Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (4/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.63

ECO-INNOVATIVE AWARENESS OF YOUNG WOMEN AND MEN AS AN ELEMENT OF ECO-INNOVATIVE MANAGEMENT OF REGION DEVELOPMENT

Sylwia Dziedzic
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.63

Abstract

In the face of increasing environmental degradation, depletion of natural resources, as well as the lack of capacity for the waste, the paradigm of thinking shift seems to be a very important issue - always needed innovation should be replaced by eco-innovation, and innovative awareness should be developed towards awareness of eco-innovation. The main objective of the research, whose results have been presented in this article, was the current status of eco-innovative awareness of young women and men. In the context of the issues relevant to the subject of this work, a systematic review of domestic and foreign literature has been carried out, which has become one of the inspirations to undertake this study. The review review did not identify works on eco-innovation awareness in relation to gender, which in this context, justifies the need for further research. The research done in 2016, included 1,015 respondents, students from the Podkarpackie Province. Time range of research covered the period from January to April 2016. The responses of respondents support the conclusion that young people are characterized by a relatively high awareness of eco-innovation, although that do not define it in such a way. They can identify the needs and goals of creating eco-innovation. This awareness is higher in case of women, which determines their possible role in the creation and implementation of policies aimed at supporting eco-innovation, also at the regional level.

Full text (pdf)

References

 1. Białoń L., Werner, E. 2012. Świadomość innowacyjności – wyniki badań studentów I roku zarządzania WSM w Warszawie, Zarządzanie. Teoria i praktyka, nr 2(6).
 2. Blasi E., Monotti C., Ruini L., Landi C., Avolio G., Meriggi P. 2015. Eco-innovation as a driver in the agri-food value chain: An empirical study on durum wheat in italy. Journal on Chain and Network Science, 15(1).
 3. Buttol P., Buonamici R., Naldesi L., Rinaldi C., Zamagni A., Masoni P. 2012. Integrating services and tools in an ICT platform to support eco-innovation in SMEs. Clean Technologies and Environmental Policy, 14(2).
 4. Carayannis E. G., Campbell D. F. J. 2009. 'Mode 3' and 'quadruple helix': Toward a 21st century fractal innovation ecosystem. International Journal of Technology Management, 46(3-4).
 5. Carayannis E.G., Campbell D.F.J., 2010. Triple helix, Quadruple helix and Quintuple helix and how do Knowledge, Innovation and the Environment relate to Each other? a proposed framework for a trans-disciplinary analysis of sustainable development and social ecology, International Journal of Social Ecology and Sustainable Development, 1 (1).
 6. Carmelo C., Piccioni V. 2011. Traditiovations: Creating innovation from the past and antique techniques for rural areas, Technovation 31.
 7. Costantini V., Crespi F., Orsatti G., Palma A. 2015. Policy inducement effects in energy efficiency technologies. an empirical analysis of the residential sector.
 8. De Medeiros J. F., Ribeiro J. L. D. Cortimiglia, M. N. 2014. Success factors for environmentally sustainable product innovation: a systematic literature review. Journal of Cleaner Production, 65.
 9. Domka L. 1998. Kryzys środowiskowy a edukacja dla ekorozwoju, Poznań.
 10. Estrada G., López-Mesa B., Vidal R., Mulet E. 2006. Avoidance of design errors in ecoinnovation with recycled materials. Paper presented at the 9th International Design Conference, DESIGN 2006.
 11. Etzkowitz H., Leydesdorff L. 2000. The dynamics of innovation: from National Systems and “Mode 2” to a Triple Helix of university–industry–government relations, Research policy 29.2.
 12. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komisja Europejska, Bruksela, 3.3.2010, KOM (2010) 2020 wersja ostateczna.
 13. Grib L., Zauskova A. 2014. Support of green innovation through online communication tools. Edited by: Matus, J., Petranova, D., International Scientific Conference on Marketing Identity: Explosion of Innovations Location: Slovak Acad Sci, Smolenice, Slovakia.
 14. Jansson J., Marell A., Nordlund A. 2011. Exploring consumer adoption of a high involvement eco‐innovation using value‐belief‐norm theory. Journal of Consumer Behaviour 10.1.
 15. Jansson J., Marell A., Nordlund A. 2010. Green consumer behavior: determinants of curtailment and eco-innovation adoption. Journal of consumer marketing, 27(4).
 16. Kaenzig J., Wüstenhagen R. 2010. The effect of life cycle cost information on consumer investment decisions regarding eco-innovation. Journal of Industrial Ecology, 14(1).
 17. Kijek T. 2015. Modelling of eco-innovation diffusion: The EU eco-label. Comparative Economic Research, 18(1).
 18. Lindberg M., Danilda I., Torstensson B. 2012. Women Resource Centres-A Creative Knowledge Environment of Quadruple Helix, Journal of the Knowledge Economy, 3 (1).
 19. Miret-Pastor L., Segarra-Oña M. D. V., Peiró-Signes A. 2013. Environmental certification as a tool to measure and promote eco-innovation in the tourist sector. Research studies on tourism and environment.
 20. Niedzielski P. 2008. Innowacyjność (Innovativeness). W: Matusiak, K. B (red.), Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, Warszawa: Wydawnictwo PARP.
 21. Niţǎ V. 2012. A threefold assessment of the romanian economy's eco-efficiency. Romanian Journal of European Affairs, 12(4).
 22. Okoń-Horodyńska E. 2008. Edukacja dla innowacji (Czy tylko wybrani skazani są na sukces innowacyjny?), Nauka i Szkolnictwo Wyższe, Nr 1/31.
 23. Ormazábal M., Sarriegi J. M. 2013. Environmental management evolution through maturity states. [Evolución de la gestión ambiental a través de estados de madurez] Direccion y Organizacion, 49.
 24. Papuziński A. 2006. Świadomość ekologiczna w świetle teorii i praktyki (zarys politologiczny modelu świadomości ekologicznej), Problemy Ekorozwoju, vol. 1, No 1.
 25. Peiró Signes A., Segarra Oña M. D. V., Maroto Álvarez M. 2014. Why do services and manufacturing firms envision environmental innovation differently? A path-model comparison. In Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 23, No. 5.
 26. Peiró-Signes A., Segarra-Oña M., Mondéjar-Jiménez J. 2014. What to do to Improve our Eco-Innovative Aptitudes? An Empirical Study on the Variables Affecting the Environmental Awareness of Firms While Innovating. International Journal of Environmental Research, 8(3).
 27. Reyes T., Rohmer S. 2009. The trojan horse method as a vector of ecodesign integration: A case study at a french SME. Paper presented at the DS 58-7: Proceedings of ICED 09, the 17th International Conference on Engineering Design.
 28. Sáez-Martínez F. J., González-Moreno Á., Hogan T. 2014. The role of university in eco-entrepreneurship: Evidence from the eurobarometer survey on attitudes of european entrepreneurs towards eco-innovation. Environmental Engineering and Management Journal, 13(10).
 29. Werner E. 2010. Świadomość innowacyjna społeczeństwa. W: Białoń, L. (red.), Zarządzanie świadomością innowacyjną, Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 30. Wilts H., Dehoust G., Jepsen D., Knappe F. 2013. Eco-innovations for waste prevention - best practices, drivers and barriers. Science of the Total Environment.
 31. Woźniak L., Sobkowiak A., Dziedzic S., Kąkol W., Kud K., Woźniak M., Wyrwa D. 2015. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), Rzeszów.
 32. Yang C. J., Chen J. L. 2012. Energy-saving eco-innovation using eco-product cases with CBR and TRIZ tools. Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers, Transactions of the Chinese Institute of Engineers, Series C/Chung-Kuo Chi Hsueh Kung Ch'Eng Hsuebo Pao, 33(4).
 33. Yang Y., Holgaard J.E., Remmen A. 2012. What can triple helix frameworks offer to the analysis of eco-innovation dynamics? Theoretical and methodological considerations, Science and Public Policy, 39 (3).
 34. Zaušková A., Bezáková Z. 2014. Green innovations and their implementation in the Slovak smes. Edited by: Matus, J, Petranova, D. International Scientific Conference on Marketing Identity: Explosion of Innovations Location: Slovak Acad Sci, Smolenice, Slovakia.
 35. Zaušková A., Miklenčičová R., Madleňák A., Bezáková Z., Mendelová D. 2013. Environmental protection and sustainable development in the Slovak Republic. European Journal of Science and Theology, 9(6).

About this Article

TITLE:
ECO-INNOVATIVE AWARENESS OF YOUNG WOMEN AND MEN AS AN ELEMENT OF ECO-INNOVATIVE MANAGEMENT OF REGION DEVELOPMENT

AUTHORS:
Sylwia Dziedzic

AUTHORS AFFILIATIONS:
Faculty of Management, Rzeszow University of Technology

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (4/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
awareness of eco-innovation, a quadruple helix, women, men, region management.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/273

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.63

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.63

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności