Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (3/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.45

SYTUACJA MIESZKANIOWA W POLSCE W LATACH 2007-2013 W KONTEKŚCIE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH

Agnieszka NAPIÓRKOWSKA – BARYŁA, Mirosława WITKOWSKA – DĄBROWSKA, Ilisio MANUEL DE JESUS
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.45

Streszczenie

Mieszkanie traktowane jest jako dobro podstawowe, którego dostępność warunkuje prawidłowe funkcjonowanie i rozwój rodziny (gospodarstwa domowego). Kwestie związane z  posiadaniem, dostępnością i jakością substancji  mieszkaniowej są przedmiotem zainteresowania polityki mieszkaniowej. Na politykę mieszkaniową składają się więc wszelkie działania państwa, które mają wpływ na funkcjonowanie i wynik rynku mieszkaniowego, tj. na liczbę, cenę, stawki czynszu oraz jakość mieszkań. Stan zasobów mieszkaniowych w Polsce szacowany jest na 13 747 tys. mieszkań  (GUS 2013). Aby ocenić zasobność kraju w mieszkania posłużono się wskaźnikiem liczby mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców, który w Polsce wynosi 349 i jest jednym z najniższych w Unii Europejskiej. W rządowym dokumencie „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku” opublikowanym w 2010 roku deficyt mieszkaniowy definiowany jako różnica między liczbą gospodarstw domowych a liczbą mieszkań zamieszkałych oszacowany  został na 1,4 – 1,5 mln mieszkań. Szacunki te opierają się jednak na danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2002 roku oraz na prognozach statystycznych dotyczących liczby gospodarstw domowych. Jednocześnie w latach 2002-2013 oddano do użytku przeszło 1,6 mln mieszkań.  Nie bez znaczenia na wielkość deficytu mieszkaniowego pozostają czynniki demograficzne, w szczególności migracje zarobkowe. Celem artykułu była analiza sytuacji mieszkaniowej oraz skali potrzeb mieszkaniowych w zmieniającej się sytuacji demograficznej. Oceny dokonano na podstawie danych statystycznych (Narodowego Spisu Powszechnego) z 2011 roku, z uwzględnieniem zmian demograficznych w latach 2002-2013.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

  1. Andrzejewski A., Polityka mieszkaniowa, PWE Warszawa 1987, s. 28-31
  2. Cesarski M., Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010: dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2013, s. 205-219
  3. Frąckiewicz L. (red), Polityka społeczna. Zarys wykładu wybranych problemów, Śląsk, Katowice 2002, s.91
  4. Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku
  5. Hut P., Współczesna kwestia mieszkaniowa w Polsce; geneza, uwarunkowania, perspektywy rozwiązań W: Polityka społeczna (red) G. Firlit-Fesnak i M. Szylko-Skoczny, Wydawnictwo Naukowe PWN  Warszawa 2009,  s. 294
  6. Lis P., Polityka państwa w zakresie finansowania inwestycji mieszkaniowych, C.H. Beck Warszawa 2008, s.16
  7. Strzeszyński J., Polski rynek mieszkaniowy. Analiza porównawcza największych miast, Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl, 2011, s. 1-8
  8. Śleszyński P.,  http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/37-sierpień 2012/%E2%80%9Efaktyczne%E2%80%9D-dane-rzeczywiste-czyli-o-nsp-2011
  9. http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_mdho06a&lang=en).
  10. http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf

Podsumowanie

TYTUŁ:
SYTUACJA MIESZKANIOWA W POLSCE W LATACH 2007-2013 W KONTEKŚCIE ZMIAN DEMOGRAFICZNYCH

AUTORZY:
Agnieszka NAPIÓRKOWSKA – BARYŁA (1)
Mirosława WITKOWSKA – DĄBROWSKA (2)
Ilisio MANUEL DE JESUS (3)

AFILIACJE AUTORÓW:
(1) Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
(2) Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej
(3) Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
23 (3/2016)

SŁOWA KLUCZOWE:
mieszkanie, sytuacja mieszkaniowa, potrzeby mieszkaniowe, polityka mieszkaniowa, deficyt mieszkaniowy

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/255

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.45

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.45

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności