Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.11

ZACHOWANIA NIEETYCZNE W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA W PERCEPCJI MENEDŻERÓW

Joanna M. MOCZYDŁOWSKA, Łukasz SADOWSKI
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.11

Streszczenie

Artykuł opiera się na założeniu, że zachowanie zgodne z zasadami etyki biznesu należy do kluczowych kompetencji profesjonalnego menedżera. Uznano, że jednym z warunków kształtowania wrażliwości etycznej najwyższej kadry kierowniczej jest jej świadomość dotycząca występowania zjawisk dwuznacznych lub wręcz nagannych moralnie w przedsiębiorstwach. Celem badań prezentowanych w artykule jest rozwiązanie następującego problemu: jakie zachowania nieetyczne dostrzegają menedżerowie w środowisku biznesowym? Aby rozwiązać tak sformułowany problem przeprowadzono badania ankietowe w grupie menedżerów – absolwentów studiów MBA prowadzonych przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Badania traktujemy jako pilotażowe, a ich wyniki jako podstawę do budowania hipotez do dalszych, pogłębionych badań naukowych. Z badań wynika, że w relacjach z zewnętrznymi partnerami biznesowymi najczęstszymi zachowaniami nieetycznymi są: niepełna i nierzetelna komunikacja w celu uzyskania szybkich korzyści oraz szeroko rozumiana nieuczciwa konkurencja i brak dbałości o ochronę środowiska naturalnego. Jako najczęściej występujące zachowania nieetyczne w relacjach z interesariuszami wewnętrzni badani wskazali wykorzystywanie bezrobocia do utrzymywania niskiego poziomu wynagrodzeń, nepotyzm i różne formy dyskryminacji. Dylematy etyczne najwyższej kadry kierowniczej wynikają przede wszystkim z potrzeby pogodzenia „presji na twarde wyniki” z humanistycznym wymiarem zarządzania. Stwierdzono również, że menedżerowie są bardziej wrażliwi na kwestie etyki postępowania w relacjach z pracownikami niż z podmiotami zewnętrznymi, w tym klientami i dostawcami.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Lewicka-Strzałecka A., Poznawczy model kształcenia etycznego: studium przypadku [w:] Etyka biznesu jako przedmiot nauczania, red. W. Gasparski, A. Lewicka-Strzałecka, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2001.
  2. Moczydłowska J., Etyczny kontekst przywództwa organizacyjnego, „Dyskusje o Zarządzaniu” 2015, 5, s. 21–23.
  3. Mulawa K., O etycznych wyzwaniach menedżera, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014.
  4. Rogowski A. Etyka menedżerów w funkcjach zarządzania, „Przedsiębiorstwo Przyszłości” 2014, 3 (20): 44-53.
  5. Wykowski A., Społeczna odpowiedzialność biznesu gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-
    -Humanistycznego w Siedlcach, 98, Siedlce 2013, s. 287–295.

Podsumowanie

TYTUŁ:
ZACHOWANIA NIEETYCZNE W PRAKTYCE ZARZĄDZANIA W PERCEPCJI MENEDŻERÓW

AUTORZY:
Joanna M. MOCZYDŁOWSKA (1)
Łukasz SADOWSKI (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej Wydział Zarządzania
(2) MBA, INE PAN Warszawa

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
etyka, dylematy etyczne, percepcja menedżerów.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/300

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.11

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.11

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności