Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
24 (1/2017), DOI: 10.7862/rz.2017.hss.8

PROCESY POZYSKIWANIA WIEDZY PROJEKTOWEJ Z OTOCZENIA ORGANIZACJI – MOŻLIWOŚCI I BARIERY

Alina KOZARKIEWICZ, Paweł PATEREK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2017.hss.8

Streszczenie

Współczesne organizacje projektowe borykają się zarówno z nadmiarem informacji w postaci szumu informacyjnego, jak i z brakiem dostępu lub możliwości jej pozyskania w ograniczonym czasie i budżecie. Z drugiej strony jednak, jak pokazują liczne badania, zdolności absorpcyjne przedsiębiorstw, związane z pozyskiwaniem, asymilacją, transformacją i wykorzystywaniem wiedzy zewnętrznej są podstawą innowacyjności i elastyczności organizacyjnej, a w efekcie źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Dynamiczny rozwój nowych technologii, cyfryzacja, gospodarka oparta na wiedzy oraz potrzeba adaptacji do zmieniających się warunków i wymagań otoczenia nie są możliwe bez sprawnych i efektywnych procesów pozyskiwania wiedzy z otoczenia organizacji. Celem badań było pokazanie procesów oraz możliwości i barier związanych z pozyskiwaniem wiedzy zewnętrznej. Jest to szczególnie istotny problem dużych i złożonych projektów w przedsiębiorstwach z branży informatycznej lub teleinformatycznej. W artykule przedstawiono zarówno wyniki badań literaturowych, jak i własnych badań empirycznych przeprowadzonych na próbie przedsiębiorstw wskazanych sektorów. Wyniki przeprowadzonych badań w projektach informatycznych i teleinformatycznych pokazały, że rozwój narzędzi komunikacji, baz wiedzy, gospodarki opartej na dzieleniu się czy cyfryzacji ułatwia procesy dostępu do wiedzy z zewnątrz, a jednocześnie powoduje pojawienie się wielu ważnych problemów nadmiaru informacji, jej jakości czy zaufania. Współczesne przedsiębiorstwa powinny łączyć strategie pull i push pozyskując wiedzę niezbędną dla tworzenia ich przewagi konkurencyjnej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Bharadwaj S.S., Chauhan S., Raman A., Impact of Knowledge Management Capabilities on Knowledge Management Effectiveness in Indian Organizations, Vikalpa: “The Journal for Decision Makers” 2015, Vol. 40, No. 4.

[2] Cegarra-Navarro J.-G., Soto-Acosta P., Wensley A.K.P., Structured knowledge processes and firm performance: The role of organizational agility, “Journal of Business Research” 2016, No. 69.

[3] Chong C.W., Chong S.C., Knowledge management process effectiveness: measurement of preliminary knowledge management implementation, “Knowledge Management Research & Practice” 2009, No. 7.

[4] Ejdys J., Zarządzanie wiedzą narzędziem doskonalenia znormalizowanych systemów jakościowych, „Problemy Zarządzania” 2012, Vol. 10, No. 2.

[5] Hanisch B., Lindner F., Mueller A.,Wald A., Knowledge management in project environments, “Journal of Knowledge Management” 2009, Vol. 13, No. 4.

[6] Jafari S.M., Suppiah M., The Effect of Knowledge Management Practices on Employees’ Innovative Performance, “The International Journal of Management Science and Information Technology (IJMSIT)” 2015, No. 16.

[7] Jashapara A., Zarządzanie wiedzą, PWE, Warszawa 2006.

[8] Khedhaouria A., Jamal A., Sourcing knowledge for innovation: knowledge reuse and creation in project teams, “Journal of Knowledge Management” 2015, Vol. 19, No. 5.

[9] Klincewicz K., Zarządzanie wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu, „Organizacja i Kierowanie” 2004, nr 1.

[10] Know-how, https://mfiles.pl/pl/index.php/Know-how (dostęp: 21.04.2016 r.).

[11] Kowalczyk A., Nogalski B., Zarządzanie wiedzą – Koncepcja i narzędzia, Difin, Warszawa 2007.

[12] Kozarkiewicz A., Zarządzanie portfelami projektów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

[13] Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2012.

[14] Mathew M., Kumar D., Perumal S., Role of Knowledge Management Initiatives in Organizational Innovativeness: Empirical Findings from the IT Industry, Vikalpa: The “Journal for Decision Makers” 2011, Vol. 36, No. 2.

[15] Mathiassen L., Pourkomeylian P., Managing knowledge in a software organization, “Journal of Knowledge Management” 2003, Vol. 7, No. 2.

[16] Nonaka I., The Knowledge-Creating Company, “Harvard Business Review” 1991, No. 69.

[17] Panasiewicz L., Ukryta przewaga. Kultura organizacyjna jako czynnik sukcesu współczesnych przedsiębiorstw, Politechnika Lubelska, Lublin 2013.

[18] Paterek P., Effective knowledge management in Agile project teams – impact and enablers [w:] Project management development – practice and perspectives, University of Latvia, Riga 14–15 April 2016.

[19] Seidler-de Alwis R., Hartmann E., The use of tacit knowledge within innovative companies: knowledge management in innovative enterprises, “Journal of Knowledge Management” 2008, Vol. 12, No. 1.

[20] Senge P.M., Piąta dyscyplina, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.

[21] Strojny M., Zarządzanie wiedzą – ogólny zarys koncepcji, „Przegląd Organizacji” 2000, nr 2.

[22] Trocki M., Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa 2012.

[23] Wyrozębski P., Zarządzanie wiedzą projektową, Difin, Warszawa 2014.

Podsumowanie

TYTUŁ:
PROCESY POZYSKIWANIA WIEDZY PROJEKTOWEJ Z OTOCZENIA ORGANIZACJI – MOŻLIWOŚCI I BARIERY

AUTORZY:
Alina KOZARKIEWICZ (1)
Paweł PATEREK (2)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Wydział Zarządzania, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza
(2) Wydział Zarządzania, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
24 (1/2017)

SŁOWA KLUCZOWE:
zarządzanie wiedzą, projekt, procesy pozyskiwania wiedzy, możliwości, bariery.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/297

DOI:
10.7862/rz.2017.hss.8

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.hss.8

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności