Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (4/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.66

HUMAN CAPITAL INVESTIGATION AND IDENTIFICATION ITS KEY CRITERIA OF THE ARTICLE

Natalia JERGOVA, Lucia BEDNAROVA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.66

Abstract

In the knowledge-based economy the crucial elements are  people, holders of valuable human capital,  the key corporate asset and driving force of progress and innovation. With the growth of importance of knowledge and quality requirements the demands on the knowledge, skills and abilities of the workforce are increasing, competition in the labour market is growing and the ways and methods of working with people have lost their functionality.

Experts believe that the knowledge economy is in the third stage of the human civilization development. Its onset and gradual formation of accompanying material changes after the agrarian and industrial revolution. Human society is facing many serious changes in their understanding of previously unknown phenomena and learns the appropriate action. Globalization, rapid technological progress, expansion of information and communication technologies, a constant change, the need for lifelong learning and other features of this new economic environment were crucial to change perhaps all areas of human activity.

Full text (pdf)

References

  1. Baláž P., Verček P. 2002. Globalizácia a nová ekonomika. Bratislava : SPRINT vfra, 2002. ISBN 80-890-8506-7.
  2. Dvořáková Z. et al. 2007. Management lidských zdrojů. Praha : C. H. Beck, 2007. 485 s. ISBN 978-80-7179-893-4
  3. Drucker P. 2002. Věk diskontinuity. Praha : Management Press, 2002. ISBN 80-85603-44-6.
  4. Drucker P. 2001. Výzvy managementu pro 21. století. Praha : Management Press, 2001. ISBN 80-7261-021-X.
  5. Lesáková Ľ. et al. 2006. Vplyv globalizácie podnikateľského prostredia na malé a stredné podniky v Slovenskej republike. Zborník príspevkov z riešenia výskumného projektu VEGA 1/2612/05. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela, 2006. ISBN 80-8083-194-7.
  6. Nordstrőm K. A., Ridderstråle J. 2005. Funky business. Praha : GRADA, 2005. ISBN 80-247-1067-6.

About this Article

TITLE:
HUMAN CAPITAL INVESTIGATION AND IDENTIFICATION ITS KEY CRITERIA OF THE ARTICLE

AUTHORS:
Natalia JERGOVA (1)
Lucia BEDNAROVA (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Economy with seat in Košice
(2) University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Economy with seat in Košice

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (4/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
human activity, industrial revolution.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/275

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.66

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.66

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności