Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (3/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.39

SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF TOURISM ACTIVITY OF STUDENTS IN KRAKOW

Anna DELEKTA, Justyna STECKO
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.39

Abstract

Research has identified conditions of tourism activity of university students, with a particular focus on the analysis of certain social and economic factors. A hypothesis (H1) has been formulated that there is a significant relation between selected social and economic factors and the level of tourism activity of examined students from the academic centre of Krakow. Another hypothesis (H2) that has been verified states that economic factors are of the greatest influence on participation in tourism. Research was conducted with the use of quantitative and qualitative methods. Quantitative research used the method of diagnostic survey with 521 subjects who were students of randomly chosen Krakow universities. Qualitative research was based on the story-telling method. This part of research took the form of detailed interviews with students who demonstrated varied level of activity in tourism. Detailed interviews were conducted with four students of each of the assumed types. The statistical analysis was based on statistical methods (chi-squared test of independence, Tschuprow's T measure of association), which enabled the author to adopt H1 hypothesis and forced her to reject H2 hypothesis.

Full text (pdf)

References

 1. Alejziak W., Determinanty i zróżnicowanie społeczne aktywności turystycznej, Wydawnictwo AWF, Kraków 2009.
 2. Andrykiewicz-Feczko Z., Psychospołeczne podstawy wartościowania cech jakości produktu, Raport nr III.41 z badań na temat „Relacje między jakością towarów rynkowych a potrzebami konsumentów”, Kraków 1986.
 3. Boje, D. M., The Storytelling Organization: A Study of Story Performance in an Office-Supply Firm, Administrative Science Quarterly, 36(1), 1991, s.106-126.
 4. Boje, D. M. i Tourani, N. Storytelling, czyli o materialności praktyk opowiadania", [w:] Badania jakościowe. Podejściaiteorie, Jemielniak, D., WydawnictwoNaukowe PWN, Warszawa 2012.
 5. Borkowski K., Pilot a grupa [w:] Kompendium pilota wycieczek, red. Kruczek Z.,  Wydawnictwo Proksenia, Kraków 2000.
 6. BoyerM., Le tourisme, PressesUniversitaires de Lyon, Lyon 1999.
 7. Chudoba T., Wprowadzenie do teorii turystyki, Wydawnictwo AWF, Warszawa 1998
 8. CooperC., Fletcher J., Gibler D., Wanhill S., Tourism Principles and Practice, Pitman Publishing, Surrey, 1993.
 9. Delekta A., Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2013.
 10. Delekta A., Społeczne determinanty aktywności turystycznej studentów krakowskiego ośrodka akademickiego, Humanities and SocialSciences, vol. XIX, nr 21 (4), Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2014, s. 25-35.
 11. Denek K., W kręgu edukacji, krajoznawstwa i turystyki w szkole, Wydawnictwo Eruditus, Poznań 2000.
 12. Kamiński A., Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Zakład
  Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1965.
 13. Kamiński A., Nauczanie i wychowanie metodą harcerską, Związek Harcerstwa
  Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.
 14. Kulesza W., Rodzina jako źródło kształtowania się i wyboru turystycznych form wypoczynku w środowisku studenckim [w:] Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki, red. J. Malinowski,  Instytut Turystyki, Warszawa 1988.
 15. Łopaciński K., Aktywność turystyczna młodzieży akademickiej, Problemy Turystyki nr 2, Warszawa 1986.
 16. Łopaciński K., Poziom aktywności turystycznej studentów [w:] Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki, red. J. A. Malinowski, Instytut Turystyki, Warszawa 1988.
 17. Marcinkowski M., Zachowania wolnoczasowe wskaźnikiem jakości życia [w:] Czas wolny. Rekreacja. Turystyka. Hotelarstwo. Żywienie, red. Siwiński W., Tauber R. D., Mucha-Szajek E., Wydawnictwo Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań 2003.
 18. Mróz F., Rettinger R., Turystyka aktywna a spędzanie czasu wolnego przez studentów kierunku „Turystyka i rekreacja” wybranych szkół wyższych w Małopolsce, [w:] Stasiak A., Śledzińska J. i Włodarczyk B. (red.), Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, Wydawnictwo PTTK „Kraj”, Warszawa 2015, s. 373–386.
 19. Różycki P., Determinanty aktywności turystycznej młodzieży, Problemy Turystyki, nr 1-4, 2006.
 20. Senyszyn J., Koszty okołokonsumpcyjne i ekonomiczna efektywność konsumpcji turystycznej [w:] Turystyka w środowisku społecznym i gospodarczym, Zeszyty Naukowe AWF Kraków nr 75, Kraków 1998.
 21. Skorny Z., Mechanizmy regulacyjne ludzkiego działania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989.
 22. Taboł S., Wpływ rodziny na wykorzystanie czasu wolnego, „Życie Szkoły” nr 3, 2002.
 23. Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa [w:] Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1995.
 24. Tyszkowa M., Aktywność i działalność dzieci i młodzieży, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
 25. UNWTO, TourismHightlights, Edition 2016.
 26. Urry  J., Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 27. Walczak M., Koncepcja czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego, Wydawnictwo WSP, Zielona Góra 1996.
 28. Wartecka-Ważyńska A., Rola wybranych organizacji społecznych w kształtowaniu aktywności turystycznej młodzieży, Turystyka i hotelarstwo, nr 8, 2005.
 29. Wasiak H., Czynniki kształtujące konsumpcję w dziedzinie turystyki, wypoczynku i innych form rekreacji w układach regionalnych, Prace Naukowe nr 130 AE we Wrocławiu, Wrocław 1978.
 30. Wolańska T., Rekreacja a codzienne życie w rodzinie [w:] Rekreacja i turystyka w rodzinie,  red. T. Łobożewicz, T. Wolańska, Wydawnictwo Estrella, Warszawa 1994.
 31. Woźniak E., Pedagogika czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego [w:] Koncepcja
  czasu wolnego Aleksandra Kamińskiego
  , red. M. Walczak, Wydawnictwo WSP,
  Zielona Góra 1996.
 32. Zaffran J., Le temps de l’adolescence. Entre contrainteetliberté, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2010.

About this Article

TITLE:
SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS OF TOURISM ACTIVITY OF STUDENTS IN KRAKOW

AUTHORS:
Anna DELEKTA (1)
Justyna STECKO (2)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) Department of Tourism and Regional Studies, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow, Poland
(2) Rzeszow University of Technology, Faculty of Management, Institute of Humanities Sciences

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (3/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
determinants of tourist activity, tourist activity, students, student tourism, story-telling method

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/250

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.39

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.39

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności