Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (4/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.77

HORIZONTAL AND VERTICAL DISTRIBUTION PATTERNS OF NEARLY-SYNONYMOUS TERMS IN THE LANGUAGE OF LAW

Edyta WIĘCŁAWSKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.77

Abstract

Lawyers deny the existence of synonyms, but this issue comes to the fore in the legilinguistic considerations when dealing with texts from the perspective of translation.[1] Translators frequently encounter the challenge of the system adequate categorisation of hyponymically related terms which – according to the bilingual lexicographic sources consulted for a specific entry – are all target language equivalents of specific English terms. The genre factor is also to be taken into consideration. The research aims at presenting practical guidelines as regards the system inherent principles related to the distribution of semantically related terms. It is assumed that the factors determining the context-specific use of the nearly-synonymous terms are accounted for in the horizontal and vertical perspective by reference to the legal genres and systemic, hierarchical arrangement of the relevant legal provisions respectively.

The study is based on authentic materials and the data have been extracted from court files in the domain of commercial law. The corpus consists of parallel texts, i.e. English documents and their Polish translations.

 

[1]Cf. Galdia, M. 2009. Legal Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang, pp. 99-101 and Więcławska, E. 2015. 'Contextually-conditioned distribution of semantically-related terms in translation of legal texts'. In: M. Wierzbicka and L. Wille, (eds.) In the Field of Contrastive and Applied Linguistics. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 38-50.

Full text (pdf)

References

 1. Biel. Ł. 2012. 'Kompetencja w zakresie świadczenia usług tłumaczeniowych a uczenie się przez projekt'. In: M. Piotrowska, A. Czesak, A. Gomola, S. Tyupa (eds.) Kompetence Tłumacza. Kraków; Tertium, pp. 97-105.
 2. Barcik, A. 'Rola private enforcement w ochronie konkurencji'. In: Przegląd Organizacji 2013, no.| 10, pp. 13-18
 3. Chauvin, T., T. Stawecki, P. Winczorek, 2013. Wstęp do prawoznawstwa. Warszawa: Wydawnictwo B.H. Beck.
 4. Galdia, M. 2009. Legal Linguistics. Frankfurt am Main: Peter Lang.
 5. Grzeszczak, R. 'Unijny good governance – od „rządu” do „rządzenia'. In: Prawo Europejskie w Praktyce no. 09/2011, pp. 29-35.
 6. Kjœr, L.A. 2007. ‘Phrasemes in legal texts’. In: H. Burger, D. Dobrovol’skij, P. Kuen, N.R. Norrick (eds.) Phraseologie. Ein Internationales Handbuch der Zeitgenössischen Forschung/Phraseology. An International Handbook of Contemporary Research. Berlin/New York: Walter de Gruyter, pp. 506-515.
 7. Koładkiewicz, I. 2013 Rady nadzorcze. Dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne. Warszawa:  Wydawnictwo Poltext.
 8. Kortmann, B. 2005. English Linguistics: Essentials. Berlin: Cornelsen Verlag, pp. 201-208.
 9. Kruczalak, K. 2004. Zarys prawa handlowego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.
 10. Mańczak-Wohlfeld, E. 2006. Angielsko-polskie kontakty językowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 11. Mucha, J. 'Nowe spojrzenie na access to justice w świetle najnowszych legislacji unijnych w sprawie alternatywnych metod rozwiązywania sporów konsumenckich'. In: Prawo Europejskie w Praktyce, no. 09/2015, pp.18-23.
 12. Prieto Ramos, F. 2011. 'Developing Legal Translation Competence: An Integrative Process-Oriented Approach'. In: Comparative Legilinguistics International Journal for Legal Communication, vol. 5, pp. 7-21.
 13. Szymczak. M. 1978. Słownik Języka Polskiego. Warszawa; PWN.
 14. Šarčević, S. 1997. New Approach to Legal Translation. The Hague: Kluwer Law International.
 15. Štekauer P. 2000. Rudiments of English Linguistics. Prešov: Slovacontact.
 16. Tokarski, J. 1980. Słownik Wyrazów Obcych. Warszawa: PWN.
 17. Ungerer, F. 2000. English Media Texts Past and Present. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 18. Więcławska, E. 2009. ‘Lexical importation and integration: The case of English-rooted Polish legalease’. In:  SKASE Journal of Theoretical Linguistics, vol. 6 - 2009 No. 2.
 19. Available from: http://www.skase.sk/Volumes/JTL14/index.html
 20. Więcławska, E., J. Pękala 2013. ‘Why does translation hurt? Some remarks on the complementary distribution of legal terms in legal discourse’. In: M. Kudła, G.A. Kleparski (eds.) Galicja English Studies, Chełm: Wydawnictwo TAWA, pp. 121-136.
 21. Więcławska, E. 2015. 'Contextually-conditioned distribution of semantically-related terms in translation of legal texts'. In: M. Wierzbicka and L. Wille (eds.) In the Field of Contrastive and Applied Linguistics. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, pp. 38-50.
 22. Więcławska, E. 2016. 'Integrating the needs of the local market in teaching legal translation'. In: Humanities and Social Sciences, vol. XXI, 23 (2/2016), pp. 245-152.

About this Article

TITLE:
HORIZONTAL AND VERTICAL DISTRIBUTION PATTERNS OF NEARLY-SYNONYMOUS TERMS IN THE LANGUAGE OF LAW

AUTHORS:
Edyta WIĘCŁAWSKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD, University of Rzeszow

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (4/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
nearly-synonymous terms, categorisation, vertical and horizontal perspective, legal translation.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/286

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.77

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.77

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności