Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (2/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.17

ODDZIAŁYWANIE STOPNIA UZWIĄZKOWIENIA NA POPYT NA PRACĘ W KRAJACH OECD

Katarzyna FILIPOWICZ, Tomasz TOKARSKI
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.17

Streszczenie

Celem artykułu jest ocena wpływu stopnia uzwiązkowienia rynków pracy na zmiany popytu na pracę w krajach OECD. Stopień uzwiązkowienia mierzony jest udziałem liczby członków związków zawodowych wśród liczby pracujących ogółem. W opracowaniu opisano zróżnicowanie oraz zmiany stopnia uzwiązkowienia, stopy wzrostu PKB oraz stopy wzrostu liczby pracujących w krajach OECD w latach 2001–2014.Chcąc zbadać wpływ stopnia uzwiązkowienia na popyt na pracę w krajach OECD posłużono się równaniem będącym rozszerzeniem keynesistowskiego modelu rynku pracy. Przyjęto hipotezę, że przy danej stopie wzrostu PKB, wzrost stopnia uzwiązkowienia początkowo przyspiesza tempo wzrostu liczby pracujących, a po osiągnięciu pewnego poziomu zaczyna je ograniczać. Analizy statystyczne nie potwierdziły przyjętej hipotezy. Z oszacowanych parametrów wynikało, że wzrost stopnia uzwiązkowienia zazwyczaj przekładał się na spadek stopy wzrostu liczby pracujących przy danej stopie wzrostu PKB.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Borkowska S. (red.), Przyszłość pracy w XXI wieku, IPiSS, Warszawa 2004.
 2. Confederation of Professionals in Denmark, http://www.ftf.dk/om-ftf/fakta/that-is-ftf-in-english/ (dostęp: 11.12.2016 r.).
 3. Danish Confederation of Professional Associations, http://www.ac.dk/english.aspx (dostęp: 11.12.2016 r.).
 4. Danish Confederation of Trade Unions, http://www.lo.dk/English%20version/About%20LO.aspx (dostęp: 11.12.2016).
 5. Filipowicz K., Tokarski T., Podstawowe modele wzrostu gospodarczego w teorii ekonomii [w:] Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, red. A. Nowosad, R. Wisła, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 6. Internetowa Encyklopedia PWN, encyklopedia.pwn.pl (dostęp: 11.12.2016 r.).
 7. Icelandic Confederation of Labour (ASÍ), http://www.asi.is/engpol/ (dostęp: 11.12.2016).
 8. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Tokarski T., Granice wzrostu bezzatrudnie-niowego w Europie i krajach WNP, „Ekonomista” nr 1/2004.
 9. Kwiatkowski E., Tokarski T., Bezzatrudnieniowy wzrost gospodarczy: Polska i Unia Europejska – tendencje i oczekiwania na przyszłość [w:] Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2004
 10.  Levacić R., Rebmann A., An Introduction to Keynesian-neoclassical Controversies, Macmillan, London 1982.
 11.  Nowosad A., Wisła R. (red.), Zróżnicowanie rozwoju współczesnej Europy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 12.  Swedish Trade Union Confederation (LO): http://www.lo.se/english/this_is_lo (dostęp: 11.12.2016 r.).
 13.  Swedish Confederation of Professional Employees (TCO), http://www.tco.se/om-tco/This-is-TCO/ (dostęp: 11.12.2016 r.).
 14.  Swedish Confederation of Professional Associations, http://www.saco.se/en/ (dostęp: 11.12.2016 r.).
 15.  Tokarski T., Statystyczna analiza regionalnego zróżnicowania wydajności pracy, zatrudnienia i bezrobocia w Polsce, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Warszawa 2005.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ODDZIAŁYWANIE STOPNIA UZWIĄZKOWIENIA NA POPYT NA PRACĘ W KRAJACH OECD

AUTORZY:
Katarzyna FILIPOWICZ (1)
Tomasz TOKARSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Katedra Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
(2) Katedra Ekonomii Matematycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (2/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
związki zawodowe, stopa wzrostu PKB, stopa wzrostu liczby pracujących, rynek pracy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/306

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.17

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.17

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności