Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.21

RUSSIAN BLACK PR

Aleksandr Gugnin
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.21

Abstract

The article considers the value one of the most effective modern means of mass communication - public relations. Author interested in one of its forms, the so-called black PR. Object of research are commercial and political markets of the Russian Federation. It is stated that in spite of the genesis of the Western black PR, it can be seen today as a purely Russian phenomenon and specific marketing tool.

  The author draws attention to the causes of black PR in Russia in the early 90-ies of the last century, that is, in an era of complex transformation of socialism in the "wild capitalism". In this regard, the Russian researchers define this marketing tool as a ruthless method of creating an enemy image in the face of competitors and political opponents.

  It is emphasized that the main goal of Russian black PR - ousting competitors from the market and the elimination of political opponents. However, the author points out that some studies highlighted the positive value of public relations in Russia as the protection of consumers and implements the rights of voters. The article also shows some ways to counteract black PR and formulated conclusions about its role in the economic and political development of the country.

Full text (pdf)

References

 1. А.Ю.Вуйма, Черный PR. Защита и нападение и не только, http://royallib.com/book/ vuyma_anton/cherniy_PR_zashchita_i_napadenie_v_biznese_i_ne_tolko.htm
 2. А.Вуйма, Что за зверюга этот черный ПР?, http://www.vuima.ru/blackpr.html
 3. А.Гугнин, Паблик-рилейшнз – маркетинговое орудие управления и манипулирова-ния общественным мнением, В: „Aktualne problemy zarządzania”, T. 2, Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008, s.22.
 4. А. Гугнин, Т.Гугнина, Маркетинг в политике – инструменты и технологии, Изд. Классического приватного университета, Запорожье 2012, с.192.
 5. Д.Еремеев, Черный пиар, http://www.academia.edu/3666442
 6. А.Санаев, Русский пиар в бизнесе и политике, Изд. „Ось-9”, Москва 2005, с.4.
 7. Д.Старицкий, Черный пиар в корпоративных конфликтах, „Слияния и воплощения”, 2003, №2, Москва, с.105
 8. Д.Ольшанский, В. Песков.Политический консалтинг, Питер, СПб, 2005,с.105
 9. Д.Старицкий, Черный пиар в корпоративных конфликтах, с.2.
 10. A.Лукашев, В.Пониделко, Черный PR как способ овладения властью, 3 изд., Издат.дом „Бизнес-пресса”, Санкт-Петербург 2002, с.24.
 11. Д.Ольшанский, Политический PR, Изд. Питер, СПб 2003, с.504.
 12. Федеральный закон „Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, 22 мая 2002 года, http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102076507.
 13. P.Milewski, Służba prezydentowi nie drużba, Newsweek nr 5, 2017.

About this Article

TITLE:
RUSSIAN BLACK PR

AUTHORS:
Aleksandr Gugnin

AUTHORS AFFILIATIONS:
Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
24 (2/2017)

KEY WORDS AND PHRASES:
black PR, political market, mass communication

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/310

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.21

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.21

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności