Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (4/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.65

THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT CONTROL AS A NEW PUBLIC MANAGEMENT TOOL – DIAGNOSIS OF POLISH MUNICIPALITIES IN THE LIGHT OF EMPIRICAL RESEARCH

Jarosław IGNACY
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.65

Abstract

Management control in Polish public sector was introduced in 2009. For this purpose management control standards were introduced as a part of changes aiming at a transition from the culture of law enforcement to the culture of achieving results. From this point of view, it is a rather new instrument of the public management in Poland. The introduction of management control standards can be perceived as an experiment as they provide merely a basis for the development of detailed procedures. They are a part of the “soft type” law and thus don’t have the character of an act of commonly applicable law. Several years after providing applicable legal solutions, the biggest problem faced by the Polish local government units is still the fact that neither the introduced management control standards nor the literature provide solid theoretical concepts or clear, specific instruments to facilitate the development of customised solutions within the approved law standards. Due to existing gap, the aim of this study is to assess the development and functioning of the management control as well as its impact on current activities undertaken by the local government units in Poland. The conclusions were drawn on the basis of a survey. The study preceded by a pilot launch of the research tool, was conducted with the entire population of Polish municipalities (2 489 units) in the years 2013-2014, and further in-depth studies in 2015. The research revealed that there is a considerable dissonance between the formal implementation of management control and ongoing impact on the current functioning of Polish municipalities.

Full text (pdf)

References

[1] Aucoin P., Administrative Reform in Public Management: Paradigms, Principles Paradoxes and Pendulums, “Governance” 1990, Vol. 3.

[2] Auriacombe C., Reflections on the New Public Management, “Journal of Public administration” 2002, Vol. 134, No.2.

[3] Babbie E. Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.

[4] Bedford D. S., Malmi T., Configurations of control: An exploratory analysis. Management Accounting Research, 2015, 27.

[5] Berland N., Dreveton B., Management control system in public administration: beyond rational myth, [in:] Scheid J.C. (ed.), Accounting Reform in the Public Sector: Mimicry, Fad or Necessit, Paris 2006.

[6] Box T. M., Small firm strategy in turbulent times. “Academy of Strategic Management Journal” 2011, Vol. 10 Issue 1.

[7] Brudney J.L., O’Toole L.J., Rainey H.G. (ed.), Advancing Public Management: New Developments in Theory, Methods, and Practice, Georgetown University Press, Washington 2000.

[8] Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Wyd. MT Biznes, 2005.

[9] Grabner I., Moers F., Management control as a system or a package? Conceptual and empirical issues. Account. Orga. Soc. 38, 2013.

[10] Grant R.M., Współczesna analiza strategii, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011.

[11] Gumińska A., Marchewka-Bartokowiak A., Szeląg B.(eds.), Audit and management control. Case Study, Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2012.

[12] Hammerschmid G., Meyer R. E., New Public Management in Austria, “Public Administration” 2005, Vol. 83, No. 3.

[13] Hausner J., Zarządzanie publiczne, Wyd. Nnaukowe Scholar, Warszawa 2008.

[14] Hood C., A Public Management for All Seasons, “Public Administration” 1991, Vol. 69.

[15] Hood C., Public Administration and Public Policy: Intellectual Challenges for the 1990s., “Australian Journal of Public Administration” 1989, Vol. 48.

[16] Huges O. E., Public Management and Administration. An Introduction, The MacMillan Press Ltd., London 1994.

[17] Ignacy J., Kopyściański T., Functioning of the second level management control in light of the declarations submitted by the Polish local self-government bodies,  “Littera Scripta” 2014, 7 (1).

[18] Ignacy J., Kopyściański T., Selection criteria of strategic goals for local governments, “Argumenta Oeconomica” 2011, No 2 (27).

[19] Izdebski H., Badania nad administracją publiczną, [in:] J. Hausner (ed.), Administracja publiczna, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003.

[20] Izdebski H., Od administracji publicznej do public governance, „Zarządzanie Publiczne” 2007, nr 1.

[21] Kotler P., Caslione J. A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, New Media, Warszawa 2010.

[22] Kluvers R., Tippett J., The Views of Councillors and Managers on Accountability in Local Government: An Empirical Study in Australia, “International Journal of Management” 2011, Vol. 28 No. 2.

[23] Krupski R., Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu, PWE, Warszawa 2005.

[24] Lubińska T. (ed.), Kierunki modernizacji zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego, Wyd. Difin, Warszawa 2011.

[25] Lubińska T. (ed.), Nowe zarządzanie publiczne-skuteczność i efektywność, Wyd. Difin, Warszawa 2009.

[26] Mongkol K., The Critical Review of New Public Management Model and its Criticisms, “Research Journal of Business Management” 2011, Vol. 5 (1).

[27] Naschold F., Otter C., Public Sector Transformation. Rethinking Markets and Hierarchies in Government, John Benjamin Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia, 1996.

[28] OECD, Management Control in Modern Government Administration: Some Comparative Practices, SIGMA Papers, No. 4, OECD Publishing 1996, http://dx.doi.org/10.1787/5kml6gb4gn32-en

[29] Olejniczak J., Performance budgeting and performance information in Poland and EU countries. Selected issues, „Nauki o Finansach” 2011, nr 1 (6).

[30] Osborne D., Gaebler T., Rządzić inaczej, Wyd. Media Rodzina, 2005.

[31] Otley D., Soin K., Management Control and Uncertainty. Palgrave Macmillan, Basingstoke UK, 2014.

[32] Puchacz K., Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, Gdańsk 2010.

[33] Pollitt Ch., Bouckaert G., Public Management Reform. A Comparative Analysis, Oxford University Press, Oxford 2000.

[34] Shah A., Local public financial management, Public sector governance and accountability series, Washington D.C. 2007.

[35] Stiglitz J., Ekonomia sektora publicznego, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.

[36] Zawicki M., Nowe zarządzanie publiczne, PWE, Warszawa, 2011.

About this Article

TITLE:
THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT CONTROL AS A NEW PUBLIC MANAGEMENT TOOL – DIAGNOSIS OF POLISH MUNICIPALITIES IN THE LIGHT OF EMPIRICAL RESEARCH

AUTHORS:
Jarosław IGNACY

AUTHORS AFFILIATIONS:
Strategic Management Department, Wrocław University of Economy

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (4/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
strategic management, management control, New Public Management, local government units, public administration, public management

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/274

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.65

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.65

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności