Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (2/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.36

PERSPEKTYWY POZYSKIWANIA GAZU ZIEMNEGO ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH NA UKRAINIE

Łukasz WOJCIESZAK
Dodany przez: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.36

Streszczenie

Pozyskiwanie gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych na obszarze Ukrainy może stanowić znaczące wsparcie dla państwa starającego się uniezależnić od dostaw surowca ze Wschodu. Za sprawą tego surowca, wydobywanego z przewidywanym (nierzadko nazbyt optymistycznie) zyskiem, mogłaby polepszyć się za pozycja Ukrainy w jej staraniach zarówno o niezależność i terytorialną integralność, jak i o dywersyfikację źródeł dostaw gazu ziemnego. Warunkiem jest jednakże opłacalność wydobywania gazu ziemnego ze złóż niekonwencjonalnych. W artykule przedstawiono szacunki dotyczące ukraińskich zasobów gazu oraz zapotrzebowanie na surowiec w tym państwie. Ukazano również działania Ukrainy, zmierzające do dywersyfikacji dostaw surowca i choć częściowego uniezależnienia się od Rosji. Przedstawiono także aktywność zachodnich przedsiębiorstw, które zajmują się poszukiwaniem gazu z łupków, a także najważniejsze złoża surowca, na obszarze których odbywają się prace. Z uwagi na znaczenie Rosji, będącej kluczowym dostawcą gazu na Ukrainę, w artykule ukazano również krytyczne stanowisko Moskwy wobec pozyskiwania gazu z łupków na Ukrainie. Jak zostało to udowodnione, zajęcie Krymu, a także wciąż możliwe odłączenie się od Ukrainy innych terytoriów niewątpliwie osłabi bezpieczeństwo gazowe tego państwa, przynosząc znaczące korzyści Rosji. W artykule przedstawione zostały także perspektywy pozyskiwania gazu z łupków na Ukrainie, w szczególności zaś sprzeciw określonych sił politycznych i społecznych. Co istotne, w artykule wskazano również na znaczenie innych rodzajów gazu niekonwencjonalnego: gazu ściśniętego oraz metanu z pokładów węgla.

Pełny tekst (pdf)

Literatura

 1. Andoura S., Security of Supply and the External Dimension of a European Energy Policy, „Studia Diplomatica” 2007, vol. LX, no 2.
 2. Bodio M., Polityka energetyczna w stosunkach między Unią Europejską a Federacją Rosyjską w latach 2000-2008, Warszawa 2009
 3. BP Statistical Review of Global Energy, June 2013, http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-review/statistical_review_of_world_energy_2013.pdf (23.05.2014)
 4. Brzeziński Z., Wielka szachownica, Warszawa 1999
 5. Center EIR, Центр досліджень енергетики, 10.09.2013, Енергетична стратегія України на період до 2030 року (проект), http://eircenter.com/ua-analiitika/energetichna-strategiya-ukrayini-na-period-do-2030-r-proekt (20.05.2014)
 6. Dąborowski T., Priorytety współpracy gazowej w Europie Południowo-Wschodniej, „Analizy OSW”, 15.07.2015, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2015-07-15/priorytety-wspolpracy-gazowej-w-europie-poludniowo-wschodniej (24.10.2015)
 7. Diec J., Jach A., red., Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Część 2: Kontekst polityczny i gospodarczy, Kraków 2014
 8. EIA/ARI World Shale Gas and Shale Oil Resource Assessment, Arlington, June 2013
 9. Gil W., Gil N., Stosunki Polski z Ukrainą w latach 1989-1993, Toruń-Poznań 1994
 10. Helman Ch., What Ukraine Needs Is An American-Style Shale Gas Revolution, Portal Forbes.com, 03.03.2014, http://www.forbes.com/sites/christopherhelman/2014/03/03/what-ukraine-needs-is-an-american-style-shale-gas-revolution (12.05.2014)
 11. Honczar M., Pierwsze kroki w nieznane. Perspektywy wydobycia gazu niekonwencjonalnego na Ukrainie,  „Komentarze OSW”, 27.04.2013, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2013-04-27/pierwsze-kroki-w-nieznane-perspektywy-wydobycia-gazu (01.06.2014)
 12. International Energy Agency, Key World Energy Statistics 2005, Paris 2005
 13. International Energy Agency 2012, Ukraine 2012
 14. ITAR-TASS News Agency, 11.04.2014, Ukraine estimates lost Crimean shale gas resources at $40 billion, http://en.itar-tass.com/economy/727438 (15.05.2014)
 15. Kapuśniak T., Pozycja ekonomiczna Ukrainy, [w:] Ukraina w stosunkach międzynarodowych, red. M. Pietraś, T. Kapuśniak, Lublin 2007
 16. Kęsek R., Między konfliktem a dialogiem. Polityka Ukrainy wobec Federacji Rosyjskiej w latach 1997 -2004, Kraków 2010
 17. Kost P., Ukraina wobec Unii Europejskiej 1991-2010, Toruń 2012
 18. Kozakiewicz J., Rosja w polityce niepodległej Ukrainy, Warszawa 1999
 19. Lijdsman R. W., Unconventional Gas in Ukraine: Boom or Bust, Portal U.S.-Ukraine Foundation, http://www.usukraine.org/bizlinks/Reports/UnconventionalGasinUkraineBoomorBust.pdf (12.05.2014)
 20. Marocchi T., Fedirko T., Shale gas in Poland and Ukraine: a great potential and an uncertain future, „Pecob-Business Reports”, May 2013
 21. Mickiewicz P., Sokołowska P., red, Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, Toruń 2010
 22. Moenke A., Wpływ rewolucji łupkowej w Stanach Zjednoczonych Ameryki na rosyjskie plany rozwou sektora LNG, [w:] Fenomen Rosji. Pamięć przeszłości i perspektywy rozwoju. Część 2: Kontekst polityczny i gospodarczy, red. J. Diec, A. Jach, Kraków 2014
 23. Nowacki M., Prawne aspekty bezpieczeństwa energetycznego w UE, Warszawa 2010
 24. Olearchyk R., Buckley N., Ukraine gas deal loosens Russia’s grip, 24.01.2013, http://www.ft.com/cms/s/0/f5decc00-6641-11e2-b967-00144feab49a.html#axzz31UyNJ6tM (12.05.2014)
 25. Pietraś M., Kapuśniak T., red., Ukraina w stosunkach międzynarodowych, Lublin 2007
 26. Gazownictwo.wnp.pl, 03.10.2013, Ukraina przeszacowuje plany uniezależnienia się od gazu z Rosji, http://gazownictwo.wnp.pl/ukraina-przeszacowuje-plany-uniezaleznienia-sie-od-gazu-z-rosji,208029_1_0_0.html (22.05.2014)
 27. Gospodarczy wnp.pl, 03.10.2013, Ukraina przeszacowuje plany uniezależnienia się od gazu z Rosji, http://gazownictwo.wnp.pl/ukraina-przeszacowuje-plany-uniezaleznienia-sie-od-gazu-z-rosji,208029_1_0_0.html (02.06.2014).
 28. Razemolupkach.org, Ukraiński gaz łupkowy - Ukraina traci kontrakty?, http://www.razemolupkach.org/node/1140 (12.05.2014)
 29. Reuters.com, 11.05.2012, Ukraine picks Shell, Chevron to develop shale gas fields, http://www.reuters.com/article/2012/05/11/shell-chevron-ukraine-idUSL5E8GBAE020120511 (12.05.2014)
 30. Pyka J., Rola Rosji w zapewnieniu globalnego bezpieczeństwa energetycznego, [w:] Bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej, red. P. Mickiewicz, P. Sokołowska, Toruń 2010
 31. Ruszel M., Gaz łupkowy podstawą bezpieczeństwa energetycznego Europy Środkowo-Wschodniej, „Nowa Energia” 2011, nr 3(21)
 32. Sarna A., Gazowa strategia Kijowa: między Gazpromem a realną dywersyfikacją, „Komentarze OSW”, 15.07.2013, http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2013-07-15/gazowa-strategia-kijowa-miedzy-gazpromem-a-realna (22.05.2014)
 33. Sarna A., Umowa Ukrainy z koncernem Shell o wydobyciu gazu łupkowego, „Analizy OSW”, 30.01.2013,

http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2013-01-30/umowa-ukrainy-z-koncernem-shell-o-wydobyciu-gazu-lupkowego (31.05.2014)

34. Slanceviy-glas.livejournal.com, 04.02.2014, Г. Эттингер предположил, что Украина может стать экспортером газа в Европу, http://slanceviy-glas.livejournal.com/114756.html (03.06.2014).

35. Sydun S., Ewolucja stosunków pomiędzy Ukrainą i UE, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2010, t. 3

36. Trusewicz I., Rosja nie chce ukraińskich łupków, Portal Ekonomia.rzeczpospolita.pl, 17.01.2014, http://www.ekonomia.rp.pl/artykul/1079949.html (22.05.2014)

37. Ukraine Special Report, Natural Gas and Ukraine’s Energy Future, February 2012, http://s05.static-shell.com/content/dam/shell-new/local/country/zaf/downloads/pdf/research-reports/Ukraine-Policy-Dialogue-report.pdf (14.05.2014)

38. Ukraina nie będzie pompowała więcej gazu do magazynów, Portal gospodarczy Wnp.pl, 03.11.2015, http://gazownictwo.wnp.pl/ukraina-nie-bedzie-pompowala-wiecej-gazu-do-magazynow,260592_1_0_0.html (29.03.2016).

39. Wieroński M., Ukraina stawia na własny gaz łupkowy, Centrum Informacji o Rynku Energii, 18.02.2013,http://www.cire.pl/item,72091,1,0,0,0,0,0,ukraina-stawia-na-wlasny-gaz-lupkowy.html (12.05.2014)

40. Zachmann G., Naumenko D., Evaluating the options to diversify gas supply in Ukraine, Berlin/Kyiv, February 2014

41. Вилінський C. І., Розвиток альтернативих видів палива в Україні. Сланцевий газ та Україна, „Актуальні проблеми міжнародних відносин”, Випуск 116 (Частина I), 2013

42. Гончар M. M., Енергетична безпека України: біг на місці, [w:] Г. М. Пepeпeлицa (ред.), Зoвнішня пoлітика України, Київ 2009

43. Енергетична стратегія України на період до 2030 р., http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1071-2013-%D1%80/paran4#n4 (03.04.2016).

44. Закон України. Про затвердження Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року, http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3268-17 (30.03.2016).

45. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, 19.04.2006, Енергетична стратегія України на період до 2030 р., http://mpe.kmu.gov.ua/fuel/control/uk/doccatalog/list?currDir=50358 (01.06.2014)

46. Пepeпeлицa Г. М., ред., Зoвнішня пoлітика України, Київ 2009

47. Центр Разумкова, 30.04.2014, Реальні запаси сланцевого газу в Україні залишаються невідомими, http://www.razumkov.org.ua/ukr/expert.php?news_id=4750 (02.06.2014)

Podsumowanie

TYTUŁ:
PERSPEKTYWY POZYSKIWANIA GAZU ZIEMNEGO ZE ZŁÓŻ NIEKONWENCJONALNYCH NA UKRAINIE

AUTORZY:
Łukasz WOJCIESZAK

AFILIACJE AUTORÓW:
Politechnika Świętokrzyska

DODANY PRZEZ:
Paweł Perz

WYDAWNICTWO:
Humanities and Social Sciences
23 (2/2016)

SŁOWA KLUCZOWE:
Ukraina, gaz łupkowy perspektywy.

PEŁNY TEKST:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/247

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.36

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.36

PRAWA AUTORSKIE:
Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności