Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (4/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.78

THE INFLUENCE OF A PURCHASING GROUP ON THE PROFITABILITY OF COMMERCIAL COMPANIES

Grzegorz ZIMON
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.78

Abstract

The aim of the paper was to present what influence on the profitability of commercial companies has their functioning in branch purchasing groups. In the article the definitions and the essence of purchasing groups were presented. Their division was made and there were featured the benefits of traders operating in branch purchasing groups. The article presents the role and function of the central unit appointed by the companies in the purchasing group. There were also presented barriers faced by companies that want to join purchasing groups. The next parts of the article concern the key issues related to profitability. There were identified key indicators for measuring the intensity of profitability. There were also discussed their structures and determinants of the rate of return of revenue from sales of assets and equity. Then on the example of commercial companies operating in the branch purchasing group it was shown what facilities commercial companies operating in the industry purchasing group receive. The main benefits that companies gain are primarily a low purchase price of goods and attractive period for trade credit. Both of these elements plus the economies of scale allow traders operating in the branch purchasing group, to a large extent, reduce costs and increase operating revenues. Increased sales and optimization of cost levels as a result of joint action have a positive effect on the profitability of the company.

Full text (pdf)

References

 1. Bogdanienko, J. (ed.)., Organizacja i zarządzanie w zarysie, Warszawa: WWZ, 2010
 2. Chłodnicka H., Zimon G., Wpływ kosztów upadłości na rentowność podmiotu gospodarczego, W: E. Nowak, M. Nieplowicz, (ed.) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, z.291, Rachunkowość a controlling, pp.66-81, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013
 3. Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWE , Warszawa 2014
 4. Karpuś P., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw’ UMCS Lublin, 2006
 5. Kusak A., Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, C.H. Beck, Warszawa 2006
 6. Porter M., Porter o konkurencji, Warszawa: PWE, 2001
 7. Waśniewski T., Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, FRR w Polsce, Warszawa, 2004
 8. Wędzki D., Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Kluger, Kraków 2006,
 9. Zimon, G., Wpływ grupy marketingowo-zakupowej na sytuacje i wyniki finansowe przedsiębiorstw, W: Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk, (red.). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 390, Rachunkowość, polityka makroekonomiczna, globalizacja pp.284-290, Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 2015
 10. Zimon, G., Kapitał obrotowy brutto w przedsiębiorstwach handlowych tworzących grupy zakupowe, W: I.D. Czechowskiej, R.Pastusiaka  (red.). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oconomica 2(300) pp. 319-327, Łódź:  Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź , 2014
 11. Zimon, G., Płynność finansowa w przedsiębiorstwach tworzących grupy zakupowe, W: Kopiński A., Kowalik P., (ed.). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 321 Zarządzanie finansami firm-teoria i praktyka (pp.68-81) , Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013

About this Article

TITLE:
THE INFLUENCE OF A PURCHASING GROUP ON THE PROFITABILITY OF COMMERCIAL COMPANIES

AUTHORS:
Grzegorz ZIMON

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD, Eng., Department of Finance and Accounting, Rzeszów University of Technology, Rzeszów

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (4/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
group purchasing, profit, profitability, costs

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/287

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.78

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.78

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności