IGSMiE PAN, 31-261 Krakow
(2) Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Krakow
(3) Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Krakow

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
24 (3/2017)

KEY WORDS AND PHRASES:
coal mining, electricity production, energy mix, forecasts

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/331

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.42

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.42

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności