Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw.

Wyłącz komunikat

 
 

Logowanie

Logowanie za pomocą Centralnej Usługi Uwierzytelniania PRz. Po zakończeniu pracy nie zapomnij zamknąć przeglądarki.

Humanities and Social Sciences (dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)

Humanities and Social Sciences
(dawna nazwa: Ekonomia i Nauki Humanistyczne)
23 (2/2016), DOI: 10.7862/rz.2016.hss.32

ENVIRONMENTAL CRITERIA OF PUBLIC PROCUREMENT AS AN INSTRUMENT OF DEVELOPMENT SUSTAINABILITY OF SLOVAKIA

Lenka ŠTOFOVÁ, Petra SZARYSZOVÁ, Lucia BEDNÁROVÁ, Artur KOTTNER
Submitted by: Paweł Perz

DOI: 10.7862/rz.2016.hss.32

Abstract

Green or sustainable economic growth for environmental policy in the light of the current environmental crisis and resource depletion is discussed in various national and international political and expert levels. Indicators of green growth and statistical results can measure sustainable development, while they allow to evaluate the green growth and support its integration into policy.

The paper analyses the OECD's framework strategy with selection of important environmental indicators and characteristics, which are intended for the assessment of the green growth strategies (green marketing). The significance of criteria, which takes into account the price in terms of public procurement is relatively high, but the values of economic activities (sustainable production, sustainable consumption and trade) are relatively low. Results suggest that production and consumption must be environmentally and economically sustainable. Nowadays green growth strategy also in Slovakia emphasizes economic value, the country goes the right way and economic - environmental activities will grow in the future. This study offers a concept for measuring the general environmental effects of activities and evaluation of green public commissions based on phrased criteria and methodical plan of implementation of the green public commission. The methodology provides the information needed for national economic reform plans based on the present status report.

Full text (pdf)

References

 1. Bednárová, L., Liberko, I. 2009. Benchmarking v riadení podnikov. Roland Weiss. In: Acta Montanistica Slovaca. - ISSN 1335-1788. - Roč. 14, č. 1 (2009), s. 86-91.
 2. Bednárová,L., Liberko,I., Rovňák, M. 2013. Environmental benchmarking in small and medium sized enterprises and there impact on environment,. In Ecology, economics, education and legislation : conference proceedings, volume II : 13th international multidisciplinary  scientific geoconference SGEM 2013, Sofia : STEF92 Technology, 2013, S. 141-146, ISBN 978-619-7105-05-6.
 3. Bouwer, M., de Jong, K., Jonk, M., Berman, T., Bersani, R., Lusser, H., Nissinen, A., Parikka, K., Szuppinger, P. 2005. Green Public Procurement in Europe 2005 -Status Overview. Virage Milieu & Management, Haarlem, The Netherlands. Available: http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/Stateofplaysurvey2005_en.pdf.
 4. Kottner, A., Štofová, L., Lešková, Ľ., Tarča, A. 2015.  Metodika integrácie environmentálnych aspektov do procesu verejného obstarávania. In Technické vedy a výrobný manažment 2015: zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Vysoké Tatry, Tatranská Štrba, 16.4.-17.4.2015. - Košice : Katedra manažmentu, Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, Ekonomická univer zita v Bratislave, 2015. - ISBN 978-80-971555-4-4. - S. 101.
 5. Majerník, M., Szaryszová, P., Bosák, M., Štofová, L. & Kabdi, K.. 2015. Integrated management of environmental - safety and technical risks of plant producing automobiles and automobile components. In Communications: scientific letters
  of the University of Žilina
  . - Žilina: University of Žilina, 2015. - ISSN 1335-4205. - Vol. 17, no. 1 (2015), pp. 28-33.
 6. OECD. 2013. Inventory of Estimated Budgetary Support and Tax Expenditures
  for Fossil Fuels 2013
  . OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/
  /10.1787/9789264187610-en.
 7. Zelené verejné obstarávanie. 2013. Metodická príručka pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov. Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum odpadového hospodárstva a environmentálneho manažérstva.

About this Article

TITLE:
ENVIRONMENTAL CRITERIA OF PUBLIC PROCUREMENT AS AN INSTRUMENT OF DEVELOPMENT SUSTAINABILITY OF SLOVAKIA

AUTHORS:
Lenka ŠTOFOVÁ (1)
Petra SZARYSZOVÁ (2)
Lucia BEDNÁROVÁ (3)
Artur KOTTNER (4)

AUTHORS AFFILIATIONS:
(1) University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Economics with seat in Košice, Slovak Republic
(2) University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Economics with seat in Košice, Slovak Republic
(3) University of Economics in Bratislava, Faculty of Business Economics with seat in Košice, Slovak Republic
(4) University of Central Europe, Skalica, Slovak Republic

SUBMITTED BY:
Paweł Perz

JOURNAL:
Humanities and Social Sciences
23 (2/2016)

KEY WORDS AND PHRASES:
sustainable development, green public procurement, sustainable production and consumption indicators, environmental criteria.

FULL TEXT:
http://doi.prz.edu.pl/pl/pdf/einh/243

DOI:
10.7862/rz.2016.hss.32

URL:
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2016.hss.32

COPYRIGHT:
Publishing House of Rzeszow University of Technology Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszow

POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza; al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 17 865 11 00, fax.: +48 17 854 12 60
Administrator serwisu:

Deklaracja dostępności | Polityka prywatności