Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (4/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.60

THE NEED FOR CREATING AN EFFECTIVE RISK MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE

Igor BRITCHENKO, Viktoria STOIKA
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.60

Abstract

This article is devoted to the peculiarities of risk management in commercial banks of Ukraine. The authors have examined current approaches to the definition of the concept of “risk management” and also have defined the approaches of the National Bank of Ukraine to its understanding. For the purpose of the organization and functioning of risk management systems in commercial banks and in order to ensure that the banks carry out their transactions within acceptable risk parameters and use a method which will protect the interests of depositors, creditors and owners of the banks, the National Bank of Ukraine has developed and approved “Methodical guidelines for the organization and operation of risk management systems in the banks of Ukraine”. The advantages of risk management in banks and its main task have been considered. The content of the principles underlying risk management in banks has been defined. Six stages of bank risks have been substantiated. The role of the organizational structure in the process of bank risk management has been defined. The necessity of developing a program of assessment and management of risks has been justified, which should include the possibility of preventing their occurrence and the introduction of the system of early response to risks.

This article contains an introduction, four chapters and conclusions. The introduction substantiates the necessity of bank risk management. The first chapter reveals the economic essence of the concept of “risk management” and its peculiarities in the banking sector. The second chapter identifies the principles of bank risk management. The third chapter is devoted to the characteristics of the stages of risk management process. The fourth chapter reveals the organizational and functional provision of risk management in banks. The conclusions contain the main findings of the research.

Full text (pdf)

References

  1. Epifanov, A. O. and Vasylyeva, T. A. (2012). The Risk Management of Banks: Monograph in 2 Volumes. Volume 1: Risk Management of Basic Bank Transactions. Sumy, DVNZ “UABS NBU” [in Ukrainian].
  2. Ioda, E. V., Meshkova, L. L. and Bolotina, E. N. (2002). Classification of Bank Risks and Their Optimization. 2nd ed. Tambov, Izdatelstvo Tambovskoho gos. tekhn.ynivers. [in Russian].
  3. Ivanylova, O. A. (2011). The Introduction of Risk Management System in the Activity of Commercial Banks. – Investments: Practice and Experience, 7, p. 33-36 [in Ukrainian].
  4. Klyoba, V. (2009). The Improvement of Risk Management in Commercial Bank. -  Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 19, p. 187-196 [in Ukrainian].
  5. Methodical Guidelines on the Organization and Operation of Risk Management Systems in the Banks of Ukraine. The Resolution of the NBU №361 from 02.08.2004, [online]. Available at:  https://bank.gov.ua/doccatalog/document [in Ukrainian].
  6. Methodical Guidelines for Bank Inspection “System of Risk Assessment”, [online]. The Resolution of the Board of NBU from 15.03.2004 number 104 / the National Bank of Ukraine. Available at: http:// http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0104500-04 [in Ukrainian].
  7. On the National Bank of Ukraine [online]. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14 [in Ukrainian].
  8. On banks and banking activity [online]. Available at: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14[in Ukrainian].
  9. Prymostka, L. O. (2004). Financial Management of a Bank. Kyiv, KNEU [in Ukrainian].
  10. Prosovych, O. P. and Protsak, K. V. Risk Management of Commercial Banks, [online]. Availbale at: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Ekonomika/2010_684/41.pdf  [in Ukrainian].

About this Article

TITLE:
THE NEED FOR CREATING AN EFFECTIVE RISK MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF UKRAINE

AUTHORS:
Igor BRITCHENKO (1)
Viktoria STOIKA (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) College of Social and Computer Sciences, Nowy Sącz Graduate School of Business - National-Louis University
(2) Associate Professor in Department of Finances and Banking Activity, Uzhgorod National University, 88017, Ukraine

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (4/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
risk management, bank risk management, stages of risk management, risk management process, bank risks.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/270

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.60

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.60

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności