Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (4/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.61

FOUR PILLARS OF PERSONAL AGENCY OF AN ENTREPRENEUR: HARMONY IN EMOTIONS, CAUTIOUSNESS IN THINKING, RESPECT IN RELATIONS AND COURAGE IN ACTION

Lidia D. CZARKOWSKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.61

Abstract

The article presents the context and individual determinants of entrepreneurial success, including both structural (socio-political, economic, technological, legal) and individual factors. The author presents a review of models outlined in literature and defines entrepreneurship in the following categories: sets of personality traits, a description of attitudes, specific skills, actions and processes. Results of research on entrepreneurial characteristics, attitudes, motivations and actions are also outlined. The model of Homo Hubris - an ideal entrepreneur, capable of transgressive behaviour - is referred to in the context of personality concepts. The author also outlines a list of features and characteristics that hinder and those that, conversely, facilitate entrepreneurial actions, with a special emphasis on the role of a generalized sense of self-efficacy. Furthermore, a range of business coaching applications is discussed, as well as the objectives and benefits stemming from this type of specialized service aimed at business owners. In the application section of the article, the author’s model of “four pillars of personal agency of entrepreneurs: harmony in emotions, cautiousness in thinking, respect in relationships and courage in action” is discussed. The author also discusses an example of the application of this model during a group coaching session for 41 entrepreneurs participating in the project “Entrepreneurship in the creative sector”. Among the main benefits of participation in the business coaching process, participants referred to the identification of their own personal resources, strengths and talents, as well as areas for further development; greater clarity in planning activities and setting priorities; improved ability to manage their emotional state; strengthening internal motivation, commitment and consistency; greater sense of agency, proactive approach and the development of social skills to be used for establishing and deepening relationships with clients, colleagues and clients.

Full text (pdf)

References

 1. Benight Charles C., Cieslak Roman. 2011. “Cognitive factors and resilience: how self-efficacy contributes to coping with adversities”. In: Resilience and mental health: Challenges across the lifespan. (eds.) S.M. Southwick, B.T. Litz, D. Charney, M.J. Friedman, Cambridge University Press.
 2. Collins Christopher J., Hanges P.J., Locke E.A. 2004. “The relationship of achievement motivation to entrepreneurial behavior: A metaanalysis”. Human Performance. Vol. 17, s. 95–117.
 3. Czarkowska Lidia D. 2012. „Zarządzanie zintegrowane i coachingowy pierścień transformacji jako narzędzie rozwoju świadomości”. In: Coaching jako wskaźnik zmian paradygmatu w zarządzaniu. Warszawa: Poltext.
 4. Czarkowska Lidia D. 2014a. „Model Homo Creator i coaching grupowy – Jak wspierać rozwój przedsiębiorców w sektorach kreatywnych?”. In: Oblicza kreatywności. Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych dla początkujących i zaawansowanych, Warszawa: wydanie internetowe
 5. Czarkowska Lidia D. 2014b. „Leadership-Coaching jako metoda wzmacniania świadomości i mocy sprawczej przywódców”. In: Etyka przywództwa. Ujęcie interdyscyplinarne. Warszawa: Difin.
 6. Czarkowska Lidia D. 2015a. „Business-Coaching a cechy, motywy i działania przedsiębiorcze. sztuka dokonywania wyborów i podejmowania decyzji w coachingu dla przedsiębiorców”. In: Business-Coaching jako dźwignia rozwoju przedsiębiorczości, 35-55. Warszawa: Poltext.
 7. Czarkowska Lidia D. 2015b “The Homo Creator Model and the Development of Entrepreneurs’ EQ. Group Coaching for Entrepreneurs and Action Research”. In: Przedsiębiorczość: jednostka, organizacja, kontekst. Warszawa: Centrum Przedsiębiorczości i Wydawnictwo Naukowe WZ UW.
 8. Drucker Peter F. 1998. “Peter Drucker on the Profession of Management” Boston: Harvard Business School Publishing.
 9. Drucker Peter F. 1985. “Innovation and Entrepreneurship”, London: Heinemann.
 10. Dylkiewicz Renata B. 2013. „Zarządzanie przez motywację w procesach podejmowanych decyzji gospodarczych”. Przedsiębiorczość i zarządzanie. Vol. XIV, No. 3: 87–98.
 11. Gartner William B. 1988. “Who is an entrepreneur?” Is the wrong question”. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 13, p. 47–68.
 12. Glinka Beata, Gudkova Svetlana. 2008. „Sukces w działaniu przedsiębiorców: percepcja, wymiary, implikacje”. Problemy Zarządzania. No 2(20): 101–114.
 13. Haber Lesław H. 1997. „Przedsiębiorczość rynkowa parametrem produktywności człowieka w procesach pracy”. Humanizacja Pracy, 4(178): 14–23.
 14. Kaczmarek Magdalena, Kaczmarek-Kurczak Piotr. 2012. „Przegląd metaanaliz dotyczących związku cech osobowości i przedsiębiorczości. W stronę modelu badań” Management and Business Administration. Central Europe, No. 108, pp. 49–63.
 15. Kalita Bogusława 2014. „Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w procesie uczenia się przez całe życie”. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Organizacja i Zarządzanie z. 72: 51–64.
 16. Karlöf Bengt. 1989. “Business Strategy. A Guide to Concepts and Models”. London: The Macmillan Press Ltd.
 17. Koczerga M. 2014. „Motywacja przedsiębiorcza a identyfikacja okazji”. Problemy Zarządzania Vol. 12, No. 3(47): 88–108.
 18. Kozielecki Józef. 1988. „O człowieku wielowymiarowym. Eseje psychologiczne”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Koźmiński Andrzej K. 2004. „Zarządzanie w warunkach niepewności”. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 20. Krajewski Krzysztof. 2014. http://bizneslokalny.pl/2014/05/przedsiebiorczosc-w-polsce-w-raportach-miedzynarodowych/ access: June 2016
 21. Kraśnicka Teresa. 2002. „Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej”. Katowice: Wydawnictwo AE.
 22. Kulawiak Anita 2013 „Społeczne uwarunkowania rozwoju sektora usług w małych miastach. Przykład Uniejowa”. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-oeconomica, 15: 115–126.
 23. Łaguna Mariola. 2005. „Od czego zależy sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej? Przegląd propozycji teoretycznych”. Czasopismo Psychologiczne. Tom 11, Nr 2:142-155.
 24. Łukaszewski Wiesław, Doliński Dariusz. 2001. „Mechanizmy leżące u podstaw motywacji”. W: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. II, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne: 441-468.
 25. Maslow Abraham H. 1962. “Towards a Psychology of Being”, Princeton, N.J.: D. Van Nostrand Co.
 26. Mazurek-Kucharska Beata. 2015. „Psychologiczne podstawy przedsiębiorczości” http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEIQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lbs.pl%2Fprojekt%2Fdobrepraktyki%2Ffiles%2Fartykuly%2FBeataMK.pdf&ei=XKWHVYK7EsXbU4rzgNAJ&usg=AFQjCNGPQH5kMXd7AyxeHfm1tEB1X_seNQ&sig2=cDNzI4HJ0ZzF5b9x2D-cMw&bvm=bv.96339352,d.d24/ dostęp czerwiec 2016
 27. McClelland David C. 1965.”Need achievement and entrepreneurship: A longitudinal study”.Journal of Personality and Social Psychology. Vol. 1: 389–392.
 28. Moczydłowska Joanna, Pacewicz Izabela. 2007. „Przedsiębiorczość”, Rzeszów: FOSZE.
 29. Obłój Krzysztof. 2007. „Strategia Organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej”. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 30. Praszkier Ryszard. 2006. ”Zwykli ludzie czy herosi? Motywacje przedsiębiorców społecznych”. Trzeci Sektor. nr 4: 35–42.
 31. Piasecki Bogdan (red.) 2001. „Ekonomika i zarządzanie małą firmą”. Warszawa. Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 32. Piecuch Teresa. 2009. „Cechy przedsiębiorcy”. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. Vol. 2, No. 708: 17-26
 33. Piecuch Teresa. 2010. „Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne”. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 34. Rauch Andreas, Frese Michael. 2007. “Let’s put the person back into entrepreneurship research: A meta-analysis on the relationship between business owners’ personality traits, business creation, and success”. European Journal of Work and Organizational Psychology”, Vol. 16: 353–385.
 35. Strojny Jacek. 2007. „Kształtowanie postawy przedsiębiorczej – procesy socjalizacji i autokreacji”. W: Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Warszawa: Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.
 36. Wiatrak Andrzej P. 2003. „Pojęcie przedsiębiorczości, jej cele i rodzaje”. W: K. Jaremczuk (red.) Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia. Tarnobrzeg: Wydawnicwto Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.
 37. Zhao Hao, Seibert Scott E. 2006. “The Big Five personality dimensions and entrepreneurial status: A meta-analytic review”. Journal of Applied Psychology. Vol. 91: 259–271.
 38. Zhao Hao, Seibert Scott E., Hills Gerald.E. 2005. ”The mediating role of self-efficacy in the development of entrepreneurial intensions”. Journal of Applied Psychology. Vol. 90: 1265–1272.
 39. Zhao Hao, Seibert Scott E., Lumpkin G.Th. 2010 “The relationship of personality to entrepreneurial intentions and performance: A metaanalytic review”. Journal of Management. Vol. 36: 381–404.
 40. http://www.weforum.org/
 41. http://www.heritage.org/index/ranking

About this Article

TITLE:
FOUR PILLARS OF PERSONAL AGENCY OF AN ENTREPRENEUR: HARMONY IN EMOTIONS, CAUTIOUSNESS IN THINKING, RESPECT IN RELATIONS AND COURAGE IN ACTION

AUTHORS:
Lidia D. CZARKOWSKA

AUTHORS AFFILIATIONS:
Coaching and Mentoring Centre and the Department of Social Sciences; Kozminski University

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (4/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
coaching, entrepreneurship, emotional intelligence, intrinsic motivation, creative sector.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/271

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.61

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.61

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności