Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.27

Effects of road transport on human safety in Mazowieckie province

Michał KLIMEK
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.27

Abstract

The objective of the article is to frame a panorama of issues related to the negative influence of road transport-related threats on public safety in the Mazowieckie province. On the basis of collected empirical data and its interpretation in the light of adopted theoretical assumptions, the author will try to identify and explain the conditions (reasons), types, and directions of changes regarding road transport threats and present their negative impact on security of the population in the study region. The research terminology that we may encounter in the subject literature on the security of the population and society relates to multiple determinants. Conducting a pilot study, it was found that the level of security of the population, living in the territory of a State depends on the interaction of many negative factors, generated or resulting from activities carried out, which include, among others, risks caused by road transport. The level of security depends, inter alia, on the maintenance standard of existing infrastructure. The main problem of the Polish road network is the lack of motorways and express roads. This is an essential factor in reducing the transport accessibility of Poland and its individual areas. Because of the role that road transport plays in international trade and supply logistics for industry and commerce, the lack of road networks with high bandwidth becomes one of the most important factors causing danger to people using the road infrastructure.

Full text (pdf)

References

 1. Blaik P., Logistyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 2. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 3. Borkowski W., Bezpieczeństwo użytkowników wojskowych pojazdów mechanicznych w zdarzeniach drogowych, „Logistyka” 5/2014.
 4. Burnewicz J., Ekonomika transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1993.
 5. Ciesielski M., Logistyka w biznesie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006.
 6. Dyrda M.J. ‚Morale – ukryta siła armii, Departament Społeczno-Wychowawczy MON, Agencja Wydawnicza „Egros”, Warszawa 1998.
 7. Ficoń K., Logistyka ekonomiczna. Procesy logistyczne, Bel Studio, Warszawa 2008.
 8. Gołembska E., Kempny D., Witkowski J., Eurologistyka w zarządzaniu międzynarodowym, PWN, Warszawa 2005.
 9. Gołembska E., Szymczak M., Logistyka międzynarodowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
 10. Jakubczak R., Kalinowski R., Loranty K., Bezpieczeństwo społeczne w erze globalizacji, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2008.
 11. Jaworski J., Mytlewski A., Funkcjonowanie systemów logistycznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, Gdańsk 2009.
 12. Korcz A., Bezpieczeństwo społeczne Rzeczpospolitej Polskiej, materiał na prawach maszynopisu http://adamkorcz.w.interiowo.pl/spol.pdf (04.01.2016 r.).
 13. Leszczyński M, Bezpieczeństwo społeczne a bezpieczeństwo państwa, Wydawnictwo Humanistyczno-Przyrodniczy Kielce, Kielce 2009.
 14. Mindur M., Wzajemne związki i zależności między rozwojem gospodarki a transportem, ITeE, Warszawa 2004.
 15. Naider J., Transport międzynarodowy, wyd. II zmienione, PWE, Warszawa 2012.
 16. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 2008.
 17. Nowacki G., Potencjalne zagrożenia terrorystyczne dla infrastruktury transportowej [in:] M. Kubiak, M. Minkina, Współczesne bezpieczeństwo społeczne, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2013.
 18. Piasecka A., Logistyka w wydawnictwie, Wydawnictwo Biblioteka Analiz, Warszawa 2004.
 19. Rysz-Kowalczyk B. (ed.), Leksykon polityki społecznej, Wydawnictwo Instytutu Polityki Społecznej UW, Warszawa 2001.
 20. Skrabacz A., Pojęcie, typologia i uwarunkowania bezpieczeństwa społecznego XXI wieku [in:] Współczesne bezpieczeństwo społeczne, ed. M. Kubiak, M. Miękina, Wydawnictwo uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Sielcach, Warszawa–Siedlce 2013.
 21. Stajniak M., Hajduk M., Foltyński M., Krupa A., Transport i Spedycja, Biblioteka Logistyka, Poznań 2008.
 22. Szyszka G., Logistyka w Polsce. Raport 2006, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2007.
 23. Warmiński A., Bezpieczeństwo obrotu towarami o znaczeniu strategicznym [in:] M. Kubiak, M. Minkina, Współczesne bezpieczeństwo społeczne, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2013.
 24. Wyrębek H., Transport w działalności logistycznej, „Systemy Logistyczne Wojsk” nr 38/2012.
 25. Wyrębek H., Wpływ polityki regionalnej na bezpieczeństwo regionów [in:] Determinanty bezpieczeństwa państwa, scientific ed. T. Bąk, Z. Ciekanowski, L. Szot, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław 2014.
 26. Wyrębek H., Klimek M., Uwarunkowanie bezpieczeństwa w transporcie [in:] Współczesny Marketing i Logistyka – innowacyjne rozwiązania. Edited by: K. Pieniak-Lendzion, A. Marcysiak, T. Nowogródzka, Wydawnictwo UNITAS, Siedlce 2015.
 27. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

About this Article

TITLE:
Effects of road transport on human safety in Mazowieckie province

AUTHORS:
Michał KLIMEK

AUTHORS AFFILIATIONS:
Department of Social Sciences and Security, Faculty of Humanities, Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
24 (2/2017)

KEY WORDS AND PHRASES:
Road transport, Public safety, Social security, Road transport threats.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/316

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.27

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.27

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności