Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (4/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.58

„SILENT HUNGER” IN THE CONTEXT OF SOME CHEMICAL PRODUCTS OF INDUSTRY

Aleksandra BADORA, Saad Obaid FAYYADH
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.58

Abstract

Currently more and more people are suffering from lifestyle diseases and various nutritional intolerances. Living in a constant haste and stress often causes them to pay little attention to rational nutrition, which results in shortages of necessary nutrients. Plants and, more specifically, cereals are the main source of food in the world. The purpose of this paper is to demonstrate that mineral fertilisers and food additives are necessary and have a positive impact on the quality of selected crops used as the basic raw material in the production of consumer goods. Chemical industry products such as mineral fertilisers and food additives, when used in the appropriate doses, in the correct situations and in the right time, constitute a prerequisite for correct agricultural production as they shape the appropriate standard of cereal raw materials, despite rather sparse and constantly exploited agricultural sites. Using the term “silent hunger”. Ziegler[1] prefers to call it "invisible hunger", as it is not easy to detect at first sight by a lay person and a medical professional alike. The effects of qualitative malnutrition are not easily noticeable. People affected by it may have a normal body weight and still suffer from the effects of qualitative malnutrition, which can lead to serious health issues.

 

[1] J. Ziegler 2013. Geopolityka… Op. Cit.

Full text (pdf)

References

 1. Action contre la Faim. 2008, En finir avec la malnutrition, une question de priorite, Paryż.
 2. Almas R. A., McBride B. M., Singh R. B. 2000. Solubility and liability of cadmium and zinc in twos treated with organic matter, Soil Science, 165, 205-259.
 3. Babuchowski A. 2005. Żywność i zdrowie. Bezp. Hig. Żyw. nr 10; 20-22.
 4. Badora A. 2002. Bioaccumulation of Al, Mn, Zn and Cd in Pea Plants (Pisum sativum L.) Against a Background of Unconventional Binding Agents. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 11, No. 2, 109 – 116.
 5. Badora A. 2011. Chemistry of organic compounds in soil and their significance for the environment, Przem. Chem., 90, 19-36.
 6. Badora A. Kołodyńska D., Hubicki Z., Kozłowska-Strawska J, 2013. New chemical substances in natural environment and mobility of some metals. Przem. Chem., 92, 6, 72-79.
 7. Badora A., Kozłowska-Strawska J., DomańskaJ., Filipek T. 2014. Cereals –healthor Disease. Problems of Sustainable Development, 2014, vol. 9, No 2; 87-98.
 8. Barona A., Aranguiz I., Elias A. 1999. Zinc and copper distribution in soils and their removal bychelating extraction, J. Chem. Technol. Biotechnol., 74, 700-708.
 9. Bashan Y. 1998. Inoculants of plant growth-promoting bacteria for use in agriculture, Biotechnol. Adv., 16, 729-770.
 10. Biesalski H. K. 2010. Micronutriments, wound healing and prevention of pressure ulcers, Nutrition.
 11. Comin J. J., Barloy J., Bourrie G., Trolard F. 1999. Differential effects of monomeric and polymeric aluminium on root growth and on the biomass production of root and shoot of corn in solution culture, Europ. J. Agronomy, 11, 115-122.
 12. Coultate T. P. 2002. Food. The chemistry of the Components, RSC Publis ing, UK, pp. 432.
 13. Chen A.H., Liu S.Ch., Chen Ch.Y., Chen Ch.Y. 2008. Comaprative adsor-tion of Cu(II), Zn(II), and Pb(II) ion in aqueous solution on the crosslinked chitosan with epichlorohydrin, J. Hazard. Mater., 154, 184-191.
 14. Dietrych-Szóstak D., Podolska G., maj l. 2008. Wpływ nawożenia azotem naplon oraz zawartość białka i flawonoidów w orzeszkach gryki. Fragm. Agronom., 101-109.
 15. Delpeuch F., Maire B. w: Alimentation, environment et sante. Pour un droit al.`alimentation, pod red. Alaina Blue i Francoise Piet, Editions Ellipses, Paryż.
 16. Departament Rolnictwa USA, 2010, Raport Wydziału Analiz Gospodarczych.
 17. Dyrektywa 94/35/WE.
 18. Dyrektywa 94/36/WE.
 19. Dyrektywa 95/2/WE.
 20. Evangelou P.V., Marsi M., Vandiviere M. M. 1999. Stability of Ca2+-, Cd2+, Cu2+ [ilite humic] complexes and pH influence, Plant Soil, 213, 63-74.
 21. FAO 2010. Rapport sur L!insecurite alimentaire dans le monde, Rzym.
 22. FAO 2011. Report on Food insecurity in the world, Rzym.
 23. Golia E. E., Dimirkou A. I., Mitsios K. 2008. Influence of some soil paraters on heavy metals accumulation by vegetables grown in agricultural soils of dif ferent soil orders. Bull Environ Contam Toxicol 81, 80-84.
 24. Haen H. 2011. Das Menschenrecht auf Nahrung, Konferencja z dnia 28 stycznia 2011, Einbeck Northeim.
 25. Hasim, M.A., Mukhopahyyay S., Sahu J.N., Sengupta B. 2011. Remediationtechnologies for heavy metal contaminated ground water, J. Environ. Managem., 92, 2355-2388.
 26. Klockiewicz-Kamińska E. 2000: Metoda oceny wartości browarnej i klasyfikcja jakościowa odmian jęczmienia. Wyd. COBORU, Zeszyt 80, 1-9.
 27. Kawka A. 2009. Przetwory zbożowe – aspekty wzbogacania wartości odżywczej. Przegląd Zbożowo-Młynarski, nr 10, s. 2-7.
 28. Kot A., Zaręba S. 2005. Produkty zbożowe źródłem żelaza i manganu. Roczn. PZH, 56, nr 1, 91- 96.
 29. Kristof N. D. 2010. Badanie New York Times, 24 listopada 2010.
 30. Laurie H.S., Tancock P.N., McGrath P.S., Sandres R.J. 1995. Influence of EDTA Complexation on Plant Uptake of Manganese(II). Plant Sci., 109, 231-235.
 31. McBride B. M., 1994. Environmental chemistry of soil. New York-Oxford, Oxfo rd University Press:490 ss. 406.
 32. Naidu R., Harter D. R. 1998. Effect of different organic ligands on cadmium sorption by and extractability from soils, Soil Sci. Soc. Am. J., 62, 644-650.
 33. Norvell A. W. 1988. Inorganic Reaction of Manganese in Soils. In: Graham R. D.,Hannam R. J., Uren E. C. (Eds), Manganese in Soils and Plants. Kluver Academic Publishers. Dordrecht, 37-58.
 34. Noworolnik K. 2006. Plonowanie wybranych zbóż jarych w zależności od pH gleby. Bibiotheca Fragm.. Agronom., T. 10, 59-67.
 35. ONZ 1966. Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych.
 36. Pecio A., Kubsik K. 2006. Zróżnicowanie plonu i zawartości białka jęczmienia jarego w obrębie pola produkcyjnego. Pam. Puławski, z. 142; s. 348-362.
 37. Podolska G., Krasowicz S., Sułek A. 2005: Ocena ekonomiczna i jakościowa uprawy pszenicy ozimej przy różnym poziomie nawożenia azotem. Pam. Puł. 139, 175-188.
 38. Przybulewska K., Stolarska A. 2004. Wpływ stężenia metali (Hg, Pb, Cu) w glebie na wzrost i rozwój siewek jęczmienia. J. Elementom., nr 9 (3), s. 469-475.
 39. Rozbicki J. 2002: Kształtowanie wielkości i jakości plonu zbóż. W: Rozbicki J. (red.): Produkcja i Rynek Zbóż., Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, 141-159.
 40. Roczniki Statystyczne GUS 2010.
 41. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 466/2001.
 42. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 856/2005.
 43. Rozporządzenia Komisji (EG) nr 1881/2006.
 44. Rozporządzenia Komisji nr 1126/2007..
 45. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 września 2008 r. w sprawie dozwolonych substancji dodatkowych (Dz. U. z dnia 3 października 2008 r., Nr 177, poz. 1094).
 46. Shuman M.L. 1999. Effect of organic waste amendments on zinc adsorption by two soils, Soil Sci., 164, 197-205.
 47. Sobiech E., Smoczyńska K., Markiewicz K. 2003: Badanie zawartości ni zbędnych składników mineralnych i metali szkodliwych w ziarnie, mące i otrębach pszenicy różnych odmian. Bromat. Chem. Toksykol. 36, 23-28.
 48. Stanko S. 2005: Interwencja na rynku zbóż. Wieś Jutra, 4, 4-6.
 49. Sumathi K.M.S., Mahimairaja S., Naidu R. 2005. Use of low – cost biological wastes and vermiculite from removal of chromium from tannery effluent, Bioresource Technol., 96, 309-316.
 50. Szozda K. 2009. Plony głównych płodów rolnych – zmiany w plonowaniu i strukturze zasiewów za ostatnie 3 lata. Zestawienie na podstawie informacji z PZDR. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oddział w Olecku.
 51. Toma M., Hiradate S., Saigusa M. 1999. Chemical species of Al in a gypsum treated Kitakami Andosol, Soil Sci. Plant Nutr., 45, 279-285.
 52. Traczyk T. 2002. Potencjalne działanie alergizujące wybranych substancji dodatkowych występujących w żywności i pożywieniu. Żywienie Człowieka i Metabolizm, t. XXIX, nr 3, s. 196-201.
 53. Tyburcy A. 2007. Znaczenie zbóż w żywieniu człowieka. Przegląd Zbożowo Młynarski, s. 9-10.
 54. Ziegler J. 2013. Geopolityka głodu, Inst. Wyd. Książka i Prasa, Warszawa.

About this Article

TITLE:
„SILENT HUNGER” IN THE CONTEXT OF SOME CHEMICAL PRODUCTS OF INDUSTRY

AUTHORS:
Aleksandra BADORA (1)
Saad Obaid FAYYADH (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Department of Agricultural and Environmental Chemistry, Sub-department of Quality and Standardization of Plant Materials, University of Life Sciences in Lublin
(2) University of Bagdad

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (4/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
qualitative hunger, mineral fertilizers, food additives, quality indicators of cereals, agricultural development

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/268

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.58

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.58

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności