Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.24

WYKORZYSTANIE PSÓW JAKO FORMA WZBOGACENIA OFERTY GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH

Elżbieta HOROSZEWICZ, Edyta SWEKLEJ, Roman NIEDZIÓŁKA, Krzysztof Tereszkiewicz
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.24

Streszczenie

Agroturystyka jest coraz częściej docenianą formą spędzania wolnego czasu, na co wskazuje wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych. Zmiana trendu wypoczynku z pasywnego na aktywny, której przykładem mogą być psie zaprzęgi. Dobrym przykładem umiejętnego połączenia edukacji kulturowej i aktywnego wypoczynku również z udziałem psów jest questing. W Polsce intensywnie przybywa szlaków1) questingowych, a ich liczba przekracza 250. W badaniach oceniano oferty aktywnych form spędzania wolnego czasu w gospodarstwach agroturystycznych w aspekcie jej wzbogacenia poprzez możliwość wypoczynku z psem. Niniejsza praca powstała na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród właścicieli gospodarstw agroturystycznych z terenu całej Polski. Ponadto w badaniu udział brały osoby zainteresowane aktywnym spędzaniem wolnego czasu na wsi lub na łonie natury. Dla tych turystów najbardziej aktywną formą spędzania czasu były spacery i ognisko, a w okresie zimowym kulig. Natomiast forma spędzania wolnego czasu z udziałem psich zaprzęgów stanowiła 60%. Na uwagę zasługuje z jednej strony fakt posiadania psó2)w przez turystów (59%) i chęć zabrania go na urlop (51%). Jednocześnie najbardziej powszechną ofertą gospodarstw agroturystycznych był dostęp do boiska (69%), a psie zaprzęgi występowały tylko w 2,5%. Wśród oferty psich zaprzęgów najliczniej występowały treningi z psami zaprzęgowymi, czy nauka poszczególnych komend i pracy na wózku czy saniach. Natomiast pokazy zachowań psów w warunkach ekstremalnych należały do najmniej licznych ofert, dlatego że gospodarstwo często było zmuszone korzystać z usług wykwalifikowanych firm. Jednak dużym zainteresowaniem cieszyła się odpłatna forma szkolenia psów pod okiem trenera oraz nauka komend i instruktażu zachowania z psem w różnych sytuacjach. Pokazały one, że profesjonalnie zorganizowany wypoczynek aktywności ruchowej z udziałem psich zaprzęgów ma swoje uzasadnienie w gospodarstwach agroturystycznych, szczególnie dla turystów posiadających własne psy

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Biernacka E., Walory przyrodnicze Ściany Wschodniej Polski szansą rozwoju turystyki i rekreacji, „Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej Ekonomia i Zarządzanie” 2009/14, s. 75–83.
 2. Clark D., Glazer S., Questing. A., Guide to Creating Community Treasure Hunts,  Questing University Press of New England, Lebanon 2004, s. 17–27.
 3. Cynarski W.J., Słupecki J., Treści turystyki kulturowej w obszarze badań agroturystyki i turystyki wiejskiej w świetle polskiej literatury, „Turystyka  Kulturowa” 2011, s. 25–34.
 4. Duczkowska-Małysz K., Agroturystyka jako źródło alternatywnego zarobkowania w rolnictwie [w:] L. Powichrowski, Gospodarstwo agroturystyczne, „MPiPS” 1998, s. 7–25.
 5. Kud K., Woźniak M., Percepcja środowiskowych czynników jakości życia na obszarach wiejskich w województwie podkarpackim, „Humanities and Social Sciences” 20/4 (2013), s. 63–74.
 6. Marcinkiewicz C., Rozwój i stan polskiej agroturystyki, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu. Zarządzanie” 14/1, (2013), s. 21–35.
 7. Młocka M., Startować można nawet z jamnikiem, „Rzeczpospolita” 2011/8/9,  http://www.rp.pl/artykul/699103.html?p=2.
 8. Nawrocki T., Opłacalność inwestycji w gospodarstwach agroturystycznych położonych na terenie „Podlaskiego Przełomu Bugu”, „Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Rolnictwo” 2006/540, s. 361–365.
 9. Niczyporuk E., Stan i możliwości rozwoju wybranych gospodarstw agroturystycznych Podlasia, praca magisterska, AWF w Warszawie, IWFiS w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 1999.
 10. Nowacki M., Czym jest turystyka przygodowa? [w:] W. Siwiński, D.R. Tauber, E. Mucha-Szajek, Teoria i praktyka usług turystycznych, rekreacyjnych i hotelarsko-żywieniowych w świetle badań, WSHiG, Poznań 2011, s. 281–290.
 11. Nowogródzka T., Pieniak-Lendzion K., Propozycje ofert gospodarstw agroturystycznych a oczekiwania konsumentów, „Zeszyty Naukowe UPH w Siedlcach, Administracja i Zarządzanie”, 100/27, (2014), s. 97–108.
 12. Pawłowska A., Questing jako innowacja w turystyce kulturowej, „Turystyka Kulturowa” 2014/1, s. 30–46.
 13. Sokół J.L., Boruch J., Ekologizacja gospodarstw agroturystycznych w powiecie białostockim, „Kwartalnik Wydziału Zarządzania. Ekonomia i Zarządzanie” 3/1 (2011), s. 95–112.
 14. Szmurło M., Szmurło I., Husky i inne. Sport psich zaprzęgów, Agencja Wydawnicza Egros, Warszawa 2002.
 15. Tyrna B., Długi spacer z psem, „Głos Ziemi Cieszyńskiej” 2008/40, s. 5.
 16. Walas B., Cichońska A., Buczek T., Zientarska D., Nalazek M., Celuch K., Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020, „Polska Organizacja Turystyczna” 2011, s. 1–215.  
 17. Wieczorek A., Husky syberyjski,  „Galaktyka”, Łódź 2005.
 18. Zarębski P., Wybrane elementy turystyki kulturowej jako czynnik rozwoju bazy noclegowej na obszarach wiejskich w Polsce, „Turystyka Kulturowa” 2015/1, s. 63-78.

Podsumowanie

TYTUŁ:
WYKORZYSTANIE PSÓW JAKO FORMA WZBOGACENIA OFERTY GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH

AUTORZY:
Elżbieta HOROSZEWICZ (1)
Edyta SWEKLEJ (2)
Roman NIEDZIÓŁKA (3)
Krzysztof Tereszkiewicz (4)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
(2) Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
(3) Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
(4) Zakład Informatyki w Zarządzaniu, Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (2/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
agroturystyka, oferta wypoczynku, atrakcja turystyczna, aktywność, psie zaprzęgi

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/313

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.24

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.24

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności