Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (3/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.51

POSTRZEGANIE RYZYKA PRZEZ MŁODYCH LUDZI

Mirosław Sołtysiak
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.51

Streszczenie

Problematyka występowania ryzyka w różnych sferach działalności człowieka stanowi przedmiot zainteresowania ludzi od setek lat. Od końca XIX wieku prowadzone są na ten temat badania naukowe, które pozwoliły na stworzenie wielu teorii. Teorie te zawierają propozycje definicji zjawiska ryzyka dokonywane z punktu widzenia wielu dyscyplin naukowych. Razem z ryzykiem zostało zdefiniowane zjawisko niepewności i wskazano związki występujące pomiędzy tymi zjawiskami. Określając równocześnie, że terminów tych nie można używać zamiennie gdyż dotyczą zjawisk, które chronologicznie następują po sobie. Pierwotnie ryzyko było definiowane jako negatywne odchylenie oczekiwanego wyniku od założonego celu. Z czasem w definicjach ryzyka w określeniu „negatywne odchylenie” zaczęto pomijać słowo „negatywne” twierdząc, że ryzyko stanowi odchylenie od przyjętych założeń, które może być zarówno pozytywne czyli przynieść zysk jak i negatywne czyli przynieść stratę. Ostateczny wynik jaki osiągnie podmiot narażony na występowanie ryzyka uzależniony jest od tego jaki jest poziom znajomości zagadnień związanych z ryzykiem oraz jak postrzegają to zjawisko osoby podejmujące decyzje. Prowadzone na świecie badania dotyczące postrzegania ryzyka pozwalają na stwierdzenie, że postrzeganie zjawisk związanych z występowaniem ryzyka uzależnione jest od wielu zmiennych do których można zaliczyć między innymi płeć, wiek, wykształcenie czy wartości kulturowe środowiska w jakim wychował się decydent. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących stanu wiedzy na temat zjawisk związanych z ryzykiem oraz postrzegania ryzyka wśród młodych Polaków.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Fan J.X., Xiao J.J., Cross-cultural Differences in Risk Tolerance: A Comparison Between Chinese and Americans. http://ssrn .com/bstrct=939438
  2. Sołtysiak M., Raport z badań nt. „Ryzyko w działalności jednostek samorządowych w opiniach lokalnych społeczności”. Rzeszów 2014.
  3. Sołtysiak M., Suraj M: Perception of risk in local government units by local community. [w:] Managing and Modelling of Financial Risks. - Proceeding 7thInternational Scientific Conference - Ostrava 2014
  4. Sołtysiak M., Suraj-Sołtysiak M.: Koncepcje teorii ryzyka. [w]: A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red. nauk.) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ: Wyzwania współczesności. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1116, Wrocław 2006
  5. Studencki R., Zachowanie się w sytuacji ryzyka. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004

Podsumowanie

TYTUŁ:
POSTRZEGANIE RYZYKA PRZEZ MŁODYCH LUDZI

AUTORZY:
Mirosław Sołtysiak

AFILIACJE AUTORÓW:
Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
23 (3/2016)

SŁOWA KLUCZOWE:
ryzyko, postrzeganie ryzyka, młodzi ludzie

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/261

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.51

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.51

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności