Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (4/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.71

AN IMPLEMENTATION OF THE HACCP SYSTEM IN MILITARY UNITS IN 2004

Tadeusz OLEJARZ
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.71

Abstract

Hazard analysis and Critical Control Points (HACCP) was originally developed in the early days of the American space program of manned flights in order to ensure the microbiological safety of food for astronauts. The system was developed (in the 60s) by the Pillsbury Company cooperating with NASA and the US Army Research Laboratory in Matic. Then the Pillsbury company applied HACCP to their food products and introduced the system for the food industry. Polish striving for integration with the European Union requires a lot of adjustment measures, including the dissemination of the principles of GMP (Good Manufacturing Practice in Food) and the implementation of HACCP in food processing. Food safety system applies to  the entities producing, storing and distributing food[1]. The obligation was introduced by the Act of May 11, 2001 on health conditions of food and nutrition (Journal of Laws No. 63, item 634) and the Act of 30 October 2003 amending the Act on health conditions of food and nutrition, and some other acts. All entrepreneurs who deal with food production are obliged to implement the conditions.

Requirements for the smooth implementation of the HACCP system have been presented on an example of the 21st Brigade of Riflemen (21 BSP) military unit, which started the implementation of rules based on the 'Framework for the preparation and implementation of the HACCP system in canteens and military bars" issued on 22 April 2004 by Land Forces Logistics. According to the above mentioned principles, the basic stages of the system in most military units was completed on 31 December 2005. Specialized external companies participated in the implementation process.

 

[1] Council Directive 93/43 / EEC of 14 June 1993 on the hygiene of foodstuffs.

Full text (pdf)

References

 1. Dyrektywa Rady 93/43/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. w sprawie higieny środków spożywczych. (Council Directive 93/43 / EEC of 14 June 1993 on the hygiene of foodstuffs).
 2. http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
 3. http://www.label.pl/po/wdrozenie_haccp.html
 4. Jackiewicz B., Poradnik opracowania zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) z przykładowo wypełnioną dokumentacją, Gdańsk 2013.
 5. Nowakowski E,, Wymagania sanitarno-higieniczne w zakładach żywienia zbiorowego, Rynek Instalacyjny 10/2008.
 6. Ozimek I., Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Postrzeganie przez konsumentów zagrożeń związanych z żywnością, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2005/4.
 7. Ramowe zasady przygotowania i wdrażania systemu HACCP w stołówkach i kasynach wojskowych z 22 kwietnia 2004 r. Logistyka Wojsk Lądowych, Warszawa 2004.
 8. Rozkaz Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego nr PF-49/Org. z 3 października 2002. (Command of the Commander of the Silesian Military District No. PF-49 / Org. of 3 October 2002).
 9. Taczanowski M., Definicje legalne prawa żywnościowego - przyczyny tworzenia i formy, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2015/6(103).
 10. Taczanowski M., Prawo żywnościowe, Warszawa 2016.
 11. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz.U. Nr 63 poz.634). (The Act of 11 May 2001on health conditions of food and nutrition (Journal of Laws No. 63, item 634)).
 12. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz. 1225). (The Act of 25 August 2006 on food safety and nutrition (Journal of Laws No. 171, item. 1225)).
 13. Wiśniewska M., Kodeks Żywnościowy (Codex Alimentarius) - wytyczne dobrej praktyki higienicznej (English-Polish version), Gdańsk 1997.
 14. Zadernowski M.R., Zadernowska A., Obiedziński M.W., Zadernowski R., HACCP – Katalog zagrożeń biologicznych, fizycznych i chemicznych, Gdańsk 2008.
 15. Zbiór wytycznych w zakresie wdrażania procedur opartych na zasadach HACCP oraz ułatwień we wdrażaniu zasad HACCP w niektórych przedsiębiorstwach sektora spożywczego, Bruksela, 16 września 2005. (A set of guidelines for the implementation of procedures based on HACCP principles and facilitation of the implementation of the HACCP principles in certain food businesses, Brussels, 16 September 2005).

About this Article

TITLE:
AN IMPLEMENTATION OF THE HACCP SYSTEM IN MILITARY UNITS IN 2004

AUTHORS:
Tadeusz OLEJARZ

AUTHORS AFFILIATIONS:
PhD, Department of Humanities, Rzeszow University of Technology

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (4/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
food safety, HACCP system

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/280

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.71

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.71

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności