Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (4/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.76

WORK-LIFE ACTIVITIES AS A WAY OF BUILDING THE IMAGE OF THE EMPLOYER

Marzena SYPER-JĘDRZEJAK
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.76

Abstract

The success of any organization depends largely on employees, particularly the level of their involvement in the tasks performed, which, in turn, are increasingly dependent on their level of satisfaction not only from work, but also of life.

In the era of this demographic and economic crisis, attracting and retaining talented employees becomes a way of survival for an organisation. For this purpose, a company makes great efforts to shape its specific image on the labour market. A variety of tools are used - including those originally dedicated to other purposes. The aim of this study is to determine the relationship between work-life activities (WLB) and creating an employer’s brand. Another goal is to present practical solutions for WLB which can serve employer branding. The objectives have been achieved based on the analysis of secondary sources (compact publications, reports of research into these issues), as well as analysis of award schemes documentation concerning WLB and analysis of the web material provided by the selected organisations. The paper presents the objectives, tools and the expected benefits for an organisation from its image-building activities aimed at building the desired employer brand (in both their internal and external aspect). The next point was devoted to Work-Life Balance (WLB). This is followed by WLB initiatives and programs in the context of employer branding, and by the presentation of selected solutions from economic practice.

Full text (pdf)

References

 1. Balcerzak-Paradowska, B.: Ocena kierunków zamian w polityce rodzinnej w Polsce w aspekcie godzenia życia zawodowego z rodzinnym, [in:] Równowaga praca-życie-dom, C. Sadowska-Snarska(Eds.), Białystok 2008, pp. 15-35.
 2. Baruk, A.: Rola wizerunku pracodawcy w funkcjonowaniu współczesnych przedsiębiorstw, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, No. 6, 2009, pp. 11-26.
 3. Borkowska, S.: O równowagę między pracą i życiem, Wyd. IPiSS, Warszawa 2003
 4. Borkowska, S.: Ile pracy ile życia poza nią?, [in:] Programy praca-życie z teorii i praktyki, S. Borkowska (Eds.), Wyd. IPiSS, Warszawa 2011, pp. 16-48.
 5. Bukowska, U.: Kształtowanie wewnętrznego wizerunku pracodawcy – implikacje dla jakości życia w pracy, [in:] T. Sikora, M. Giemza (Eds.), Praktyka zarządzania jakością w XXI wieku, Wydawnictwa Naukowe PTTŻ, Kraków 2012.
 6. Cascio, W.: Kalkulacja kosztów zasobów ludzkich, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2001.
 7. Clutterbuck, D.: Równowaga między pracą a życiem osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 8. Dąbrowska, K.:Programy na rzecz równowagi życia zawodowego i rodzinnego „Annales. Etyka w życiu gospodarczym”, No. 2, 2014, pp. 41-53.
 9. Dewalska-Opitek, A.: Sześć zasad kreowania zintegrowanego wizerunku przedsiębiorstwa jako pracodawcy, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Np.6, 2009, pp. 25-41.
 10. Employer Branding w Polsce 2015, http://www. HRMInstitute/raport-employer-branding-w-polsce-2015-56827542 (accessed: 16 March 2016).
 11. Gilley, A., Waddell, K., Hall, A., et al.: Manager Behavior, Generation, and Influence on Work-Life Balance: An Empirical Investigation, “The Journal of Applied Management and Entrepreneurship”, Vol. 20, No. 1, 2015, pp. 3-24.
 12. Heckerson, E., & Laser, C.: Just breathe! The critical importance of maintaining a work-life balance, “Nurse Leader”, No 4(6), 2006, pp. 26-28.
 13. Kantonowicz-Gdańska, M.: Employer branding – kwestie definicji i modelu, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, No. 6, 2009, pp. 55-65.
 14. Karasiewicz, K., Lewandowska-Walter, A., Godlewska-Werner, D., Piotrowski, A.: Równowaga praca-dom według Polaków – prezentacja konstruktu i właściwości psychometrycznych kwestionariusza WLB, [in:] Zawodowe i zdrowotne problemy człowieka w różnych okresach dorosłości. Perspektywa psychologiczna, T. Rostowska, W. Budziński (Eds.),, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 38-63.
 15. Kopeć, J: Procedury personalne kształtujące wizerunek pracodawcy, „Edukacja ekonomistów i menedżerów”, No. 4, 2013, pp. 41-53.
 16. Kopertyńska, M.: Motywowanie pracowników. Teoria i praktyka, Placet, Warszawa, 2008.
 17. Kozłowski, M: Employer branding: Budowanie wizerunku pracodawcy krok po kroku, Wolters Kluwer SA, Warszawa 2012.
 18. Macnar, A., Bojanowska, J.: Narzędzia budowania polityki employer brandingowej, http://blog.goldenline.pl/2015/03/30/narzedzia-budowania-polityki-employer-brandingowej, (accessed: 21 March 2016).
 19. Martin G., Beaumont P., Doig R., Pate J.: Branding: A new performance discourse for HR?, “European Management Journal”, Vol. 23, No. 1., pp. 76-78
 20. Motywacje Młodych 2015, http://markapracodawcy.pl/wp.content/uploads/2015/04/mm2015.pdf, (accessed 24January 2016).
 21. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2014 roku, GUS, fle:///C:/Users/Downloads/podstawowe_informacje_o_rozwoju_demograficznym_polski_do_2014.pdf (accessed 20 December 2015).
 22. Gender Index, Firma Równych Szans http://www.wup.gdansk.pl/g2/2010_11/9b246e5a15f884b119ebf5c5f9e5e5e9.pdf, (accessed 20 December 2015).
 23. http://firmaprzyjaznamamie.pl/FirmaPrzyjaznaMamie/0,0.html (accessed 20 December 2015).
 24. http://przedsiebiorstwo.fairplay.pl/aktualnosci.html (accessed 20 December 2015)
 25. http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/fundusze-europejskie/art,6553,konkurs-firma-przyjazna-rodzicom.html (accessed 20 December 2015).
 26. http://www.prezydent.pl/archiwum-bronislawa-komorowskiego/dla-rodziny/o-konkursie/ (accessed 20 December 2015)
 27. Pierwsze kroki na rynku pracy. Ogólnopolskie badanie studentów i absolwentów,www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_PierwszeKrokiNaRynkuPracy_2013_1.pdf (accessed 20 December 2015).
 28. Raport IBE, 2016, http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/raport-ibe-stopa-bezrobocia-wsrod-absolwentow-w-polsce-jest-nizsza-niz-srednia-dla-ue, (accessed 18 March 2016).
 29. Rękas, M.: Równowaga praca-życie wyzwaniem wobec problemów demograficznych krajów UE, „Studia Ekonomiczne”, No. 145, 2013, pp. 77-87.
 30. Rocznik Demograficzny 2015, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2015.
 31. Równowaga praca-życie w biznesie, „AS Biznesu”, No. 4, 2015, http://asbiznesu.pl/36-aspoleca/wywiady/1070-work-life-balance-w-biznesie (accessed 9 March 2016).
 32. Sepioło, M.: Być najlepszym pracodawcą 2015, http://gazetapraca.pl/gazetapraca/1,90443,18914352,byc-najlepszym-pracodawca.html, (accessed 9 March 2016).
 33. Stangret, M.: Mamy więcej dzieci ale to jeszcze nie baby-boom, http://metrocafe.pl/metrocafe/1,145523,17321462,Mamy_wiecej_dzieci__ale_to_jeszcze_nie_baby_boom.html (accessed 5 January 016).
 34. Tulgan, B.: Not everyone gets a trophy: How to manage generation Y California, Jossey-Bass 2009.
 35. Wiśniewski, T., Zawadzki K.: Jakość pracy a sfera pozazawodowa, [in:] Pocztowski (Eds.), W kierunku jakości kapitału ludzkiego, IPiSS, Warszawa 2007.
 36. Wojtaszczyk, K., : Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych, czyli jak wykreować wizerunek pracodawcy, który nie dba o swoich pracowników, „E-mentor”, nr 3 (25), 2008, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/547 (accessed 18 March 2016).
 37. Wojtaszczyk, K: Employer Branding czyli zarządzanie marką pracodawcy, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.
 38. Woodward, T:  Using brand awareness and brand image in tourism chains of distribution, „Journal of Vacation Marketing”, April, Vol. 6, no 2, pp.119-130
 39. Pracodawca z wyboru - budowanie wizerunku firmy z programem Work Life-Balance, „Kadry w Polsce”, March 2008, pp.76-85, http://z.nf.pl/serwisy/kompendium/kompendium_kadry_2008/files/kadry_2008.pdf, (accessed 25 January 2016).

About this Article

TITLE:
WORK-LIFE ACTIVITIES AS A WAY OF BUILDING THE IMAGE OF THE EMPLOYER

AUTHORS:
Marzena SYPER-JĘDRZEJAK

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD, Department of Human Resources Management, Faculty of Management, University of Lodz

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (4/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
human resources management, work-life balance, employer branding

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/285

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.76

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.76

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności