Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.19

ACCOUNTING ESTIMATES AND ACCOUNTING POLICY OF ENTERPRISE: FEATURES OF FORMATION

Оксана Ганяйло, Елена Колесникова
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.19

Abstract

The article deals with questions of the use of accounting estimates and accounting policy in the formation of the financial statements. Attention is paid to the differences in accounting estimates and accounting policy of the company.

Business entities are required, by law, to observe the relevance, reliability and comparability of financial information, shaping the financial reporting figures. Implementation of these requirements depends on the quality of accounting policy.

The main purpose of accounting policy provides for optimizing the organization, accounting and preparation of financial statements and assumes selection and declaration of certain methods and accounting procedures.

The companies use accounting methods that are based on certain estimates for accounting and preparation of financial statements. At the same time economic entities have the right to carry out the assessment of assets and liabilities on the basis of professional opinions.

Methods of determining the accounting estimates related to certain characteristics, and as practice shows, there is a need to improve it. The principle for accountants should understand the difference between changes in accounting estimates and accounting policy of the company, defining features of formation of accounting estimates and procedure for the development of accounting policy of the enterprise, in order to ensure reliable and comparable indicators of financial statements.

Full text (pdf)

References

  1. Международный стандарт бухгалтерского учета 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки» [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.
  2. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 6 „Исправление ошибок и изменения в финансовых отчетах”: утв. Приказом МФУ от 28.05.1999 г.. № 137 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99.
  3. МСА 540 „Аудит учетных оценок, в том числе учетных оценок по справедливой стоимости, и связанные с ними раскрытия информации” [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://apu.com.ua/content.php?c=shownews.php&lang= ukr&news=links.
  4. Ганяйло О.М., Проблемні аспекти обліку податку на прибуток [Електронний ресурс]. / О.М. Ганяйло, О.М. Колеснікова – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_1/Ganiailo,Kolesnikova.pdf.
  5. Ганяйло О.М., Аудит облікових оцінок [Електронний ресурс]. О.М. Ганяйло – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_3_48/Ganiailo.pdf.
  6. Колеснікова О.М., Проблемні питання обліку резерву сумнівних боргів в контексті Податкового кодексу України,Ефективна економіка” 2011, №11 [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=772.
  7. Колеснікова О.М., Облік поліпшення основних засобів в світлі актуальних змін, „Ефективна економіка” 2012, №11 .[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1589.

About this Article

TITLE:
ACCOUNTING ESTIMATES AND ACCOUNTING POLICY OF ENTERPRISE: FEATURES OF FORMATION

AUTHORS:
Оксана Ганяйло (1)
Елена Колесникова (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) канд. эконом. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и аудита Национального университета биоресурсов и природоиспользования Украины
(2) канд. эконом. наук, доц. кафедры бухгалтерского учета и аудита Национального университета биоресурсов и природоиспользования Украины

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
24 (2/2017)

KEY WORDS AND PHRASES:
accounting estimate, accounting policies, financial reporting, International Financial Reporting Standards, Provisions (standards) of accounting, business management efficiency.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/308

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.19

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.19

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności