Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
19 (4/2012), DOI: 10.7862/rz.2012.einh.14

Agendy informacyjno-propagandowe Polskiego Państwa Podziemnego

Artur Woźny

DOI: 10.7862/rz.2012.einh.14

Streszczenie

 

Artykuł traktuje o strukturach informacyjnych, prasowych w ramach formacji wojskowych oraz cywilnych Polskiego Państwa Podziemnego. Ukazano genezę, rolę i cele tajnej działalności propagandowej. Zaprezentowano również konkretne dokonania organizacyjne w tym zakresie ze strony Armii Krajowej, a także Delegatury Rządu na Kraj.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

[1] Armia Krajowa w dokumentach 1939–1945, red. Pełczyński T., t. I: Wrzesień 1939 – czerwiec 1941, Londyn 1970.

[2] „Biuletyn Informacyjny”, cz. 2, Przedruk roczników 1942–1943, „Przegląd Historyczno-Wojskowy”, Warszawa 2002.

[3] Centralny katalog polskiej prasy konspiracyjnej 1939–1945, oprac. Dobroszycki . L., przy współudziale W. Kiedrzyńskiej pod kierunkiem naukowym Płoskiego S., Warszawa 1962.

[4] Chojnacki W., Bibliografia zwartych druków konspiracyjnych wydanych pod okupacją hitlerowską w latach 1939–1945, Warszawa 1970.

[5] Cytowska E., Szkice z dziejów prasy pod okupacją niemiecką (1939–1945), Warszawa 1986.

[6] Dołęga-Modrzewski S., Polskie Państwo Podziemne, Londyn 1959.

[7] Jastrzębski Z., Konspiracyjna publicystyka literacka 1940–1944, Kraków 1973.

[8] Karasiówna J., Pierwsze półrocze armii podziemnej (SZP-ZWZ), „Niepodległość” Londyn 1948/I.

[9] Kieniewicz S., Powstanie styczniowe, Warszawa 1972.

[10] Mazur G., Biuro Informacji i Propagandy SZP, ZWZ, AK 1939–1945, Warszawa 1987.

[11] Mazur G., Biuro Informacji i Propagandy ZWZ-AK, www.polishresistance-ak.org/13.

[12] Ney-Krwawicz M., Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 1990.

[13] Ostasz G., Krakowska Okręgowa Delegatura Rządu na Kraj 1941–1945, Rzeszów 1996.

[14] Ostasz G., Okręg Rzeszowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Model konspiracji, struktura, dzieje, Rzeszów 2006.

[15] Ostasz G., Podziemna armia. Podokręg AK Rzeszów, Rzeszów 2010.

[16] Ostasz G., Wydział Propagandy Rzeszowskiego Okręgu WiN, „Zeszyty Naukowe PRz” (Ekonomia i Nauki Humanistyczne) 167/7 (1998), s. 83–93.

[17] Pilch A., Propaganda hitlerowska na okupowanych ziemiach Polski południowej, „Studia Historyczne” 1978/1.

[18] Piłsudski J., Pisma zbiorowe. Wydanie prac dotychczas drukiem ogłoszonych, t. II, Warszawa 1937.

[19] Pisarek W., Prasa – nasz chleb powszedni, Wrocław 1978.

[20] Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej, t. III: Armia Krajowa, Londyn 1950.

[21] Potyczka M., Bohaterstwo udokumentowane – wydawanie i kolportaż prasy konspiracyjnej w latach 1939–1945, www.wiedzaiedukacja.eu/archives/34114.

[21] Skarżyński A., Niektóre aspekty działalności BIP-u Komendy Głównej AK, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1961/3.

[22] Sokół Z., Rzeszowska prasa konspiracyjna (1939–1945), Rzeszów 1989.

[23] Święch J., Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 2005.

[24] Wyrozumska B., Wbrew cenzurze, [w:] Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie. Materiały sesji naukowej odbytej 26 czerwca 1992 roku, Kraków 1993.

[25] Zaremba Z., Wojna i konspiracja, Londyn 1957.

Podsumowanie

TYTUŁ:
Agendy informacyjno-propagandowe Polskiego Państwa Podziemnego

AUTORZY:
Artur Woźny

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Nauk Humanistycznych, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska.

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
19 (4/2012)

SŁOWA KLUCZOWE:
Polskie Państwo Podziemne, Armia Krajowa

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/29

DOI:
10.7862/rz.2012.einh.14

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2012.einh.14

PRAWA AUTORSKIE:
Politechnika Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności